Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej, jako jeden z niewielu Instytutów w Polsce ma doświadczenie i potencjał pozwalający wykonać wariantową analizę efektywności modernizacji lokomotyw, nie tylko pod względem wymiany zespołów i podzespołów na lokomotywie.

Czytaj dalej…