Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej na podstawie art. 114 ust.6 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym oraz §88 Statutu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki ogłasza konkurs na objęcie w Instytucie Pojazdów Szynowych z dniem 1 października 2014 r. stanowiska profesora nadzwyczajnego.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.