Zapraszamy studentów specjalności Logistyka i Spedycja WM PK, na spotkanie z przedstawicielami Referatu Przedsięwzięć Rozwojowych i Badawczych Urzędu Miasta Krakowa, którzy przedstawią wdrożone oraz aktualnie realizowane projekty dotyczące logistyki miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Spotkanie dobędzie się w ramach wykładu z przedmiotu „Logistyka Miejska i Ekologistyka” w dniu 30 października o godz. 12:45 w sali 15.