Aktualności (only)

Baza laboratoryjna naszego Instytutu powiększyła się o dwa nowe stanowiska dydaktyczne dzięki uprzejmości firmy NEWAG S.A. - www.newag.pl
Od dziś przed budynkiem "J" możecie zapoznać się z konstrukcją kabiny maszynisty po teście zderzeniowym oraz rama wózka tocznego typu Jakobsa z elektrycznych zespołów trakcyjnych serii Impuls.
Przedstawiamy zdjęcia nowych nabytków oraz pojazdów, z których one pochodzą. Dla przypomnienia również zdjęcia i linki do filmów z testów zderzeniowych kabiny.
https://www.youtube.com/watch?v=_M9a9AnNSaE
https://www.youtube.com/watch?v=HJBKTVA8sB0

  

UWAGA DYPLOMANCI

Informujemy, że najbliższy egzamin dyplomowy dla studentów wszystkich rodzajów studiów planowany jest w dniu 1 LUTEGO 2017 r.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń dodatkowo w dniu 2 LUTEGO 2017 r.

 

Dokumenty – wydrukować wszystkie wymienione na stronie internetowej WM – wraz z 1 egzemplarzem pracy oraz wydrukiem z wirtualnego dziekanatu lub indeksem, z zaliczonym ostatnim semestrem studiów - konieczne jest zaliczenie wszystkich przedmiotów!!!

należy składać w Sekretariacie M-8, pok. 419,
w dniu 19.O1.2017 r., w godzinach 8:30 - 14:30.

1. Prace dyplomowe nie mogą zawierać żadnych elementów plastikowych bądź metalowych – mają być klejone i oprawione w papier.

2. Zdjęcia – nie podpisane!!!! - zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 57/2013 mają być: „Fotografie do dyplomu i odpisów dyplomu o wymiarach 45 x 65 mm powinny być wyraźne i jednakowe. Mają odzwierciedlać aktualny wizerunek osoby, przedstawiać tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

Zostań wirtualnym motorniczym – pierwszy polski symulator tramwaju.

Małopolska Noc Naukowców - 30.09.2016r.

WM PK, budynek J, sala 29 od godziny 18:00 do 23:00.

Zapraszamy!

UWAGA DYPLOMANCI

Informujemy, że najbliższy egzamin dyplomowy dla studentów wszystkich rodzajów studiów odbędzie się w dniu 21 września 2016 r w sali A440 o godzinie 9:00.

Grupa słuchaczy i wykładowców studiów podyplomowych Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych po egzaminie końcowym

W korytarzu budynku J zaprezentowane zostały najlepsze prace projektowe zrealizowane przez studentów III r Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego z przedmiotu Projektowanie Środków Transportu Szynowego: projekt nowoczesnego niskopodłogowego tramwaju oraz  wagonu barowego szybkiej obsługi.

 

W Laboratorium Instytutu Pojazdów Szynowych zainstalowana została makieta stacji kolejowej, która wykorzystywana będzie do zajęć dydaktycznych i prezentacji związanych z zarządzaniem ruchem kolejowym, z organizacją pracy pracy przewozowej, teorią ruchu pojazdów szynowych jak również budową infrastruktury. Makieta jest wyposażona w urządzenia SRK pracujące analogicznie jak w rzeczywistości oraz sygnalizację zgodną z przepisami zawartymi w Instrukcji Ie-1 obowiązującej na sieci PKP PLK S.A. Makieta, po symulatorze tramwaju jest kolejnym stanowiskiem laboratoryjnym, które w sposób praktyczny przybliży studentom tematykę związaną z branżą pojazdów szynowych.

Makieta wykonana jest w skali 1:87 (H0) oraz wyposażona w cyfrowe sterowanie DCC.

18 marca 2016 roku podczas Dnia Otwartego Politechniki Krakowskiej nasz Instytut udostępnia wszystkim odwiedzającym stanowisko laboratoryjne - Pierwszy polski symulator tramwaju. Zapraszamy na wirtualne przejazdy. Budynek J - sala 29 od 9:30.

Dzięki uprzejmości firmy ASTROMAL Sp. z o. o. - www.astromal.pl, czołowego polskiego producenta foteli dla kierujących pojazdami jak i pasażerskich oraz wyrobów kompozytowych do pojazdów transportu zbiorowego, w kabinie symulatora tramwaju zastąpiony został dotychczasowy fotel motorniczego bardzo nowoczesnym egzemplarzem tego dostawcy. Można powiedzieć, że to prezent z okazji na 10-tej rocznicy rozpoczęcia projektu pierwszego polskiego symulatora tramwaju. Dziękujemy!

Informujemy, że egzamin dyplomowy dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych (tylko grupa nr 42T4) odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 r. w sali nr 13 o godz. 900.

Egzemplarz pracy oraz niezbędne dokumenty należy złożyć w Sekretariacie IPSz do dnia 13 czerwca br.

Wykaz dokumentów dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego znajduje się na stronie wydziału mechanicznego:
http://www.mech.pk.edu.pl/index.php/obecni-studenci/dyplom