Informujemy, że:
- w dniu 23 września 2013 r. odbędzie się egzamin dyplomowy dla studentów studiów niestacjonarnych i stacjonarnych I stopnia. Dokumenty należy składać w Sekretariacie IPSz do 9 września br.
- w dniu 30 września 2013 r. odbędzie się egzamin dyplomowy dla studentów wszystkich rodzajów studiów. Dokumenty należy składać w Sekretariacie IPSz do 16 września br.

Wykaz dokumentów dla studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego znajduje się na stronie wydziału mechanicznego. Informacja dla studentów przygotowujących pracę dyplomową: 
http://www.mech.pk.edu.pl/index.php/obecni-studenci/dyplom/367-pracadyplomowa