Powrót do strony głównej

 

REKRUTACJA

 

26.10.2020 uruchomiliśmy rekrutację na IV edycję specjalności.

Rekrutacja odbywa się spośród studentów wszystkich kierunków Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Dla wszystkich zainteresowanych udostępniane są materiały, z którymi zapoznanie się będzie przydatne do przejścia kolejnych etapów kwalifikacji. Warunkiem otrzymania materiałów jest złożenie deklaracji studenta o przystąpieniu do procesu kwalifikacji.

Poniżej zamieszczony jest link do przewodnika rekrutacyjnego (PDF), w którym można zapoznać się z przebiegiem procesu rekrutacyjnego oraz wymaganymi formalnościami:


Przewodnik rekrutacji

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
 
Zasady wyboru specjalności     Formularz aplikacji
 

Formularz deklaracji o chęci przystąpienia do rekrutacji na specjalność należy przesłać do 15.01.2021 na adres sekretariatu Instytutu Pojazdów Szynowych: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Powrót do strony głównej