30.08.2018 roku nawiązaliśmy współpracę z Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie współpracy edukacyjnej dotyczącej aspektów bezpiecznego zachowania wobec tramwajów z użyciem Symulatora Tramwaju NGT6. Już w niedalekiej przyszłości planujemy zorganizować wspólne akcje dotyczące bezpieczeństwa i profilaktyki w ruchu drogowym.

W dzisiejszych inauguracyjnych rozmowach brali udział - Pani Katarzyna Dobrzańska - Junco - prezes Centrum oraz Maciej Górowski - główny instruktor z Zespołu Obsługi Symulatorów IPSz PK. 

http://cibrd.org.pl/aktualnosci/symulator-tramwaju-i-edukacja/