Politechnika Krakowska i Urząd Transportu Kolejowego podpisały w poniedziałek 28 maja br. porozumienie o współpracy. Wspólne działania będą realizowane w obszarach: badawczym, edukacyjnym i kadrowym. Merytoryczną opiekę nad realizacją porozumienia będzie sprawował właśnie nasz Instytut.

W ramach umowy, Urząd Transportu Kolejowego będzie m.in. opiniował programy kształcenia na kierunkach ze specjalnościami związanymi z transportem kolejowym, proponował studentom tematy prac dyplomowych i pomoc w ich realizacji, umożliwiał wyjazdy dydaktyczne studentów do Oddziałów Terenowych UTK i realizację studenckich praktyk zawodowych.

Politechnika Krakowska zadeklarowała m.in. możliwości uruchomienia oraz prowadzenia studiów podyplomowych i kursów oraz szkoleń związanych z transportem kolejowym, udział i wsparcie merytoryczne we wdrożeniach wyników wspólnych projektów i ewentualnych patentach, wykonywanie badań, opinii i ekspertyz, a także udostępnienie aparatury pomiarowej. Możliwy jest również udział pracowników i wsparcie merytoryczne w realizowanych wspólnie projektach badawczo-rozwojowych.
Podpisy pod umową złożyli rektor PK prof. Jan Kazior oraz prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra.
 

Fot. J. Zych

Warto przypomnieć, że obecnie Instytut Pojazdów Szynowych prowadzi studia w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji pojazdów szynowych w ramach nowej, innowacyjnej specjalności "Inżynieria Pojazdów Szynowych" oraz cieszących się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem studiów podyplomowych "Budowa i Eksploatacja Pojazdów Szynowych". Obydwa kierunki realizowane są w ścisłym partnerstwie z przedsiębiorstwami i instytucjami z tej branży, zapewniając tym samym bardzo wysoki poziom kształcenia.

   

   

Fot. J. Zych