Informujemy, że w dniu 10.01.2018 roku odbył się II etap rekrutacji na nową, innowacyjną specjalność kształcenia kadry inżynierskiej - Inżynieria Pojazdów Szynowych. W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, Komisja Rekrutacyjna złożona z przedstawicieli IPSz PK, Grupy NEWAG oraz partnera przemysłowego KNORR-BREMSE Polska, wyłoniła 15-to osobową grupę studencką, która rozpocznie zajęcia na Specjalności w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018, czyli już od lutego.

Informację o wynikach rekrutacji można uzyskać w Sekretariacie Instytutu Pojazdów Szynowych - budynek A, pok. 419.