W dniu 21.12.2017 r. zorganizowany został Dzień Otwarty Symulatora Tramwaju NGT6. Wydarzenie to, któremu patronowała Platforma Komunikacyjna Krakowa - PKK, spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zapraszamy ponownie.