Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 15.12.2017 roku przedstawiciele Zespołu Obsługi Symulatorów Tramwajowych IPSz PK odebrali z rąk Rektora Politechniki Krakowskiej nagrodę za stanowisko laboratoryjne Symulatora Tramwaju, które przyczyniło się w sposób znaczący dla zwiększenia potencjału dydaktycznego Uczelni, wpłynęło na jej promocję oraz propaguje transport zbiorowy i bezpieczeństwo w ruchu drogowym.