Newag daje najzdolniejszym studentom stypendia

Czytaj więcej: http://inforail.pl/newag-daje-najzdolniejszym-studentom-stypendia_more_93412.html

Nasi studenci otrzymali stypendim Newagu (fot. Newag)

Prodesse in posterum, czyli przewaga w przyszłości. NEWAG już dziś rozwija kompetencje studentów, by zatrudnić najlepszych absolwentów.

Pierwszymi stypendystami Newagu zostali studenci Politechniki Krakowskiej: Elżbieta Bołoz, Natalia Grzyb, Marek Kalinowski i Daniel Statucki. Stypendium, w wysokości 1100 zł netto miesięcznie, ufundowała, należąca do Grupy NEWAG, spółka NEWAG IP Management, by wspierać najzdolniejszych i najbardziej zaangażowanych studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność: Inżynieria Produkcji Środków Transportu Masowego. Finansowe wsparcie jest przyznawane na jeden semestr, ale można je otrzymać na dłuższy okres pod warunkiem wcześniejszego zaliczenia stażu i jeśli średnia ocen semestralnych wynosi minimum 4,5.

Pierwsze stypendia uroczyście wręczono studentom Politechniki Krakowskiej 14 marca br. w krakowskim biurze konstrukcyjnym NEWAG przy ul. Klimeckiego. Tam też, lub w siedzibie w Nowym Sączu, młodzi ludzie odbędą semestralny staż zawodowy, wykonując pod okiem opiekunów konkretne zadania. Będą one związane w dużej mierze z projektowaniem i rozwojem dokumentacji technicznej pojazdów kolejowych oraz ich produkcją – przede wszystkim właśnie w tej dziedzinie młodzi ludzie będą zdobywać umiejętności i kompetencje zawodowe, które w przyszłości zaowocują dobrą pracą w renomowanym przedsiębiorstwie. Rozwój i zarządzanie kompetencjami to bowiem zasadniczy cel działalności utworzonej w 2014 roku spółki NEWAG IP Management sp. z o.o. Przygotowany przez nią program stypendialny "Prodesse in posterum" wybiega w przyszłość i dzięki niemu młodzi zdolni studenci Politechniki Krakowskiej mają szansę na rozwój osobisty i zawodowy.

W uroczystym wręczeniu 14 marca pierwszych stypendiów uczestniczyli: Prezes NEWAG IP Józef Michalik, p.o. Dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych dr inż. Grzegorz Zając oraz Maciej Górowski - Kierownik Działu Badań i Rozwoju w firmie NEWAG, będący jednocześnie koordynatorem programu stypendialnego. Kolejną edycję programu zaplanowano na początek roku akademickiego 2017/2018.

Nasi studenci otrzymali stypendim Newagu (fot. Newag)  Nasi studenci otrzymali stypendim Newagu (fot. Newag)