Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej oferuje staż przygotowujący studenta do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.