Pojedyncze strony

UWAGA, UWAGA!!!
Kolejny dualny pociąg Inżynieria Pojazdów Szynowych jest podstawiany na Wydział Mechaniczny PK. Uruchamiamy rekrutację na IV edycję specjalności, prowadzonej przez nasz Instytut przy współpracy z firmą NEWAG S.A. oraz innymi firmami i instytucjami branżowymi.
Szczegółowe informacje o specjalności znajdziecie na stronie: http://m8.mech.pk.edu.pl/IPS. W zakładce "rekrutacja" umieszczony jest komplet materiałów aplikacyjnych wraz z "Przewodnikiem Rekrutacji 2021/22".
Zadbaj o swoją przyszłość - nie zwlekaj - złóż deklarację do 15.01.2021 i wybierz ścieżkę kształcenia przygotowaną zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców.
Jeżeli masz jakieś pytania - skontaktuj się z nami - udzielimy wszelkich potrzebnych informacji.
 
INŻYNIERIA POJAZDÓW SZYNOWYCH 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 
 
 
 
 

 

Powrót do strony głównej

 

REKRUTACJA

 

26.10.2020 uruchomiliśmy rekrutację na IV edycję specjalności.

Rekrutacja odbywa się spośród studentów wszystkich kierunków Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Dla wszystkich zainteresowanych udostępniane są materiały, z którymi zapoznanie się będzie przydatne do przejścia kolejnych etapów kwalifikacji. Warunkiem otrzymania materiałów jest złożenie deklaracji studenta o przystąpieniu do procesu kwalifikacji.

Poniżej zamieszczony jest link do przewodnika rekrutacyjnego (PDF), w którym można zapoznać się z przebiegiem procesu rekrutacyjnego oraz wymaganymi formalnościami:


Przewodnik rekrutacji

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
 
Zasady wyboru specjalności     Formularz aplikacji
 

Formularz deklaracji o chęci przystąpienia do rekrutacji na specjalność należy przesłać do 15.01.2021 na adres sekretariatu Instytutu Pojazdów Szynowych: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Powrót do strony głównej

 

Powrót do strony głównej

 

O SPECJALNOŚCI

Głównym założeniem tej dualnej specjalności jest ścisła współpraca z przedsiębiorstwami branżowymi. Grupy studenckie liczące maksymalnie 15 osób, spełniają założenia idei „mistrz – uczeń” czyli zapewnienia odpowiedniego kontaktu dydaktycznego studenta z wykładowcą i wysoko kwalifikowanymi praktykami z branży.

Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej jak również przedstawicieli przemysłu oraz przedsiębiorstw i instytucji branżowych zajmujących się projektowaniem, produkcją, eksploatacją pojazdów, ich komponentów lub systemów. 

Specjalność Inżynieria Pojazdów Szynowych prowadzona jest przez Instytut Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej przy współpracy z Grupą NEWAG – czołowym polskim producentem nowoczesnego taboru szynowego oraz z innymi wiodącymi firmami z branży przemysłu taboru szynowego. 

 


Główni partnerzy specjalności IPS:

     

             

 

    

 

 

Największą innowacją w stosunku do innych prowadzonych specjalności są płatne staże inżynierskie (z możliwością zatrudnienia na umowę o pracę) trwające przez cały ostatni semestr w wybranym przedsiębiorstwie. Podczas stażu student efektywnie wykorzystuje zdobytą na uczelni wiedzę oraz umiejętności. Pracuje, ralizując konkretne zadania z profilu kompetencyjnego wybranej firmy lub instytucji, używając też systemów informatycznych, których obsługi nauczył się podczas laboratoriów komputerowych na uczelni. Praca dyplomowa inżynierska jest realizowana z tematyki związanej, z projektami wykonywanymi podczas stażu w przemyśle pod kierunkiem dwóch promotorów: przedstawicieli uczelni i przemysłu.

 

 

Pod poniższym linkiem zamieszczona jest pełna prezentacja specjalności wraz z opisem programu nauczania:

Prezentacja w formacie PDF

 

Studenci na omawianej specjalności są przygotowani do przyszłej pracy zawodowej w profilach kompetencyjnych takich jak np.: konstruktor mechanik, inżynier ds obliczeń, technolog mechanik, inżynier projektu, inżynier ds. eksploatacji i utrzymania, inżynier serwisu.

 

Powrót do strony głównej

 

 

Powrót do strony głównej

 

WYDARZENIA i RELACJE

 

Przedstawiamy chronologicznie najważniejsze wydarzenia z życia IPS:

W listopadzie 2017 rozpoczęła się pierwsza rekrutacja na specjalność spośród WSZYSTKICH studentów Wydziału Mechanicznego.

Pierwsze spotkanie informacyjne miało miejsce w dniu 8 listopada 2017 o godzinie 13:00 w auli A123. Podczas prezentacji przedstawiciele IPSz PK i partnerskich firm przemysłowych przedstawili korzyści wynikające ze studiowania na specjalności oraz zasady rekrutacji.

 

 

W w ramach pierwszego etapu rekrutacji na nową Specjalność INŻYNIERIA POJAZDÓW SZYNOWYCH zgłosiło się i zakwalifikowało 24 kandydatów spośród różnych kierunków studiów Wydziału Mechanicznego.

W dniu 10.01.2018 roku odbył się II etap rekrutacji. W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, Komisja Rekrutacyjna złożona z przedstawicieli IPSz PK, Grupy NEWAG oraz partnera przemysłowego KNORR-BREMSE Polska, wyłoniła 15-to osobową grupę studencką, która rozpoczęła zajęcia na Specjalności w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18.

 

W dniu 25.01.2018 r. nasz Instytut wraz z partnerami przemysłowymi, zorganizował Dzień Otwarty specjalności INŻYNIERIA POJAZDÓW SZYNOWYCH. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem podczas którego można było zasięgnąć szczegółowych informacji na temat IPS jak również zasad rekrutacji. Dodatkową atrakcją była możliwość wypróbowania swoich sił za sterami symulatora tramwaju.

Dzień Otwarty IPS  Dzień Otwarty IPS

Dzień Otwarty IPS  Dzień Otwarty IPS

 

28.02.2018 r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia na pierwszej edycji specjalności.

 

19.04.2018 zorganizowany został kolejny Dzień Otwarty, czyli spotkanie informacyjne specjalności, podczas którego można było porozmawiać z nauczycielami tej specjalności, przedstawicielami firm partnerskich, a co najważniejsze również wymienić poglądy ze studentami, którzy już w tym roku skorzystali z tej innowacyjnej formy kształcenia. 

 

W piątek 18.05.2018 roku studenci pierwszej edycji mieli okazję poznać tajniki budowy i eksploatacji taboru tramwajowego w Stacji Obsługi Tramwajów „Podgórze” Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie - partnera specjalności. Zobaczyli między innymi budowę podwozi i nadwozi, układów hamulcowych, układów napędowych, systemów i układów pomocniczych. Zapoznali się również z procesem eksploatacji tramwajów oraz zakresami prac przeglądowych, remontowych i modernizacyjnych wagonów. Brali także udział w specjalnie zorganizowanych przejazdach testowych tramwaju NGT6 na torze prób. Podczas tych przejazdów poznawali jak działają poszczególne systemy i układy w tramwajach oraz według jakich zasad przeprowadza się badania techniczne tramwajów. Mieli też niepowtarzalną szansę samodzielnego poprowadzenia tramwaju, aby jeszcze lepiej zrozumieć złożoność takiego pojazdu. Wszystko to oczywiście pod nadzorem wysoko wykwalifikowanego personelu MPK S.A. oraz przedstawicieli Instytutu Pojazdów Szynowych PK.

   

   

 

W dniu 25.05.2018 r. studenci pierwszej edycji uczestniczyli w praktycznych zajęciach laboratoryjnych w NEWAG S.A. - czyli głównej firmie partnerskiej Specjalności. Podczas tej wizyty zapoznali się budową nowoczesnych pojazdów szynowych oraz technologią ich wytwarzania. Poznali też przykładowe techniki spawania, które wykorzystuje się do produkcji konstrukcji metalowych pojazdów. Podczas zajęć mieli też możliwość wypróbowania się w roli maszynistów, czyli prowadzili elektryczny zespół trakcyjny typu 36WEa "Impuls" na specjalnym torze testowym na terenie zakładu. Wszystko to oczywiście pod nadzorem wykwalifikowanego personelu Grupy NEWAG i przedstawicieli IPSz PK.

   

 
W piątek 22 czerwca 2018 r. studenci pierwszej edycji uczestniczyli w laboratoriach podsumowujących cały przedmiot Budowa Pojazdów Szynowych. Zajęcia odbyły się w Zakładzie Południowym PKP INTERCITY S.A., gdzie szczegółowo omówiona została budowa podwozi lokomotyw, zespołów trakcyjnych i wagonów. Następnie grupa udała się do Pracowni Hamulców Instytutu Kolejnictwa, gdzie zapoznali się z procesem badań homologacyjnych układu hamulcowego elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 36WEd "Impuls 2", wyprodukowanego przez NEWAG S.A. Teraz przed nimi najważniejszy egzamin - właśnie z budowy pojazdów szynowych.
 
 
   
 
   

 

W dniach 19 - 20 września 2018 r. przedstawiciele specjalności brali udział w Międzynarodowych Targach Transportu szynowego INNOTRANS 2018 w Berlinie.To największe takie wydarzenie w Europie, odbywające się cyklicznie co 2 lata. Na torach wystawowych można było zobaczyć 155 pojazdów. Messe Berlin szacowało, że InnoTrans odwiedziło w tym roku ponad 130 tys. gości z całego świata.

Uczestniczenie w targach, to duży zastrzyk doświadczenia dla naszych studentów, którzy wybrali Inżynierię Pojazdów Szynowych jako specjalność.

 

 

W listopadzie 2018 roku studenci pierwszej edycji specjalności odbyli zajęcia laboratoryjne w zapleczu serwisowym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, w firmie PROTOR S.A., zajmującej się naprawą i utrzymaniem wagonów towarowych oraz w zakładzie grupy GHH BONATRANS w czeskim Bohuminie, gdzie poznali tajniki wytwarzania zestawów kołowych do pojazdów szynowych.

 

 

  

W ramach zajęć z projektowania pojazdów szynowych studenci realizują projekty z wykorzystaniem specjalistycznego, trójwymiarowego oprogramowania CAD. Wykonują projekt mechaniczny, w którym muszą odpowiednio zaprojektować i dobierać komponenty niezbędne do wykonania określonej w zadaniu zabudowy. W następnym kroku weryfikują swój projekt numerycznie pod względem wytrzymałości, korzystając z Metody Elementów Skończonych. Po wprowadzonych modyfikacjach wynikających z procesu obliczeń, tworzą dokumentację konstrukcyjną w formie rysunków płaskich, zgodnie z zasadami rysunku technicznego. Zajęcia z projektowania są prowadzone przez zawodowych konstruktorów mechaników i inżynierów ds. obliczeń z NEWAG S.A.
Taka forma zajęć projektowych zapewnia, że studenci poznają proces projektowania oraz potrafią dobrać odpowiednie narzędzia programów CAD / CAE do zaprojektowania konkretnych rozwiązań technologicznych.

 

 

W ramach zajęć z projektowania pojazdów szynowych wiedza studentów z zakresu projektowania pojazdów szynowych została również poszerzona o systemy zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji metalowych. Było to możliwe dzięki współpracy partnerskiej z firmą BARWA z Kielce. Przedstawiciel tej firmy podczas wykładu wprowadził ich w tajniki technologii powłok antykorozyjnych i lakierów. W przyszłym semestrze studenci odbędą praktyczne zajęcia w laboratoriach firmy.

 Pan Rafał Pauli z firmy BARWA (środek), Maciej Michnej - Zastępca Dyrektora IPSz (z prawej), Maciej Górowski - NEWAG S.A. / IPSz (z lewej)

Równolegle z powyższą tematyką zajęć trwają wykłady i laboratoria z przedmiotu Napęd i hamowanie pojazdów szynowych, prowadzone przez przedstawicieli firm partnerskich - KNORR-BREMSE, a w przyszłym semestrze również firmy MEDCOM z Warszawy.

 

14 grudnia 2018 roku odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Rektora Politechniki Krakowskiej za rok 2018. Nagroda za osiągnięcia dydaktyczne została przyznana zespołowi, który opracował innowacyjny program nauczania i uruchomił specjalność Inżynieria Pojazdów Szynowych (G. Zając, M. Górowski, B. Szachniewicz, A. Sowa, M. Szkoda, M. Michnej). To kolejny dowód, że wybierając tą specjalność skorzystasz ze specjalistycznego i innowacyjnego programu kształcenia.

 

 

16.01.2019 r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne na drugą edycję specjalności. Komisja składająca się z przedstawicieli naszego Instytutu, NEWAG S.A. oraz KNORR-BREMSE Polska, wybrała spośród kandydatów 14-to osobową grupę, która już w lutym 2019 roku rozpocznie zajęcia.

 

Początkiem 2019 roku nawiązaliśmy współpracę dydaktyczną z Oddziałem Małopolskim spółki Przewozy Regionalne "POLREGIO". Dzięki temu już od marca studenci specjalności, będą mogli zapoznać się z pracą drużyn trakcyjnych i zasadami ruchu pociągów, jeżdżąc wraz z maszynistami w pociągach obsługiwanych przez tego przewoźnika.
Inicjatywa ta, to kolejny krok w strategii innowacyjnego nauczania na specjalności IPS - łączenia teorii z praktyką.

 

W dniu 4 marca Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK reprezentował naszą jednostkę na III Konferencji STUDIA DUALNE ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY PRZEMYSŁU 4.0, w której uczestniczył Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin oraz Z-ca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - Aleksander Nawrat. W ramach konferencji przedstawiono możliwości realizacji programu ogłoszonego przez NCBiR poświęconego kształceniu dualnemu, w które wpisuje się nasza innowacyjna specjalność - Inżynieria Pojazdów Szynowych.

 

 

12 kwietnia 2019 r. Studenci drugiej edycji specjalności uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych, w Stacji Obsługi Tramwajów „Podgórze” Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie. Analogicznie jak studenci poprzedniej edycji zapoznali się między innymi z budową podwozi i nadwozi, układów hamulcowych, układów napędowych, systemów i układów pomocniczych. Poznali też proces eksploatacji tramwajów oraz zakresy prac przeglądowych, remontowych i modernizacyjnych wagonów. Ważnym punktem zajęć była możliwość samodzielnego poprowadzenia tramwaju. Tym razem jazdy odbywały się na torze prób wagonem typu 126N "Nevelo" produkcji NEWAG S.A. Ostatnim punktem zajęć był przejazd przez automatyczną myjnię.

 

 

 

 

W kwietniu 2019 r. rozpoczęły się  jazdy studentów specjalności w kabinach pojazdów trakcyjnych przewoźnika POLREGIO w ramach podpisanej umowy o współpracę w zakresie dydaktycznym i naukowo - badawczym.  Ma to na celu zapoznanie studentów z pracą drużyn trakcyjnych oraz zasadami eksploatacji pociągów na szlakach kolejowych.

 

 

26 kwietnia 2019 studenci pierwszej edycji odbyli zajęcia laboratoryjne w firmie 3A Composites Mobility w Mielcu -> https://3acompositesmobility.com
Firma ta jest czołowym, europejskim producentem elementów kompozytowych do pojazdów szynowych. Była to okazja do zapoznania się z procesem projektowania i wytwarzania kompozytów do wyposażenia wnętrz pojazdów jak również komponentów zewnętrznych takich jak przede wszystkim ściany czołowe. Każdy mógł własnoręcznie uczestniczyć w produkcji laminatów, poznając szczegółowo sposoby ich wytwarzania. To kolejne zajęcia bezpośrednio przygotowujące przyszłych inżynierów do realizacji zadań projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych.

 

Zajęcia w mieleckiej fabryce poprzedzone były wykładem dotyczącym wykorzystywanym technologiom wytwarzania kompozytów (laminowanie ręczne, termoforming, Vacuum Resin Infusion (VAK) oraz Structural Sandwich Bonding (AVT). Poruszany był też bardzo ważny aspekt dotyczący procesu klejenia wg normy DIN 6701. Zajęcia te przeprowadzone były przez pracowników Firmy 3A Composites w naszym Instytucie.

 

 

 

Dzień przed kompozytami mieli zajęcia w firmie SPAWSYSTEM GNIEWCZYNA RAILWAY COMPONENTS Sp. z o. o. z Przeworska => www.spawsystem.pl w której poznawali proces produkcji konstrukcji spawanych do podwozi i nadwozi pojazdów szynowych.
Była to również kolejna okazja do praktycznego zapoznania się z technikami spawania, a po zajęciach zorganizowany został przejazd Przeworską Koleją Wąskotorową "Pogórzanin".

 

 

9 czerwca 2019 roku partnerska firma KNORR-BREMSE zorganizowała zajęcia laboratoryjne związane z układami hamulcowymi dla studentów pierwszej edycji. Zajęcia te były uzupełnieniem praktycznym wykładów i zajęć projektowych.

 

 

10 maja 2019 roku studenci drugiej edycji uczestniczyli w praktycznych zajęciach laboratoryjnych w NEWAG S.A.

Na terenie firmy zapoznali się z budową nowoczesnych pojazdów szynowych (elektrycznych i spalinowych) oraz technologią ich wytwarzania. Poznali też przykładowe techniki spawania, które wykorzystuje się do produkcji konstrukcji metalowych pojazdów. Pod okiem instruktorów spawania wykonywali spoiny zarówno do łączenia stali czarnej jak i aluminium.

Podczas zajęć mieli też możliwość wypróbowania się w roli maszynistów, czyli prowadzili nowoczesną elektryczną lokomotywę typu E6ACTa "Dragon 2" na specjalnym torze testowym.

 

 

Podczas tych zajęć mieli również za zadanie zapoznać się z rysunkami konstrukcyjnymi wybranych podzespołów pojazdów oraz zobaczyli Dział Badań i Rozwoju Grupy NEWAG - miejsce gdzie pracują konstruktorzy, technolodzy i projektanci realizujący projekty pojazdów produkowanych w firmie.

 

23 i 24 maja 2019 studenci pierwszej edycji byli w Warszawie gdzie pierwszego dnia odbyli zajęcia w Instytucie Kolejnictwa - największej polskiej jednostce badawczej, certyfikacyjnej i homologacyjnej pojazdów szynowych. Zobaczyli laboratoria związane z badaniami statycznymi, dynamicznymi taboru jak również te związane z materiałami w tym przede wszystkim aspektami niepalności materiałów. Specjalnie dla nich pokazano sposób badania tzw. nabiegania wagonów z wykorzystaniem specjalnej rampy grawitacyjnej.

   

Drugiego dnia zajęcia miały miejsce w firmie MEDCOM Sp. z.o.o. - światowego producenta układów energoelektronicznych w tym napędów trakcyjnych i systemów sterowania do pojazdów szynowych, autobusów elektrycznych i trolejbusów. Podczas części wykładowej poruszane były zagadnienia związane z teorią ruchu pojazdów szynowych oraz stosowanymi komponentami, układami i systemami. Ta część zakończyła się testem sprawdzającym. W ramach laboratoriów studenci zobaczyli jak projektuje i produkuje się komponenty do obwodów zasilania, napędów trakcyjnych i obwodów pomocniczych stosowanych w nowoczesnych pojazdach.

 

Wyjazd ten był też dla nich okazją powrotu do historii - po czwartkowych zajęciach odwiedzili "Stację Muzeum", czyli warszawskie muzeum kolejnictwa.

 

Semestr letni roku akademickiego 2018/19 zakończyliśmy wyjściem laboratoryjnym ze studentami drugiej edycji  do Zakładu Południowego PKP Intercity S.A. oraz do Pracowni Hamulców Instytutu Kolejnictwa. Było to podsumowanie zajęć z tematyki budowy pojazdów szynowych szczególnie w zakresie budowy podwozi i układów hamulcowych.

 

 

 

1 lipca 2019 studenci pierwszej edycji specjalności INŻYNIERIA POJAZDÓW SZYNOWYCH rozpoczęli płatny staż w firmie NEWAG S.A., w ramach programu stażowego Unii Europejskiej dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Przez najbliższe 3 miesiące będą zagłębiać się w tematykę projektowania, konstrukcji i wytwarzania pojazdów szynowych. Obecnie biorą czynny udział w procesie produkcyjnym pojazdów, aby poznać praktyczną stronę ich wytwarzania, a następnie rozpoczną prace projektowe w Zespole Konstrukcyjnym Działu Badań i Rozwoju.
Od października natomiast realizować będą płatne staże specjalnościowe w wybranych firmach partnerskich, w ramach VII semestru studiów. Przez 4 miesiące będą zdobywać kolejne kompetencje związane z projektowaniem i technologią wytwarzania. Ten etap zakończy się w lutym 2020 roku obroną pracy inżynierskiej. Studenci, którzy na obydwa staże wybrali firmę NEWAG będą w niej łącznie przez ponad 7 miesięcy. Dzięki stażom zdobędą nieocenione praktyczne doświadczenie zawodowe jeszcze przed ukończeniem studiów.
Powyższe staże inżynierskie to jedne z kluczowych etapów innowacyjnej formy kształcenia na dualnej specjalności Inżynieria Pojazdów Szynowych. Warto zauważyć, że studenci, którzy będą odbywać staż specjalnościowy w NEWAGu, zostaną na ten czas zatrudnieni, na umowę o pracę z możliwością jej przedłużenia po skończeniu studiów.
 
 
 
 
Rożne formy przybiera promowane naszej specjalności i kierunków na PK, ale czegoś takiego jeszcze nie było. Przy wjeździe do Nowego Sącza od strony Krakowa (DK 75) umieszczone zostały dwa bilbordy promujące nowy kierunek INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU oraz prowadzoną na nim naszą dualną specjalność.
 
 
 
 
1-ego października 2019 roku dla studentów pierwszej edycji specjalności rozpoczął się nietypowy semestr i pierwszy taki w historii Uczelni. Rozpoczęli oni płatne staże inżynierskie w ramach VII semestru studiów, w wybranych przez siebie firmach partnerskich. Aż do końca stycznia 2020 roku będą rozwijać swoje kompetencje zawodowe w przedsiębiorstwach / instytucjach z branży pojazdów szynowych, czego efektem końcowym będzie obrona pracy inżynierskiej. Ich prace dyplomowe prowadzone są przez dwóch promotorów - przedstawicieli: uczelni i danej firmy przemysłowej. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.
 
 
 
 

24 października 2019 roku odbył się kolejny Dzień Otwarty specjalności. O godzinie 8:30 miała miejsce prezentacja specjalności dla studentów I-ego roku kierunku Inżynieria Środków Transportu (dawny kierunek "Transport") , a następnie w holu budynku A można było szczegółowo zapoznać się z programem studiów, zasadami rekrutacji, porozmawiać z wykładowcami, przedstawicielami firm partnerskich oraz studentami dotychczasowych edycji. Była to również okazja do sprawdzenia się za sterami wirtualnego tramwaju w naszym przenośnym symulatorze. Jak zwykle wydarzenie spotkało się ze sporym zainteresowaniem.


 

 

 

15 listopada 2019 roku studenci drugiej edycji mieli zajęcia wyjazdowe w Zapleczu Technicznym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, gdzie praktycznie zapoznali się jak wygląda obsługa, serwisowanie i zarządzanie taborem tego przewoźnika.

 

 

W dniu 29.11.2019 r. studenci drugiej edycji odbyli zajęcia laboratoryjne w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. Podczas wizyty zapoznali się z budową i eksploatacją taboru warszawskiej kolei podziemnej. To pierwsza wizyta w tej firmie na specjalności IPS.

 

 

6 grudnia 2019 studenci drugiej edycji specjalności odbyli, analogicznie jak poprzednicy, zajęcia laboratoryjne w firmie GHH Bonatrans Group w czeskim Bohuminie. To czołowy, światowy producent kół i osi do zestawów kołowych pojazdów szynowych.

 

Przypominamy, że w ramach jedynej takiej dualnej formy kształcenia studenci pierwszej edycji specjalności od października odbywają płatne staże w wybranych firmach partnerskich. Wszystko to w ramach ich 7. semestru studiów. Zdobywają oni konkretne doświadczenie praktyczne wśród specjalistów różnych dziedzin przez cały semestr zimowy.To niepowtarzalna szansa na zdobycie kompetencji, potrzebnych w ich przyszłej pracy zawodowej.

Już pod koniec stycznia odbędą się obrony ich prac inżynierskich realizowanych pod nadzorem promotora uczelni oraz promotora z przemysłu.

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w pierwszym numerze magazynu "Kultura Bezpieczeństwa" ukazał się artykuł autorstwa Macieja Szkody i Macieja Michneja pt.: Kształcenie specjalistycznych kadr inżynierskich realizowane przez Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej, promujący naszą innowacyjną specjalność. „Kultura Bezpieczeństwa" to cykliczny magazyn wydawany przez Urząd Transportu Kolejowego, który ma propagować zasady kultury bezpieczeństwa na polskim rynku kolejowym.
Uroczysta premiera publikacji odbyła się 12 grudnia 2019 r. podczas gali UTK w Auli Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Cały artykuł dostępny jest TUTAJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiamy inżynierów pojazdów szynowych.
24 stycznia 2010 odbyły się obrony prac inżynierskich studentów pierwszej edycji specjalności dualnej Inżyniera Pojazdów Szynowych prowadzonej we współpracy z NEWAG S.A. oraz innymi wiodącymi firmami i instytucjami branżowymi.
Serdecznie gratulujemy wartościowych i zaawansowanych merytorycznie projektów, zrealizowanych przy współpracy nauki z przemysłem.

 

30.01.2020 r. zakończyła się rekrutacja na III-edycję specjalności. W wyniku rozmów kwalifikacyjnych wybraliśmy kolejną grupę 15. studentów, którzy od października rozpoczną studia na specjalności IPS.

 

3 sierpnia 2020 r. studenci drugiej edycji specjalności Inżynieria Pojazdów Szynowych rozpoczęli praktyki zawodowe, które od października będą kontynuowane jako staż w ramach VII semestru studiów. W tym roku studenci zdobywają kompetencje praktyczne w trzech firmach partnerskich: NEWAG S.A. (strategiczny partner specjalności), Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie oraz firmie Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o.
Bezpośredni kontakt z pojazdami i ich komponentami na produkcji, następnie realizacja zadań projektowych i eksploatacyjnych pod nadzorem wykwalifikowanych przedstawicieli przedsiębiorstw i nauczycieli akademickich to klucz to sukcesu kompetencyjnego.
Łączymy teorię z praktyką zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców.

 

05.10.2020 studnia na specjalności rozpoczęli studenci trzeciej edycji.

26.10.2020 r uruchomiliśmy rekrutację na IV edycję specjalności. Wybrani studenci rozpoczną na niej zajęcia od 01.10.2021.

 

Powrót do strony głównej

 

 

 

 Powrót do strony głównej

 

ABSOLWENCI

 

Rocznik 2017/18
Przedstawiamy pierwszych inżynierów pojazdów szynowych (I edycja IPS).
24 stycznia 2010 r. odbyły się obrony prac inżynierskich studentów pierwszej edycji specjalności dualnej Inżyniera Pojazdów Szynowych.
Serdecznie gratulujemy wartościowych i zaawansowanych merytorycznie projektów, zrealizowanych przy współpracy nauki z przemysłem.

 

W styczniu 2021 odbędą się obrony prac inżynierskich studentów II edycji. Obecnie odbywają oni płatne staże inżynierskie w wybranych firmach partnerskich.

 

Powrót do strony głównej

 

 

Inżynieria Pojazdów Szynowych to uruchomiona w 2017 roku innowacyjna specjalność kształcenia kadry inżynierskiej, prowadzona w systemie dualnym na kierunku "Inżynieria Środków Transportu”. Jest ona odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się sektor budowy i eksploatacjipojazdów szynowych oraz idące za tym zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę inżynierską w tej branży.

Specjalność ta łączy w sobie teorię i praktykę zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców. W ramach przedmiotów specjalnościowych studenci zdobywają wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie praktyczne z zakresu budowy, projektowania, technologii, certyfikacji, eksploatacji pojazdów szynowych, które umożliwiają im łatwe podjęcie pracy w przedsiębiorstwach związanych z transportem szynowym i innych dziedzinach gospodarki.

 

 

 

Specjalność Inżynieria Pojazdów Szynowych prowadzona jest przez Instytut Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej przy współpracy z Grupą NEWAG – czołowym polskim producentem nowoczesnego taboru szynowego oraz z innymi wiodącymi firmami z branży przemysłu taboru szynowego. 

 


Główni partnerzy specjalności IPS:

     

             

 

    

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Kolejna prezentacja prowadzonego w naszym Instytucie projektu autonomizacji jazdy tramwajem. W dniu 22.10.2020 r. dr inż. Maciej Michnej prezentował projekt na IV Konferencji "Test Dive 2020" organizowanej przez Nokia. "Test Dive" to jedna z największych konferencji testerskich zorganizowanych do tej pory w Polsce. Jej nadrzędnym celem jest integracja środowiska naukowego ze światem biznesu, poprzez umożliwienie zawodowym testerom i pasjonatom spotkań oraz stworzenie przestrzeni na otwartą dyskusję i wymianę doświadczeń. Wykłady koncentrują się na testowaniu, automatyzacji, bezpieczeństwie, Agile, IoT, DevOps, Machine Learning – każdy z nich inicjuje ciekawe dyskusje związane z jakością i testowaniem oprogramowania. Do tej pory odbyły się III edycje, a ostatnia przyciągnęła prawie 1000 uczestników.

 

 

W dniu dzisiejszym braliśmy udział w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Problemy i wyzwania geografii komunikacji" organizowanej wspólnie przez Komisję Geografii Komunikacji
Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W ramach wystąpienia online, Maciej Górowski (IPSz/NEWAG), zaprezentował realizowany w Instytucje projekt badawczo - rozwojowy pt.: "Autonomizacja jazdy tramwajem jako narzędzie wspierające pracę prowadzących".
 
Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i pytaniami. Bardzo dziękujemy za zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu.
Informacje o konferencji: https://geo.uj.edu.pl/piwgk
 
 

Z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2020/2021 wszystkim studentkom i studentom życzymy powodzenia i do zobaczenia na zajęciach.

 

 

 

 • Gajewska Teresa dr inż., adiunkt
  Pracownik Zakładu Systemów Logistycznych M-08-2
  tel. 12/ 374-33-25
  pokój: A424
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  publikacje: Google Scholar
 • Górowski Maciej mgr, asystent
  Pracownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 374-33-19
  pokój: K220C
  e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  publikacje: Google Scholar
 • Kaczor Grzegorz dr inż., adiunkt
  Pracownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 374-33-14
  pokój: A425
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  publikacje: Google Scholar
 • Kisielewski Piotr dr hab. inż., prof.PK
  Pracownik Zakładu Systemów Logistycznych M-08-2
  tel. 12/ 374-33-12
  pokój: J213
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Korman Lucyna lic., Biblioteka IPSz
  tel. 12/ 374-33-17
  pokój: J211.2
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Kuczek Tomasz dr inż., adiunkt
  Pracownik Zakładu Systemów Logistycznych M-08-2
  tel. 12/ 374-37-67
  pokój: K220C
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  strona www: http://m8.mech.pk.edu.pl/~kuczek/
  publikacje: Google Scholar
 • Machno Magdalena dr inż. adiunkt
  Pracownik Zakładu Systemów Logistycznych M-08-2
  tel.: 12/ 374 36 56
  pokój: A422
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Michnej Maciej dr inż., adiunkt
  Zastępca Dyrektora Instytutu
  Pracownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 374-35-22
  pokój: A431
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  publikacje: Google Scholar
 • Młynarski Stanisław dr hab. inż., prof. PK
  Kierownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 374-33-22
  pokój: A432
  e-mail:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nowakowski Wojciech, technik
  tel. 12/ 374-33-12
  pokój: J213
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Rasiński Tymoteusz mgr inż., asystent
  Pracownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 628-33-14
  pokój: A425
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Smereka Jan mgr inż., st. specjalista n-t
  tel. 12/ 374-33-14
  pokój: A425
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Suchoszek Ewa, specjalista, Sekretariat IPSz
  tel. 12/ 374-33-10
  pokój: A419
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Szachniewicz Bartosz mgr inż., asystent dydaktyczny
  Pracownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 374-33-19
  pokój: K220C
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  publikacje: Google Scholar
 • Szkoda Maciej dr hab. inż., prof. PK
  Dyrektor Instytutu
  Kierownik Zakładu Systemów Logistycznych M-08-2
  tel. 12/ 374-35-12
  pokój: A423
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  strona www: http://m8.mech.pk.edu.pl/~szkoda/
  publikacje: Google Scholar
 • Stachura Rafał lic., informatyk, koordynator bezpieczeństwa IT
  tel. 12/ 374-36-57
  pokój: A441
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Zając Grzegorz dr hab. inż., prof. PK
  Pracownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 374-36-26
  pokój: A426
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pracownicy emerytowani:

 • Cegielny Emil dr inż., em.
  tel. 12/ 374-36-25
  pokój: A421
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Grzyb Andrzej dr hab. inż., em.
  tel. 12/ 374-33-15
  pokój: J203
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Guzowski Stanisław dr hab. inż., em.
  tel. 12/ 374-36-58
  pokój: A427
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Karwala Krzysztof dr inż., em.
  tel. 12/ 374-36-56
  pokój: A422
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Piec Paweł dr hab. inż., em.
  tel. 12/ 374-33-16
  pokój: A428
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Sowa Andrzej dr hab. inż., em.
  Pracownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 374-33-18
  pokój: A429
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  strona www: http://m8.mech.pk.edu.pl/~sowa/
 • Tułecki Adam dr inż., em.,
  tel. 12/ 374-33-24
  pokój: A436
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.