Pojedyncze strony

Inżynieria Pojazdów Szynowych to uruchomiona w 2017 roku innowacyjna specjalność kształcenia kadry inżynierskiej na kierunku „Transport”, która jest odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się sektor budowy pojazdów szynowych oraz idące za tym zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę inżynierską w tej branży.

Specjalność ta łączy w sobie teorię i praktykę zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców. W ramach przedmiotów specjalnościowych studenci zdobywają wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie praktyczne z zakresu budowy, projektowania, technologii, certyfikacji, eksploatacji pojazdów szynowych, które umożliwiają im łatwe podjęcie pracy w przedsiębiorstwach związanych z transportem szynowym i innych dziedzinach gospodarki. 

Głównym założeniem specjalności jest ścisła współpraca z przedsiębiorstwami branżowymi. Grupy studenckie liczące maksymalnie 15 osób będą spełniały założenia idei „mistrz – uczeń” czyli zapewnienia odpowiedniego kontaktu dydaktycznego studenta z wykładowcą i wysoko kwalifikowanymi praktykami w tej dziedzinie.

Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej jak również przedstawicieli przemysłu oraz przedsiębiorstw i instytucji branżowych zajmujących się projektowaniem, produkcją pojazdów, ich komponentów lub systemów. 

Specjalność Inżynieria Pojazdów Szynowych prowadzona jest przez Instytut Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej przy współpracy z Grupą NEWAG – czołowym polskim producentem nowoczesnego taboru szynowego oraz z innymi wiodącymi firmami z branży przemysłu taboru szynowego. 

 


Główni partnerzy specjalności IPS:

       

     

 

Zaprosiliśmy również do współpracy:

     

 

Największą innowacją w stosunku do innych prowadzonych specjalności są płatne praktyki inżynierskie (z możliwością zatrudnienia na umowę o pracę) trwające przez cały ostatni semestr w wybranym przedsiębiorstwie. Podczas tych praktyk student efektywnie wykorzysta zdobytą na uczelni wiedzę oraz umiejętności. Będzie pracował używając systemów informatycznych, których obsługi nauczył się podczas laboratoriów komputerowych na uczelni. Praca dyplomowa inżynierska będzie realizowana z tematyki związanej, z projektami wykonywanymi podczas praktyki w przemyśle pod kierunkiem dwóch promotorów: przedstawicieli uczelni i przemysłu.

 

 

 

Prezentacja specjalności (PDF)

Prezentacja w formacie PDF

 

 

REKRUTACJA II edycja specjalności:

16.01.2019 r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne w ramach drugiego etapu rekrutacji na specjalność INŻYNIERIA POJAZDÓW SZYNOWYCH. Komisja składająca się z przedstawicieli naszego Instytutu, NEWAG S.A. oraz Knorr Bremse Polska, wybrała spośród kandydatów 14-to osobową grupę, która już w lutym rozpocznie zajęcia na drugiej edycji specjalności. Gratulujemy serdecznie!

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Zasady wyboru specjalności (PDF)

Formularz aplikacji (PDF)

Formularz aplikacji (PDF)

Formularz aplikacji (PDF)

 

WYBRANE WYDARZENIA z życia IPS chronologicznie:

W listopadzie 2017 rozpoczęła się pierwsza rekrutacja na specjalność spośród WSZYSTKICH studentów Wydziału Mechanicznego, którzy są obecnie po 3-im semestrze studiów i chcieliby rozpocząć studia na IPS od letniego semestru roku akademickiego 2017/18.

Pierwsze spotkanie informacyjne miało miejsce w dniu 8 listopada 2017 o godzinie 13:00 w auli A123. Podczas prezentacji przedstawiciele IPSz PK i partnerskich firm przemysłowych przedstawili korzyści wynikające ze studiowania na specjalności oraz zasady rekrutacji.

 

 

W w ramach pierwszego etapu rekrutacji na nową Specjalność INŻYNIERIA POJAZDÓW SZYNOWYCH zgłosiło się i zakwalifikowało 24 kandydatów spośród różnych kierunków studiów Wydziału Mechanicznego.

W dniu 10.01.2018 roku odbył się II etap rekrutacji. W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, Komisja Rekrutacyjna złożona z przedstawicieli IPSz PK, Grupy NEWAG oraz partnera przemysłowego KNORR-BREMSE Polska, wyłoniła 15-to osobową grupę studencką, która rozpoczęła zajęcia na Specjalności w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18.

 

W dniu 25.01.2018 r. nasz Instytut wraz z partnerami przemysłowymi, zorganizował Dzień Otwarty specjalności INŻYNIERIA POJAZDÓW SZYNOWYCH. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem podczas którego można było zasięgnąć szczegółowych informacji na temat IPS jak również zasad rekrutacji. Dodatkową atrakcją była możliwość wypróbowania swoich sił za sterami symulatora tramwaju.

Dzień Otwarty IPS Dzień Otwarty IPS

Dzień Otwarty IPS Dzień Otwarty IPS

 

28.02.2018 r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia na pierwszej edycji Specjalności. W tym semestrze studenci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu budowy i eksploatacji pojazdów szynowych oraz komputerowego wspomagania projektowania CAD - 3D.

 

19.04.2018 zorganizowany został kolejny Dzień Otwarty, czyli spotkanie informacyjne Specjalności, podczas którego można było porozmawiać z nauczycielami tej specjalności, przedstawicielami firm partnerskich, a co najważniejsze również wymienić poglądy ze studentami, którzy już w tym roku skorzystali z tej innowacyjnej formy kształcenia. 

 

W piątek 18.05.2018 roku Studenci specjalności Inżynieria Pojazdów Szynowych mieli okazję poznać tajniki budowy i eksploatacji taboru tramwajowego w Stacji Obsługi Tramwajów „Podgórze” Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie - partnera specjalności. Zobaczyli między innymi budowę podwozi i nadwozi, układów hamulcowych, układów napędowych, systemów i układów pomocniczych. Zapoznali się również z procesem eksploatacji tramwajów oraz zakresami prac przeglądowych, remontowych i modernizacyjnych wagonów. Brali także udział w specjalnie zorganizowanych przejazdach testowych tramwaju NGT6 na torze prób. Podczas tych przejazdów poznawali jak działają poszczególne systemy i układy w tramwajach oraz według jakich zasad przeprowadza się badania techniczne tramwajów. Mieli też niepowtarzalną szansę samodzielnego poprowadzenia tramwaju, aby jeszcze lepiej zrozumieć złożoność takiego pojazdu. Wszystko to oczywiście pod nadzorem wysoko wykwalifikowanego personelu MPK S.A. oraz przedstawicieli Instytutu Pojazdów Szynowych PK.

   

   

 

W dniu 25.05.2018 r. studenci specjalności INŻYNIERIA POJAZDÓW SZYNOWYCH uczestniczyli w praktycznych zajęciach laboratoryjnych w NEWAG S.A. - czyli głównej firmie partnerskiej Specjalności. Podczas tej wizyty zapoznali się budową nowoczesnych pojazdów szynowych oraz technologią ich wytwarzania. Poznali też przykładowe techniki spawania, które wykorzystuje się do produkcji konstrukcji metalowych pojazdów. Podczas zajęć mieli też możliwość wypróbowania się w roli maszynistów, czyli prowadzili elektryczny zespół trakcyjny typu 36WEa "Impuls" na specjalnym torze testowym na terenie zakładu. Wszystko to oczywiście pod nadzorem wykwalifikowanego personelu Grupy NEWAG i przedstawicieli IPSz PK.

   

 
W piątek 22 czerwca 2018 r. studenci specjalności INŻYNIERIA POJAZDÓW SZYNOWYCH uczestniczyli w laboratoriach podsumowujących cały przedmiot Budowa Pojazdów Szynowych. Zajęcia odbyły się w Zakładzie Południowym PKP INTERCITY S.A., gdzie szczegółowo omówiona została budowa podwozi lokomotyw, zespołów trakcyjnych i wagonów. Następnie grupa udała się do Pracowni Hamulców Instytutu Kolejnictwa, gdzie zapoznali się z procesem badań homologacyjnych układu hamulcowego elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 36WEd "Impuls 2", wyprodukowanego przez NEWAG S.A. Teraz przed nimi najważniejszy egzamin - właśnie z budowy pojazdów szynowych.
 
 
   
 
   

 

W dniach 19 - 20 września 2018r przedstawiciele Specjalności brali udział w Międzynarodowych Targach Transportu szynowego INNOTRANS 2018 w Berlinie.To największe takie wydarzenie w Europie, odbywające się cyklicznie co 2 lata. Na torach wystawowych można było zobaczyć 155 pojazdów. Messe Berlin szacowało, że InnoTrans odwiedziło w tym roku ponad 130 tys. gości z całego świata.

Uczestniczenie w targach, to duży zastrzyk doświadczenia dla naszych studentów, którzy wybrali Inżynierię Pojazdów Szynowych jako specjalność.

 

 

W listopadzie 2018 roku studenci pierwszej edycji specjalności odbyli zajęcia laboratoryjne w zapleczu serwisowym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, w firmie PROTOR S.A., zajmującej się naprawą i utrzymaniem wagonów towarowych oraz w zakładzie grupy GHH BONATRANS w czeskim Bohuminie, gdzie poznali tajniki wytwarzania zestawów kołowych do pojazdów szynowych.

 

 

  

W ramach zajęć z projektowania pojazdów szynowych studenci realizują projekty z wykorzystaniem specjalistycznego, trójwymiarowego oprogramowania CAD. Wykonują projekt mechaniczny, w którym muszą odpowiednio zaprojektować i dobierać komponenty niezbędne do wykonania określonej w zadaniu zabudowy. W następnym kroku weryfikują swój projekt numerycznie pod względem wytrzymałości, korzystając z Metody Elementów Skończonych. Po wprowadzonych modyfikacjach wynikających z procesu obliczeń, tworzą dokumentację konstrukcyjną w formie rysunków płaskich, zgodnie z zasadami rysunku technicznego. Zajęcia z projektowania są prowadzone przez zawodowych konstruktorów mechaników i inżynierów ds. obliczeń z NEWAG S.A.
Taka forma zajęć projektowych zapewnia, że studenci poznają proces projektowania oraz potrafią dobrać odpowiednie narzędzia programów CAD / CAE do zaprojektowania konkretnych rozwiązań technologicznych.

 

 

W ramach zajęć z projektowania pojazdów szynowych wiedza studentów z zakresu projektowania pojazdów szynowych została również poszerzona o systemy zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji metalowych. Było to możliwe dzięki współpracy partnerskiej z firmą BARWA z Kielce. Przedstawiciel tej firmy podczas wykładu wprowadził ich w tajniki technologii powłok antykorozyjnych i lakierów. W przyszłym semestrze studenci odbędą praktyczne zajęcia w laboratoriach firmy.

 Pan Rafał Pauli z firmy BARWA (środek), Maciej Michnej - Zastępca Dyrektora IPSz (z prawej), Maciej Górowski - NEWAG S.A. / IPSz (z lewej)

Równolegle z powyższą tematyką zajęć trwają wykłady i laboratoria z przedmiotu Napęd i hamowanie pojazdów szynowych, prowadzone przez przedstawicieli firm partnerskich - KNORR-BREMSE, a w przyszłym semestrze również firmy MEDCOM z Warszawy.

 

14 grudnia 2018 roku odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Rektora Politechniki Krakowskiej za rok 2018. Nagroda za osiągnięcia dydaktyczne została przyznana zespołowi, który opracował innowacyjny program nauczania i uruchomił specjalność Inżynieria Pojazdów Szynowych (G. Zając, M. Górowski, B. Szachniewicz, A. Sowa, M. Szkoda, M. Michnej). To kolejny dowód, że wybierając tą specjalność skorzystasz ze specjalistycznego i innowacyjnego programu kształcenia.

 

 

16.01.2019 r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne na drugą edycję Specjalności. Komisja składająca się z przedstawicieli naszego Instytutu, NEWAG S.A. oraz Knorr Bremse Polska, wybrała spośród kandydatów 14-to osobową grupę, która już w lutym 2019 roku rozpocznie zajęcia.

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

<p>16.01.2019 r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne w ramach drugiego etapu rekrutacji na specjalność INŻYNIERIA POJAZDÓW SZYNOWYCH. Komisja składająca się z przedstawicieli naszego Instytutu, <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/NEWAG.GROUP/?__tn__=K-R&amp;eid=ARAW1iXVlcVkvIX-dIlvxSymaPBcfmfVugAUVr4YXva5kSLKgY5UQg26Sddo_8ftQPpVhgn0W5S_AwFp&amp;fref=mentions&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARD24GGbAiU9WGJzfFTm01CPyQN4C559CMsJXs5z6tKicxmg7j0gH6SpDAVsZbtOLyTbvZQRmKoq7GzT8iAX6JFm7FgwOgrCk5qVekeqXu4moHHt92v7VM6GqLBwEV9ylgUOhYT3c2jkvmU4AnUf_tqbbJa49TvfoVLgF7r7I-Tjkv37KOp5sEK_ke8Z_blbKkKs8s5bY77cmfxK-9MEFna3ODF94HSV-0BfCI-mVOB79nCwqZlpHWz2y2Me4L4uVNSdGqHypajmkthbW6MRzLEG3SNK1cQ4sU6zMe-e8WhScjacLtxkXFrXqSQ0C1gaeJy9Lqjvw1Idwh_ksYKyoOj2UA" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=1656984954628386&amp;extragetparams=%7B%22__tn__%22%3A%22%2CdK-R-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARAW1iXVlcVkvIX-dIlvxSymaPBcfmfVugAUVr4YXva5kSLKgY5UQg26Sddo_8ftQPpVhgn0W5S_AwFp%22%2C%22fref%22%3A%22mentions%22%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1">NEWAG S.A.</a> oraz <a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/Knorr-Bremse-320787997954785/?__tn__=K-R&amp;eid=ARC95hqY1h0Zc5OTGTFdXO8zbWuUuz5HCRs0tS0NzazNKniSs6RnpR6iZDTuJrlbaRh9CQ6PJQep93Ag&amp;fref=mentions&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARD24GGbAiU9WGJzfFTm01CPyQN4C559CMsJXs5z6tKicxmg7j0gH6SpDAVsZbtOLyTbvZQRmKoq7GzT8iAX6JFm7FgwOgrCk5qVekeqXu4moHHt92v7VM6GqLBwEV9ylgUOhYT3c2jkvmU4AnUf_tqbbJa49TvfoVLgF7r7I-Tjkv37KOp5sEK_ke8Z_blbKkKs8s5bY77cmfxK-9MEFna3ODF94HSV-0BfCI-mVOB79nCwqZlpHWz2y2Me4L4uVNSdGqHypajmkthbW6MRzLEG3SNK1cQ4sU6zMe-e8WhScjacLtxkXFrXqSQ0C1gaeJy9Lqjvw1Idwh_ksYKyoOj2UA" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=320787997954785&amp;extragetparams=%7B%22__tn__%22%3A%22%2CdK-R-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARC95hqY1h0Zc5OTGTFdXO8zbWuUuz5HCRs0tS0NzazNKniSs6RnpR6iZDTuJrlbaRh9CQ6PJQep93Ag%22%2C%22fref%22%3A%22mentions%22%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1">Knorr Bremse</a> Polska, wybrała spośród kandydatów 14-to osobową grupę, która już w lutym rozpocznie zajęcia na drugiej edycji specjalności. Gratulujemy serdecznie!</p>
<p><img src="/images/InzPojSzyn/ips19-rekrutacja-2.jpg" alt="" width="190" />  <img src="/images/InzPojSzyn/ips19-rekrutacja-1.jpg" alt="" width="450" /></p>
<p> </p>

16.01.2019 r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne w ramach drugiego etapu rekrutacji na specjalność INŻYNIERIA POJAZDÓW SZYNOWYCH. Komisja składająca się z przedstawicieli naszego Instytutu, NEWAG S.A. oraz Knorr Bremse Polska, wybrała spośród kandydatów 14-to osobową grupę, która już w lutym rozpocznie zajęcia na drugiej edycji specjalności. Gratulujemy serdecznie!

 

 

Terminy konsultacji w roku akademickim 2018/2019

 

 • Cegielny Emil dr inż.
  11:00 – 12:30 - poniedziałek
  pok. A421    
       
 • Gajewska Teresa dr inż.
  10:00 – 12:00 - piątek 
  pok. A424   tel. 628-33-25
       
 • Górowski Maciej mgr
  11:00 – 12:30 - czwartek
  pok. J202   tel. 628-33-19
       
 • Grzyb Andrzej dr hab. inż., prof. PK
  14:30 – 15:30 - wtorek (tyg. nieparz.)
  pok. J203    
       
 • Guzowski Stanisław dr hab. inż., prof. PK
  11:00 – 12:00 - czwartek
  pok. A427    
       
 • Kaczor Grzegorz mgr inż.
  9:15 – 10:00 - wtorek
  9:15 – 10:00 - środa
  pok. A425   tel. 628-33-14
       
 • Karwala Krzysztof dr inż.
  12:00 – 13:00 - środa
  pok. A422    
       
 • Kisielewski Piotr dr inż.
  12.00 – 14.00 - wtorek
  pok. J213   tel. 628-33-12
       
 • Kuczek Tomasz dr inż.
  08:00 – 10:00 - wtorek
  pok. J202   tel. 628-37-67
       
 • Kuźnar Małgorzata mgr inż.
  11:00 – 13:00 - poniedziałek
  pok. A430   628-36-59
       
 • Lorenc Augustyn dr inż.
  09:00 – 11:00 - poniedziałek
  pok. A424   tel. 628-33-25
       
 • Michnej Maciej dr inż.
  10:00 – 12:00 - poniedziałek
  pok. A431   tel. 628-35-22
       
 • Młynarski Stanisław dr inż.
  10:00 – 12:00 - wtorek
   pok. A432   628-33-22
       
 • Rasiński Tymoteusz mgr inż.
  10:00 – 12:00 - wtorek
  pok. A425   628-33-14
 • Sanecki Henryk dr hab. inż.
  13:30 – 15:00 - czwartek
  pok. J201   628-37-66
       
 • Skowron Jacek dr inż.
  11:00 – 12:30 - wtorek
  pok. J203    
       
 • Sowa Andrzej dr hab. Inż.
  16:00 – 17:30 - wtorek
  pok. A429   tel. 628-33-18
       
 • Szachniewicz Bartosz mgr inż.
  10:00 – 12:00 - czwartek
  pok. J202   tel. 628-33-19
       
 • Szkoda Maciej dr hab. inż., prof. PK
  09:15 – 10:45 - środa
   pok. A423   628-35-12
       
 • Wyraz Elżbieta mgr inż.
  11:00 – 12:30 - poniedziałek
   pok. A422   628-36-56
       
 • Zając Grzegorz dr inż..
  11:00 – 12:30 - czwartek
  pok. A426   tel. 628-36-26

 

 

bud. J, pok. J211.2, II p., tel. +48 12 374 33 17,  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bibliotekarz - lic. Lucyna Korman

 

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 900 - 1430.

 

Prezentacja biblioteki

Biblioteka Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej (M-08) gromadzi, opracowuje oraz udostępnia zbiory biblioteczne i zasoby informacji naukowej niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego i obsługi badań naukowych prowadzonych w Instytucie Pojazdów Szynowych.

Biblioteka IPSz ma swoją wieloletnią historię. Księgozbiór gromadzony jest od 1948 roku, w okresie gdy biblioteka była w strukturach Wydziału Komunikacji Akademii Górniczej. Następnie funkcjonowała jako biblioteka Katedry Budowy Pojazdów Szynowych i Katedry Technologii i Eksploatacji Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej. Od 1970 roku (data powołania Instytutu Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym PK) działa jako Biblioteka Instytutu Pojazdów Szynowych (M-08).

Tworzenie i uzupełnianie księgozbioru biblioteki było i jest jednym z celów działalności Instytutu Pojazdów Szynowych. W ciągu 70 lat powstał specjalistyczny księgozbiór obejmujący literaturę z zakresu nauk technicznych. Zawiera on wydawnictwa z następujących dziedzin: transport, transport lądowy (kolejowy, drogowy), środki transportu lądowego, technika środków transportu lądowego, tabor kolejowy, pojazdy trakcyjne, wagony, wyposażenie i obsługa taboru kolejowego, eksploatacja środków transportu lądowego, technika dróg komunikacyjnych (lądowych), linie kolejowe, zarządzanie w transporcie, logistyka i spedycja. Ponadto biblioteka ma w swoich zbiorach podręczniki z zakresu maszynoznawstwa, technologii mechanicznej, materiałoznawstwa, metaloznawstwa, elektrotechniki, informatyki, matematyki, fizyki i chemii. Wśród zgromadzonych wydawnictw część stanowią materiały konferencji organizowanych przez Instytut Pojazdów Szynowych: Konferencja Naukowa "POJAZDY SZYNOWE", Konferencja Naukowa QSET "Quality, Safety and Ecology in Transport". W zasobach biblioteki znajdują się także prace doktorskie, rozprawy habilitacyjne oraz publikacje pracowników Instytutu.

Kolekcja zbiorów Biblioteki IPSz obejmuje 5085 woluminów książek i 71 woluminów czasopism. 

Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu, poprzez wypożyczanie na zewnątrz i wypożyczanie międzybiblioteczne. Zapewnia swobodny dostęp do zbiorów. 

Biblioteka prowadzi działalność informacyjną w oparciu o kolekcję własną oraz zasoby zewnętrzne. Tworzy zestawienia bibliograficzne dla potrzeb dydaktyki i badań naukowych, wskazuje źródła informacji, a także uczestniczy w pracach dokumentacyjnych dorobku naukowego pracowników Instytutu.

Na terenie biblioteki czytelnicy mają możliwość korzystania z Internetu na przeznaczonych do tego stanowiskach. Do dyspozycji czytelników jest skaner.

 

Katalog kartkowy

Katalog kartkowy obejmuje zasoby (wydawnictwa zwarte) zgromadzone w Bibliotece Instytutu Pojazdów Szynowych, uszeregowane w dwóch podkatalogach:

 • katalog alfabetyczny
 • katalog rzeczowy

Katalog komputerowy

Od 2011  roku wszystkie nabytki książkowe Biblioteki IPSz są wprowadzane do systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Krakowskiej, który tworzy Biblioteka Politechniki Krakowskiej, jako biblioteka główna oraz biblioteki jednostek organizacyjnych PK.


Komputerowy katalog zbiorów bibliotek Politechniki Krakowskiej

Przy wyszukiwaniu dzieł prosimy zwrócić uwagę na lokalizację. Egzemplarze, które znajdują się w Bibliotece Instytutu Pojazdów Szynowych oznaczone są kodem lokalizacji:  BPK Biblioteka WydziałowaUdostępniane w Bibliotece M-8. Status "nie do wypożyczenia" oznacza, że w tym przypadku opcja zamawiania i rezerwacji egzemplarza przez katalog komputerowy nie jest możliwa. Zamawianie i wypożyczanie tych dzieł odbywa się bezpośrednio w Bibliotece M-08.

 

Nabytki Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

 

Czasopisma aktualnie prenumerowane:

 

Cenne dary powiększyły księgozbiór biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych

Księgozbiór doc. dr inż. Zdzisława Romaniszyna – dar Marii Romaniszyn

W latach 2004 – 2013 Pani Maria Romaniszyn - wdowa po docencie Zdzisławie Romaniszynie - przekazała do Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych księgozbiór męża. Sygnowany znakiem własności Docenta księgozbiór ze względu na swoją unikatową wartość i zakres przedmiotowy jest wyodrębniony jako Kolekcja Docenta Zdzisława Romaniszyna. Biblioteka zawiera ponad 100 woluminów - literaturę specjalistyczną głównie z dziedziny budowy i eksploatacji pojazdów szynowych. Dary obejmują publikacje autorstwa Profesorów, którzy tworzyli Instytut Pojazdów Szynowych. Część cennego księgozbioru stanowią pozycje posiadające odręczne dedykacje napisane przez Autorów. Ciekawostką przekazanej kolekcji są rysunki i modele lokomotyw i wagonów wykonane przez docenta Zdzisława Romaniszyna. Rysunki możemy zobaczyć w sali 13 (budynek główny Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, IV piętro). Pasjonatów modelarstwa kolejowego zapraszamy na stałą wystawę w bibliotece.

Dar prof. dr hab. inż. Janusza Oprzędkiewicza

Dzięki Profesorowi Januszowi Oprzędkiewiczowi zbiory Biblioteki IPSz zostały wzbogacone o cenne dary książkowe. Darowizna obejmuje m. in. unikatowe wydawnictwa encyklopedyczne z dziedziny pojazdów szynowych, a także podręczniki z zakresu niezawodności maszyn.

Dar Marty Wlazło

W latach 2012 – 2013 do zbiorów biblioteki wpłynęły książki dr hab. inż. Stanisława Dżuły - będące darem Jego córki - Pani Marty Wlazło. Przekazane publikacje dotyczące pojazdów szynowych zawierają odręczne dedykacje napisane przez autorów.

W ostatnim okresie wpłynęły do biblioteki dary  pochodzące od pracowników naukowych Instytutu Pojazdów Szynowych. Są to m. in. podręczniki, egzemplarze autorskie monografii i materiałów konferencyjnych.

Dyrekcja Instytutu Pojazdów Szynowych i biblioteka składają serdeczne podziękowania
Szanownym Darczyńcom, którzy przekazali dla naszej biblioteki dary książkowe i inne materiały.
Podarowane kolekcje wzbogaciły nasz księgozbiór o cenne wydawnictwa, często niedostępne
już na rynku księgarskim.

 Pozyskane od Państwa dary są wyrazem przychylności i przywiązania do Politechniki Krakowskiej
i Instytutu Pojazdów Szynowych.

 

Regulamin Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych

 

PRZYDATNE LINKI


Bibliografia Publikacji Pracowników PK

E-zasoby Biblioteki PK: Web of Science, Scopus, PKN i inne...

Czasopisma punktowane MNiSW - ujednolicony wykaz czasopism za lata 2013-2016

Przewodnik Bibliograficzny

Transportation Research Information Services

Wirtualna Biblioteka Nauki 

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych 

logistyka.pl pierwszy polski portal logistyczny

 InfoRAIL.pl

 NaKolei.pl

 

KATALOGI CENTRALNE

 Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT

 Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich - KaRo

 Katalog centralny WORLD CAT

Wydawnictwa konferencyjne Instytutu Pojazdów Szynowych w największej na świecie bazie bibliograficznej WorldCat.

 

Jak w zeszłym roku ruszyła licytacja przejazdu w symulatorze w ramach WOŚP i WOŚP w Krakowie.
Zapraszamy do licytacji - https://aukcje.wosp.org.pl/poczuj-sie-jak-motorniczy-symula…

 

Kierownik pracowni:

Dr inż. Maciej Szkoda

Nauczyciele akademiccy:

 1. Dr inż. Maciej Szkoda, prof. PK
 2. Dr hab. inż. Andrzej Grzyb
 3. Dr inż. Emil Cegielny
 4. Dr inż. Piotr Kisielewski
 5. mgr inż. Augustyn Lorenc

Pracownicy techniczni:

 1. mgr inż. Jan Smereka

       

Zagadnienia badawcze:

 • Systemy logistyczne w transporcie,
 • Procesy spedycyjne, zagadnienia prawne w transporcie,
 • Analiza i optymalizacja procesów logistycznych,
 • Centra logistyczne oraz magazyny,
 • Zabezpieczenie przewozu ładunków,
 • Analiza kosztów systemów logistycznych,
 • Ocena efektywności funkcjonowania systemów TSL.

Ważniejsze prace realizowane w M-83 w ramach zawartych umów z przemysłem w latach 2005-2009:

 • Ocena efektywności modernizacji liniowych lokomotyw spalinowych serii ST 44 - 2005,
 • Warunki i efektywność eksploatacji lokomotywy spalinowej "Blue Tiger" - 2005,
 • Badania eksploatacyjne typowych elementów zgodnie z wymaganiami UTK - 2006,
 • Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i technicznej modernizacji lokomotywy spalinowej serii SM42 (6Dg) - 2006,
 • Adaptacja dokumentacji konstrukcyjnej modernizacji lokomotywy spalinowej serii SM42 (6Dg) dla potrzeb PKP CARGO S.A. - 2009,
 • Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej modernizacji lokomotywy spalinowej serii SP32 (312D) - 2010.

 

 

 • Gajewska Teresa dr inż., adiunkt
  Pracownik Zakładu Systemów Logistycznych M-08-2
  tel. 12/ 374-33-25
  pokój: A424
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  publikacje: Google Scholar
 • Górowski Maciej mgr, wykładowca
  Pracownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 374-33-19
  pokój: J202
  e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  publikacje: Google Scholar
 • Kaczor Grzegorz dr inż., asystent
  Pracownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 374-33-14
  pokój: A425
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  publikacje: Google Scholar
 • Kisielewski Piotr dr inż., adiunkt
  Pracownik Zakładu Systemów Logistycznych M-08-2
  tel. 12/ 374-33-12
  pokój: J213
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Korman Lucyna lic., Biblioteka IPSz
  tel. 12/ 374-33-17
  pokój: J211.2
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Kuczek Tomasz dr inż., adiunkt
  Pracownik Zakładu Systemów Logistycznych M-08-2
  tel. 12/ 374-37-67
  pokój: J202
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  strona www: http://m8.mech.pk.edu.pl/~kuczek/
  publikacje: Google Scholar
 • Kuźnar Małgorzata mgr inż. asystent
  Pracownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 374-36-59
  pokój: A430
  e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Michnej Maciej dr inż., adiunkt
  Zastępca Dyrektora Instytutu
  Pracownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 374-35-22
  pokój: A431
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  publikacje: Google Scholar
 • Młynarski Stanisław dr inż., adiunkt
  Kierownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 374-33-22
  pokój: A432
  e-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nowakowski Wojciech, technik
  tel. 12/ 374-33-12
  pokój: J213
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Rasiński Tymoteusz mgr inż
  Pracownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 628-33-14
  pokój: A425
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Smereka Jan mgr inż., st. specjalista n-t
  tel. 12/ 374-33-14
  pokój: A425
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Sowa Andrzej dr hab. inż., adiunkt
  Pracownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 374-33-18
  pokój: A429
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  strona www: http://m8.mech.pk.edu.pl/~sowa/
 • Suchoszek Ewa, specjalista, Sekretariat IPSz
  tel. 12/ 374-33-10
  pokój: A419
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Szachniewicz Bartosz mgr inż., asystent
  Pracownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 374-33-19
  pokój: J202
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  publikacje: Google Scholar
 • Szkoda Maciej dr hab. inż., prof. PK
  Dyrektor Instytutu
  Kierownik Zakładu Systemów Logistycznych M-08-2
  tel. 12/ 374-35-12
  pokój: A423
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  strona www: http://m8.mech.pk.edu.pl/~szkoda/
  publikacje: Google Scholar
 • Stachura Rafał lic., informatyk
  tel. 12/ 374-36-57
  pokój: A441
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Zając Grzegorz dr inż., adiunkt
  Pracownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 374-36-26
  pokój: A426
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pracownicy emerytowani:

 • Cegielny Emil dr inż., em.,
  tel. 12/ 374-36-25
  pokój: A421
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Grzyb Andrzej dr hab. inż., em.,
  tel. 12/ 374-33-15
  pokój: J203
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Guzowski Stanisław dr hab. inż., prof. PK, em.,
  tel. 12/ 374-36-58
  pokój: A427
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Karwala Krzysztof dr inż., em.,
  tel. 12/ 374-36-56
  pokój: A422
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Piec Paweł dr hab. inż., prof. PK, em.,
  tel. 12/ 374-33-16
  pokój: A428
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tułecki Adam dr inż., em.,
  tel. 12/ 374-33-24
  pokój: A436
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 5.11.1877
 • Powołanie CK Szkoły Politechnicznej we Lwowie, noszącej imię austriackiego cesarza Franciszka Józefa II.
 • 1890
  Powołanie Katedry Teorii Ruchu Kolejowego z kierownikiem prof. zw. Romanem Gostowskim - Inspektorem Kolei Arcyksięcia Albrechta.
 • 1918-1924
  Przekształcenie CK Szkoły Politechnicznej w Politechnikę Lwowską z pięcioma wydziałami: Architektury, Chemicznym, Komunikacyjnym, Mechanicznym i Rolniczo - Lasowym.
 • 1921
  Odtworzenie Katedry Kolejnictwa - kierownik prof. Kazimierz Zipser.
 • 1923
  Katedra Budowy Maszyn Kolejowych, kierownik prof. nadzw. Wilhelm Mozer; 1938/39 - mgr inż. Antoni Pohlmann - asystent. 1938-1941 prof. dr inż. Adolf Langrod, znany specjalista w zakresie budowy i utrzymania taboru kolejowego.
 • 1946
  Powołanie w Krakowie Wydziałów Architektury, Inżynierii i Komunikacji Akademii Górniczej - dekret Rady Ministrów z 19.11.1946 z mocą od 1.04.1945.
  Wydział Komunikacji: dziekan - prof. kontr. inż. Ignacy Czerniewski.
  Oddziały: Kolejowo-Mechaniczny, Lotniczy, Samochodowy.

  Katedry Oddziału Kolejowo - Mechanicznego:
    - Katedra Budowy Taboru Kolejowego,
          kierownik - prof. zw. dr inż. Adolf Langrod.
    - Katedra Gospodarki Trakcyjnej i Napraw Taboru,
          kierownik - prof. kontr. Ignacy Czerniewski.
    - Katedra Eksploatacji Kolejowej,
          kierownik prof. kontr. Mieczysław Gronowski.
    - Katedra Sygnalizacji i Zabezpieczeń Kolei,
          kierownik - prof. kontr. Stanisław Haupt.
 • 1953
  Przekształcenie Wydziału Komunikacji w Wydział Mechaniczny, zamiast systemu oddziałowego wprowadza się specjalności. Oddział Kolejowo-Mechaniczny przekształca się w specjalność: Pojazdy Szynowe.
  Zreformowanie programów nauczania, likwidacja dotychczasowych katedr i powołanie w ich miejsce:
    - Katedry Budowy Pojazdów Szynowych,
          kierownik - prof. Adolf Langrod, od 1964 z-ca prof. Antoni Pohlmann,
    - Katedry Technologii Napraw, Obsługi i Eksploatacji Pojazdów Szynowych
          kierownik - prof. Ignacy Czerniewski, od 1965 - doc. dr inż. Jan Broś.
 • 1958
  Likwidacja Zakładu Technologii Wytwarzania Pojazdów Szynowych w Katedrze Budowy Pojazdów Szynowych i przejęcie prowadzonej tematyki przez nowoutworzoną Katedrę Technologii i Eksploatacji Pojazdów Szynowych.
 • 1970
  Powołanie Instytutu Pojazdów Szynowych (doc. dr inż. Jan Broś) Politechniki Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym w miejsce obu Katedr z zakładami:
    - Zakład Konstrukcji Pojazdów Szynowych,
          kierownik - st. wykł. Antoni Pohlman,
          od 1973 - doc. dr inż. Zdzisław Romaniszyn.
    - Zakład Technologii i Napraw Pojazdów Szynowych
          kierownik - doc. dr inż. Jan Broś.
    - Zakład Eksploatacji Technicznej Pojazdów Szynowych
          kierownik - prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisowski.
 • 1975
  Przeniesienie Instytutu Pojazdów Szynowych z Wydziału Mechanicznego na nowopowstały Wydział Transportu, złożony z trzech Instytutów:
    - Instytutu Organizacji i Techniki Transportu Kolejowego,
    - Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki,
    - Instytutu Pojazdów Szynowych.

  W skład Instytutu Pojazdów Szynowych wchodziły:
      - Zakład Konstrukcji Pojazdów Szynowych
          kierownik - doc. dr inż. Zdzisław Romaniszyn,
      - Zakład Technologii i Napraw Pojazdów Szynowych
          kierownik - prof. dr hab. inż. Jan Broś,
      - Zakład Eksploatacji Technicznej Pojazdów Szynowych
          kierownik - prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisowski, od 1986 - dr inż. Paweł Piec,
      - Pracownia Hamulców COBiRTK Warszawa
          kierownik - dr inż. Jan Jerzy Zbertek.
 • 1990
  Likwidacja Wydziału Transportu i powrót Instytutu Pojazdów Szynowych na Wydział Mechaniczny w strukturze bezzakładowej - dyrektor - prof. dr hab. inż. Janusz Oprzędkiewicz.
 • 1992
  Powołanie w Instytucie Pojazdów Szynowych dwóch zakładów:
    - Zakład Dynamiki i Konstrukcji Pojazdów Szynowych
          kierownik - prof. dr hab. inż. Roman Bogacz
    - Zakład Niezawodności i Eksploatacji Technicznej Pojazdów Szynowych
          kierownik - prof. dr hab. inż. Janusz Oprzędkiewicz.
 • 1997
  Powołanie w Instytucie nowej jednostki: Pracowni Technologii i Zaplecza Technicznego Pojazdów Szynowych.
 • 1999
  Powołanie w Instytucie Katedry Niezawodności i Eksploatacji Technicznej.
 • od 2007
  Instytut Pojazdów Szynowych działa w strukturze:

      M-81 Zakład Dynamiki i Konstrukcji Pojazdów Szynowych
      M-82 Zakład Niezawodności i Eksploatacji Technicznej
      M-83 Pracownia Jakości i Logistyki Transportu
      M-84 Laboratorium Badań Kosztów Cyklu Trwałości
      M-85 Laboratorium Badań Symulacyjnych i Hałasu Pojazdów
 • rok akademicki 2013/2014
  Instytut Pojazdów Szynowych działa w strukturze:

      M-81 Zakład Projektowania i Budowy Pojazdów Szynowych
      M-82 Zakład Eskploatacji i Bezpieczeństwa Transportu Szynowego
      M-83 Zakład Systemów Logistycznych
      M-84 Laboratorium Badań Kosztów Cyklu Trwałości
      M-85 Pracownia Inżynierii Niezawodności
 • od 2014
  Instytut Pojazdów Szynowych działa w strukturze:

      M-81 Zakład Projektowania i Budowy Pojazdów Szynowych
      M-82 Zakład Niezawodności i  Eksploatacji Technicznej
      M-83 Pracownia Systemów Logistycznychod 2014
 • od 2017
  Instytut Pojazdów Szynowych działa w strukturze:

      M-08-1 Zakład Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych
      M-08-2 Zakład Systemów Logistycznych

Dyrektorzy Instytutu

 • 01.09.2017 - obecnie - dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK
 • 01.09.2014 - 31.08.2017 - p.o. dr inż. Grzegorz Zając
 • 01.09.2013 - 31.08.2014 - dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód
 • 01.02.2007 - 31.08.2013 - dr hab. Stanisław Guzowski prof. PK
 • 01.09.1997 - 20.12.2006 - dr hab. Stanisław Dżuła prof. PK
 • 01.10.1991 - 30.09.1997 - prof. dr hab. inż. Janusz Oprzędkiewicz
 • 17.11.1987 - 30.09.1991 - doc. dr inż. Zdzisław Romaniszyn
 • 01.09.1986 - 07.11.1987 - prof. dr hab. inż. Jan Broś
 • 01.10.1982 - 11.07.1986 - prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisowski
 • 01.09.1970 - 30.09.1982 - prof. dr hab. inż. Jan Broś

Dyrekcja Instytutu:

dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK
Dyrektor Insytutu

dr inż. Maciej Michnej
Zastępca Dyrektora Instytutu

Kolegium Instytutu:

 1. dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK
 2. dr inż. Maciej Michnej
 3. dr inż. Grzegorz Zając
 4. dr inż. Stanisław Młynarski
 5. dr hab. inż Henryk Sanecki
 6. dr hab. inż. Andrzej Sowa
 7. dr inż. Piotr Kisielewski
 8. mgr inż. Maciej Górowski

Jednostki organizacyjne:

Zakład Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych (M-08-1)

Zakład Systemów Logistycznych (M-08-2)

 

Informujemy, że drugi etap rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjne) na drugą edycję specjalności INŻYNIERIA POJAZDÓW SZYNOWYCH odbędzie się 16 stycznia 2019 r. (środa) od godziny 10:00 w sali J29.

Szczegółowe informacje o przebiegu rekrutacji podamy bezpośrednio zgłoszonym kandydatom.

Zajęcia na specjalności dla wyłonionej grupy studentów rozpoczną się od semestru letniego 2018/2019.

Strona specjalności: http://m8.mech.pk.edu.pl/IPS