Pojedyncze strony

UWAGA DYPLOMANCI

Informujemy, że najbliższy egzamin dyplomowy dla studentów wszystkich rodzajów studiów

planowany jest w dniu 28 września 2017 r.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń dodatkowo w dniu 29 września 2017 r.

Dokumenty (wzory zamieszczone na stronie WM) wraz z 1 egzemplarzem pracy

należy składać w Sekretariacie M-8, pok. 419,
w dniu 18.09.2017 r., w godzinach 8:30 - 14:30.

1. Prace dyplomowe nie mogą zawierać żadnych elementów plastikowych bądź metalowych – mają być klejone i oprawione w papier.
2. Zdjęcia – nie podpisane!!!! - zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 57/2013 mają być: „Fotografie do dyplomu i odpisów dyplomu o wymiarach 45 x 65 mm powinny być wyraźne i jednakowe. Mają odzwierciedlać aktualny wizerunek osoby, przedstawiać tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

bud. J, pok. J211.2, II p., tel. +48 12 374 33 17,  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bibliotekarz - lic. Lucyna Korman

UWAGA!

W dniach od 14 sierpnia do 6 września 2017 r. biblioteka będzie nieczynna. Zwrot wypożyczonych materiałów odbywać się będzie w sekretariacie Instytutu. Przepraszamy za utrudnienia.

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.30.

 

Prezentacja biblioteki

Biblioteka Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej (M-8) gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne oraz zasoby informacji naukowej niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego i obsługi badań naukowych prowadzonych w Instytucie Pojazdów Szynowych.

Biblioteka IPSz ma swoją wieloletnią historię. Księgozbiór gromadzony jest od 1948 roku, w okresie gdy biblioteka była w strukturach Wydziału Komunikacji Akademii Górniczej. Następnie funkcjonowała jako biblioteka Katedry Budowy Pojazdów Szynowych i Katedry Technologii i Eksploatacji Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej. Od 1970 roku (data powołania Instytutu Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym PK) działa jako Biblioteka Instytutu Pojazdów Szynowych (M-8).

Tworzenie i uzupełnianie księgozbioru biblioteki było i jest jednym z celów działalności Instytutu Pojazdów Szynowych. W ciągu 69 lat powstał specjalistyczny księgozbiór obejmujący literaturę z zakresu nauk technicznych. Zawiera on wydawnictwa z następujących dziedzin: transport, transport lądowy (kolejowy, drogowy), środki transportu lądowego, technika środków transportu lądowego, tabor kolejowy, pojazdy trakcyjne, wagony, wyposażenie i obsługa taboru kolejowego, eksploatacja środków transportu lądowego, technika dróg komunikacyjnych (lądowych), linie kolejowe, zarządzanie w transporcie, logistyka i spedycja. Ponadto biblioteka ma w swoich zbiorach podręczniki z zakresu maszynoznawstwa, technologii mechanicznej, materiałoznawstwa, metaloznawstwa, elektrotechniki, informatyki, matematyki, fizyki i chemii. Wśród zgromadzonych wydawnictw część stanowią materiały konferencji organizowanych przez Instytut Pojazdów Szynowych, a to: Pojazdy Szynowe, QSET Jakość, Bezpieczeństwo i Ekologia w Transporcie. W zasobach biblioteki znajdują się także prace doktorskie, rozprawy habilitacyjne oraz publikacje pracowników Instytutu.

Kolekcja zbiorów Biblioteki IPSz obejmuje 5240 woluminów książek, 74 woluminy czasopism (w tym 15 tytułów aktualnie prenumerowanych) oraz normy.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu, przez wypożyczanie na zewnątrz i wypożyczanie międzybiblioteczne. Zapewnia swobodny dostęp do zbiorów. 

Na terenie biblioteki czytelnicy mają możliwość korzystania z Internetu zarówno na przeznaczonych do tego stanowiskach komputerowych, jak i na własnych urządzeniach. Do dyspozycji czytelników jest skaner.

Biblioteka prowadzi działalność informacyjną w oparciu o kolekcję własną oraz zasoby zewnętrzne. Tworzy zestawienia bibliograficzne dla potrzeb dydaktyki i badań naukowych, wskazuje źródła informacji, dokumentuje dorobek naukowy pracowników Instytutu.

 

Nabytki biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych  2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Katalog kartkowy

Katalog kartkowy zawiera zasoby (wydawnictwa zwarte) zgromadzone w Bibliotece Instytutu Pojazdów Szynowych przed rokiem 2011, uszeregowane w dwóch podkatalogach:

 • katalog alfabetyczny
 • katalog rzeczowy

Katalog komputerowy

Od roku 2011  wszystkie nabytki książkowe Biblioteki IPSz są wprowadzane do systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Krakowskiej, który tworzy Biblioteka Politechniki Krakowskiej, jako biblioteka główna oraz biblioteki jednostek organizacyjnych PK.


Komputerowy katalog zbiorów bibliotek Politechniki Krakowskiej

Przy wyszukiwaniu dzieł prosimy zwrócić uwagę na lokalizację. Egzemplarze, które znajdują się w Bibliotece Instytutu Pojazdów Szynowych oznaczone są kodem lokalizacji:  BPK Biblioteka Wydziałowa -  Udostępniane w Bibliotece M-8. Status "nie do wypożyczenia" oznacza, że w tym przypadku opcja zamawiania i rezerwacji egzemplarza przez katalog komputerowy nie jest możliwa.

 

Czasopisma aktualnie prenumerowane:

 

Cenne dary powiększyły księgozbiór biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych

Księgozbiór doc. dr inż. Zdzisława Romaniszyna – dar Marii Romaniszyn

W latach 2004 – 2013 Pani Maria Romaniszyn - wdowa po docencie Zdzisławie Romaniszynie - przekazała do Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych księgozbiór męża. Sygnowany znakiem własności Docenta księgozbiór ze względu na swoją unikatową wartość i zakres przedmiotowy jest wyodrębniony jako Kolekcja Docenta Zdzisława Romaniszyna. Biblioteka zawiera ponad 100 woluminów - literaturę specjalistyczną głównie z dziedziny budowy i eksploatacji pojazdów szynowych. Dary obejmują publikacje autorstwa Profesorów, którzy tworzyli Instytut Pojazdów Szynowych. Część cennego księgozbioru stanowią pozycje posiadające odręczne dedykacje napisane przez Autorów. Ciekawostką przekazanej kolekcji są rysunki i modele lokomotyw i wagonów wykonane przez docenta Zdzisława Romaniszyna. Rysunki możemy zobaczyć w sali 13 (budynek główny Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, IV piętro). Pasjonatów modelarstwa kolejowego zapraszamy na stałą wystawę w bibliotece.

Dar prof. dr hab. inż. Janusza Oprzędkiewicza

Dzięki Profesorowi Januszowi Oprzędkiewiczowi zbiory Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych zostały wzbogacone o cenne dary książkowe. Darowizna obejmuje m. in. unikatowe wydawnictwa encyklopedyczne z dziedziny pojazdów szynowych, a także podręczniki z zakresu niezawodności maszyn.

Dar Marty Wlazło

W latach 2012 – 2013 do zbiorów Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych wpłynęły książki dr hab. inż. Stanisława Dżuły - będące darem Jego córki - Pani Marty Wlazło. Przekazane publikacje dotyczące pojazdów szynowych zawierają odręczne dedykacje napisane przez autorów. 

Dar dr hab. inż Mirosława Mrzygłoda

W 2015 roku dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód przekazał do biblioteki instytutowej kolekcję wydawnictw konferencyjnych - m.in.: World Congress on Structural and Multidiscyplinary Optimization (WCSMO)International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM).

Dyrekcja Instytutu Pojazdów Szynowych i biblioteka składają serdeczne podziękowania Szanownym Darczyńcom, którzy przekazali dla naszej biblioteki dary książkowe i inne materiały. Podarowane kolekcje wzbogaciły nasz księgozbiór o cenne wydawnictwa, często niedostępne
już na rynku księgarskim.

 Pozyskane od Państwa dary są wyrazem przychylności i przywiązania do Politechniki Krakowskiej
i Instytutu Pojazdów Szynowych.

 

Regulamin Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych

 

PRZYDATNE LINKI


Bibliografia Publikacji Pracowników PK

e-zasoby Biblioteki PK: Web of Science, SCOPUS, PKN i inne...

Czasopisma punktowane MNiSzW - ujednolicowy wykaz czasopism za lata 2013-2016

Przewodnik Bibliograficzny

Transportation Research Information Services


Wirtualna Biblioteka Nauki 

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych 

e¬logistyka.pl pierwszy polski portal logistyczny

 Inforail

 Na Kolei

 

KATALOGI CENTRALNE

 Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT

 Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich - KaRo

 Katalog centralny WORLD CAT

 

 

Egzamin dyplomowy w dniu 27 czerwca  2017 r. odbędzie się o godzinie 9:00,  w sali nr J212.1 i J212.2.

Egzamin dyplomowy w dniu 28 czerwca  2017 r. odbędzie się o godzinie 9:00,  w sali nr J29, J212.1 i J212.2 - rozpoczęcie w sali J29

EGZAMIN DYPLOMOWY

 

27 czerwca 2017 r. - budynek J. Do egzaminu przystępują:   

Lp.

Dyplomant

1

Barnaś Kamil

2

Czarnik Tomasz

3

Dyrcz Maciej

4

Fajto Łukasz

5

Gluza Krzysztof

6

Jarek Mariusz

7

Jazowski Adrian

8

Kałuziński Maciej

9

Pawlik Michał

10

Piekarczyk Konrad

11

Perlikowski Patryk

28 czerwca 2017 r. - budynek J. Do egzaminu przystępują:

Lp.

Dyplomant

1

Cąplak Jakub

2

Dul Sylwia

3

Fiszer Katarzyna

4

Gmyrek Antoni

5

Kania Beata

6

Kobylarz Wioleta

7

Krzysztofczyk Paulina

8

Lamberska Diana

9

Łyszczarz Małgorzata

10

Maciuba Piotr

11

Magierska Alicja

12

Wróbel Sylwia

13

Piwowarczyk Albert

14

Satora Magdalena

15

Sobczyk Paulina

16

Wilk Dawid

17

Zagrodzki Łukasz

UWAGA DYPLOMANCI

Informujemy, że najbliższy egzamin dyplomowy dla studentów wszystkich rodzajów studiów

planowany jest w dniu 27 czerwca 2017 r.

Wprzypadku dużej ilości zgłoszeń dodatkowo w dniach 28 i 29 czerwca 2017 r.

 

Dokumenty

– wydrukować wszystkie wymienione na stronie internetowej WM

– wraz z 1 egzemplarzem pracy

oraz wydrukiem z wirtualnego dziekanatu, z zaliczonym ostatnim semestrem studiów - konieczne zaliczenie wszystkich przedmiotów!!!

należy składać w Sekretariacie M-8, pok. 419,
w dniu 12.06.2017 r., w godzinach 8:30 - 14:30.

 

1. Prace dyplomowe nie mogą zawierać żadnych elementów plastikowych bądź metalowych – mają być klejone i oprawione w papier.
2. Zdjęcia – nie podpisane!!!! - zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 57/2013 mają być: „Fotografie do dyplomu i odpisów dyplomu o wymiarach 45 x 65 mm powinny być wyraźne i jednakowe. Mają odzwierciedlać aktualny wizerunek osoby, przedstawiać tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

Terminy konsultacji w roku akademickim 2016/2017 - zima

 • Babeł Marek dr inż. - J201
     13:30 - 14:30 - wtorek
     13:00 - 14:00 - środa (tyg. parzyste)
 • Cegielny Emil dr inż.  - A421
     11:00-12:30 - wtorek
 • Gajewska Teresa dr inż.  - A424
     10:00 - 12:00 - środa
 • Górowski Maciej mgr - J202
     10:00 - 11:00 - czwartek
 • Grzyb Andrzej dr hab. inż., prof. PK - J203
      14:30 - 15:30 - wtorek (tyg. nieparz.)
 • Guzowski Stanisław dr hab. inż., prof. PK - A427
      11:00 - 12:00 - czwartek
     
 • Kaczor Grzegorz mgr inż. - A425
       10:00 - 11:00 - poniedziałek
        9:15 - 10:45 - czwartek
 • Karwala Krzysztof dr inż. - A422
    12:00 - 13:00 - środa
 • Kisielewski Piotr dr inż. - J213
     9:00 - 10:00 - poniedziałlek
   13:00 - 14:00 - czwartek
 • Kuczek Tomasz dr inż. - J202
    9:15 - 10:00 - wtorek
      
 • Kuźnar Małgorzata mgr inż. - A430
    11:00 - 13:00 - wtorek

 • Lorenc Augustyn dr inż. - A424
    08:30 - 10:30 - poniedziałek
     
 • Michnej Maciej dr inż. - A431
     12:30 - 13:30 - poniedziałek
 • Młynarski Stanisław dr inż. - A432
     12:45 - 14:15 - wtorek
 • Piec Paweł dr hab. inż., prof. PK  - A428
     13:00 - 14:00 - poniedziałek
     13:00 - 14:00 - czwartek 

 • Sanecki Henryk, dr hab. inż. - J201
     13:30 - 15:00 - czwartek
 • Skowron Jacek dr inż. - J203
      12:00 - 12:30 - wtorek
 • Sowa Andrzej dr hab. inż. - A429
     17:00 - 18:00 - wtorek
      9:00  - 10:00 - środa
 • Szachniewicz Bartosz mgr inż. - J202
      11:00 - 12:30 - poniedziałek
   
 • Szkoda Maciej dr inż. - A423
      13:00 - 14:00 - czwartek
      10:00 - 11:00 - piątek
 • Tułecki Adam dr inż. - A436
      12:00 - 14:00 - wtorek

 • Wyraz Elżbieta mgr inż. - A422
      9:15 - 10:45 - wtorek
 • Zając Grzegorz dr inż.  - A426
      12:45 - 14:15 - wtorek

Inżynieria Pojazdów Szynowych to uruchomiona w 2017 roku innowacyjna specjalność kształcenia kadry inżynierskiej na kierunku „Transport”, która jest odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się sektor budowy pojazdów szynowych oraz idące za tym zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę inżynierską w tej branży.

 Specjalność ta łączy w sobie teorię i praktykę zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców. W ramach przedmiotów specjalnościowych student zdobędzie wiedze, umiejętności oraz doświadczenie praktyczne z zakresu budowy, projektowania, technologii, certyfikacji, eksploatacji pojazdów szynowych, które umożliwią mu łatwe podjęcie pracy w przedsiębiorstwach związanych z transportem szynowym i innych dziedzinach gospodarki. 

Głównym założeniem specjalności jest ścisła współpraca z przedsiębiorstwami branżowymi. Grupy studenckie liczące maksymalnie 15 osób będą spełniały założenia idei „mistrz – uczeń” czyli zapewnienia odpowiedniego kontaktu dydaktycznego studenta z wykładowcą i wysoko kwalifikowanymi praktykami w tej dziedzinie.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej jak również przedstawicieli przemysłu oraz przedsiębiorstw i instytucji branżowych zajmujących się projektowaniem, produkcją pojazdów, ich komponentów lub systemów. 

 

Największą innowacją w stosunku do innych prowadzonych specjalności będą płatne praktyki inżynierskie trwające przez cały ostatni semestr w wybranym przedsiębiorstwie. Podczas tych praktyk student efektywnie wykorzysta zdobytą na uczelni wiedzę oraz umiejętności. Będzie pracował używając systemów informatycznych, których obsługi nauczył się podczas laboratoriów komputerowych na uczelni. Praca dyplomowa inżynierska będzie realizowana z tematyki związanej, z projektami wykonywanymi podczas praktyki w przemyśle pod kierunkiem dwóch promotorów: przedstawicieli uczelni i przemysłu.

Specjalność Inżynieria Pojazdów Szynowych prowadzona jest przez Instytut Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej przy współpracy z firmą NEWAG – czołowym polskim producentem nowoczesnego taboru szynowego oraz z innymi wiodącymi firmami z branży przemysłu taboru szynowego.  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Specjalności prowadzone przez Instytut Pojazdów Szynowych na kierunkach:

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Opiekun kierunku: prof dr hab. inż. Józef Gawlik

Specjalność:
Inżynieria produkcji środków transportu masowego
Kierownik: dr hab. inż. Paweł Piec, prof. PK
zobacz opis specjalności

 

Transport

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Andrzej Sowa

Specjalność:
Inżynieria Pojazdów Szynowych
Kierownik: dr hab. inż. Henryk Sanecki

zobacz opis specjalności

Specjalność:
Eksploatacja i niezawodność w transporcie
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Sowa,
zobacz opis specjalności

Specjalność:
Logistyka i spedycja
Kierownik: dr hab. inż. Henryk Sanecki

 

 

Oferta pracy dla studenta lub absolwenta:

Newag daje najzdolniejszym studentom stypendia

Czytaj więcej: http://inforail.pl/newag-daje-najzdolniejszym-studentom-stypendia_more_93412.html

Nasi studenci otrzymali stypendim Newagu (fot. Newag)

Prodesse in posterum, czyli przewaga w przyszłości. NEWAG już dziś rozwija kompetencje studentów, by zatrudnić najlepszych absolwentów.

Pierwszymi stypendystami Newagu zostali studenci Politechniki Krakowskiej: Elżbieta Bołoz, Natalia Grzyb, Marek Kalinowski i Daniel Statucki. Stypendium, w wysokości 1100 zł netto miesięcznie, ufundowała, należąca do Grupy NEWAG, spółka NEWAG IP Management, by wspierać najzdolniejszych i najbardziej zaangażowanych studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność: Inżynieria Produkcji Środków Transportu Masowego. Finansowe wsparcie jest przyznawane na jeden semestr, ale można je otrzymać na dłuższy okres pod warunkiem wcześniejszego zaliczenia stażu i jeśli średnia ocen semestralnych wynosi minimum 4,5.

Pierwsze stypendia uroczyście wręczono studentom Politechniki Krakowskiej 14 marca br. w krakowskim biurze konstrukcyjnym NEWAG przy ul. Klimeckiego. Tam też, lub w siedzibie w Nowym Sączu, młodzi ludzie odbędą semestralny staż zawodowy, wykonując pod okiem opiekunów konkretne zadania. Będą one związane w dużej mierze z projektowaniem i rozwojem dokumentacji technicznej pojazdów kolejowych oraz ich produkcją – przede wszystkim właśnie w tej dziedzinie młodzi ludzie będą zdobywać umiejętności i kompetencje zawodowe, które w przyszłości zaowocują dobrą pracą w renomowanym przedsiębiorstwie. Rozwój i zarządzanie kompetencjami to bowiem zasadniczy cel działalności utworzonej w 2014 roku spółki NEWAG IP Management sp. z o.o. Przygotowany przez nią program stypendialny "Prodesse in posterum" wybiega w przyszłość i dzięki niemu młodzi zdolni studenci Politechniki Krakowskiej mają szansę na rozwój osobisty i zawodowy.

W uroczystym wręczeniu 14 marca pierwszych stypendiów uczestniczyli: Prezes NEWAG IP Józef Michalik, p.o. Dyrektora Instytutu Pojazdów Szynowych dr inż. Grzegorz Zając oraz Maciej Górowski - Kierownik Działu Badań i Rozwoju w firmie NEWAG, będący jednocześnie koordynatorem programu stypendialnego. Kolejną edycję programu zaplanowano na początek roku akademickiego 2017/2018.

Nasi studenci otrzymali stypendim Newagu (fot. Newag)  Nasi studenci otrzymali stypendim Newagu (fot. Newag)