Pojedyncze strony

UWAGA DYPLOMANCI

Informujemy, że egzamin dyplomowy dla studentów wszystkich rodzajów studiów odbędzie się w dniu 25 października 2017 r.

Składanie prac wraz z kompletem dokumentów

(wzory zamieszczone na stronie WM http://w3.mech.pk.edu.pl/)

w dniu 12.10.2017 r., w godzinach 8:30 - 14:30

bud. J, pok. J211.2, II p., tel. +48 12 374 33 17,  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bibliotekarz - lic. Lucyna Korman

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.30.

 

Prezentacja biblioteki

Biblioteka Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej (M-8) gromadzi, opracowuje oraz udostępnia zbiory biblioteczne i zasoby informacji naukowej niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego i obsługi badań naukowych prowadzonych w Instytucie Pojazdów Szynowych.

Biblioteka IPSz ma swoją wieloletnią historię. Księgozbiór gromadzony jest od 1948 roku, w okresie gdy biblioteka była w strukturach Wydziału Komunikacji Akademii Górniczej. Następnie funkcjonowała jako biblioteka Katedry Budowy Pojazdów Szynowych i Katedry Technologii i Eksploatacji Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej. Od 1970 roku (data powołania Instytutu Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym PK) działa jako Biblioteka Instytutu Pojazdów Szynowych (M-8).

Tworzenie i uzupełnianie księgozbioru biblioteki było i jest jednym z celów działalności Instytutu Pojazdów Szynowych. W ciągu 69 lat powstał specjalistyczny księgozbiór obejmujący literaturę z zakresu nauk technicznych. Zawiera on wydawnictwa z następujących dziedzin: transport, transport lądowy (kolejowy, drogowy), środki transportu lądowego, technika środków transportu lądowego, tabor kolejowy, pojazdy trakcyjne, wagony, wyposażenie i obsługa taboru kolejowego, eksploatacja środków transportu lądowego, technika dróg komunikacyjnych (lądowych), linie kolejowe, zarządzanie w transporcie, logistyka i spedycja. Ponadto biblioteka ma w swoich zbiorach podręczniki z zakresu maszynoznawstwa, technologii mechanicznej, materiałoznawstwa, metaloznawstwa, elektrotechniki, informatyki, matematyki, fizyki i chemii. Wśród zgromadzonych wydawnictw część stanowią materiały konferencji organizowanych przez Instytut Pojazdów Szynowych, a to: Konferencja Naukowa POJAZDY SZYNOWE, Konferencja Naukowa QSET Jakość, Bezpieczeństwo i Ekologia w Transporcie. W zasobach biblioteki znajdują się także prace doktorskie, rozprawy habilitacyjne oraz publikacje pracowników Instytutu.

Kolekcja zbiorów Biblioteki IPSz obejmuje 5240 woluminów książek, 74 woluminy czasopism (w tym 15 tytułów aktualnie prenumerowanych) oraz normy.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu, przez wypożyczanie na zewnątrz i wypożyczanie międzybiblioteczne. Zapewnia swobodny dostęp do zbiorów. 

Na terenie biblioteki czytelnicy mają możliwość korzystania z Internetu zarówno na przeznaczonych do tego stanowiskach komputerowych, jak i na własnych urządzeniach. Do dyspozycji czytelników jest skaner.

Biblioteka prowadzi działalność informacyjną w oparciu o kolekcję własną oraz zasoby zewnętrzne. Tworzy zestawienia bibliograficzne dla potrzeb dydaktyki i badań naukowych, wskazuje źródła informacji, dokumentuje dorobek naukowy pracowników Instytutu.

 

Nabytki biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych  2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Katalog kartkowy

Katalog kartkowy zawiera zasoby (wydawnictwa zwarte) zgromadzone w Bibliotece Instytutu Pojazdów Szynowych przed rokiem 2011, uszeregowane w dwóch podkatalogach:

 • katalog alfabetyczny
 • katalog rzeczowy

Katalog komputerowy

Od roku 2011  wszystkie nabytki książkowe Biblioteki IPSz są wprowadzane do systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Krakowskiej, który tworzy Biblioteka Politechniki Krakowskiej, jako biblioteka główna oraz biblioteki jednostek organizacyjnych PK.


Komputerowy katalog zbiorów bibliotek Politechniki Krakowskiej

Przy wyszukiwaniu dzieł prosimy zwrócić uwagę na lokalizację. Egzemplarze, które znajdują się w Bibliotece Instytutu Pojazdów Szynowych oznaczone są kodem lokalizacji:  BPK Biblioteka Wydziałowa -  Udostępniane w Bibliotece M-8. Status "nie do wypożyczenia" oznacza, że w tym przypadku opcja zamawiania i rezerwacji egzemplarza przez katalog komputerowy nie jest możliwa. Wypożyczanie tych dzieł odbywa się bezpośrednio w Bibliotece M-8.

 

Czasopisma aktualnie prenumerowane:

 

Cenne dary powiększyły księgozbiór biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych

Księgozbiór doc. dr inż. Zdzisława Romaniszyna – dar Marii Romaniszyn

W latach 2004 – 2013 Pani Maria Romaniszyn - wdowa po docencie Zdzisławie Romaniszynie - przekazała do Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych księgozbiór męża. Sygnowany znakiem własności Docenta księgozbiór ze względu na swoją unikatową wartość i zakres przedmiotowy jest wyodrębniony jako Kolekcja Docenta Zdzisława Romaniszyna. Biblioteka zawiera ponad 100 woluminów - literaturę specjalistyczną głównie z dziedziny budowy i eksploatacji pojazdów szynowych. Dary obejmują publikacje autorstwa Profesorów, którzy tworzyli Instytut Pojazdów Szynowych. Część cennego księgozbioru stanowią pozycje posiadające odręczne dedykacje napisane przez Autorów. Ciekawostką przekazanej kolekcji są rysunki i modele lokomotyw i wagonów wykonane przez docenta Zdzisława Romaniszyna. Rysunki możemy zobaczyć w sali 13 (budynek główny Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, IV piętro). Pasjonatów modelarstwa kolejowego zapraszamy na stałą wystawę w bibliotece.

Dar prof. dr hab. inż. Janusza Oprzędkiewicza

Dzięki Profesorowi Januszowi Oprzędkiewiczowi zbiory Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych zostały wzbogacone o cenne dary książkowe. Darowizna obejmuje m. in. unikatowe wydawnictwa encyklopedyczne z dziedziny pojazdów szynowych, a także podręczniki z zakresu niezawodności maszyn.

Dar Marty Wlazło

W latach 2012 – 2013 do zbiorów Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych wpłynęły książki dr hab. inż. Stanisława Dżuły - będące darem Jego córki - Pani Marty Wlazło. Przekazane publikacje dotyczące pojazdów szynowych zawierają odręczne dedykacje napisane przez autorów. 

Dar dr hab. inż Mirosława Mrzygłoda

W 2015 roku dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód przekazał do biblioteki instytutowej kolekcję wydawnictw konferencyjnych - m.in.: World Congress on Structural and Multidiscyplinary Optimization (WCSMO)International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM).

Dyrekcja Instytutu Pojazdów Szynowych i biblioteka składają serdeczne podziękowania Szanownym Darczyńcom, którzy przekazali dla naszej biblioteki dary książkowe i inne materiały. Podarowane kolekcje wzbogaciły nasz księgozbiór o cenne wydawnictwa, często niedostępne
już na rynku księgarskim.

 Pozyskane od Państwa dary są wyrazem przychylności i przywiązania do Politechniki Krakowskiej
i Instytutu Pojazdów Szynowych.

 

Regulamin Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych

 

PRZYDATNE LINKI


Bibliografia Publikacji Pracowników PK

e-zasoby Biblioteki PK: Web of Science, SCOPUS, PKN i inne...

Czasopisma punktowane MNiSzW - ujednolicowy wykaz czasopism za lata 2013-2016

Przewodnik Bibliograficzny

Transportation Research Information Services


Wirtualna Biblioteka Nauki 

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych 

e¬logistyka.pl pierwszy polski portal logistyczny

 Inforail

 Na Kolei

 

KATALOGI CENTRALNE

 Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT

 Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich - KaRo

 Katalog centralny WORLD CAT

 

 

Terminy konsultacji w roku akademickim 2016/2017 - zima

 • Cegielny Emil dr inż.  - A421
     11:00-12:30 - wtorek
 • Gajewska Teresa dr inż.  - A424
     10:00 - 12:00 - środa
 • Górowski Maciej mgr - J202
     10:00 - 11:00 - czwartek
 • Grzyb Andrzej dr hab. inż., prof. PK - J203
      14:30 - 15:30 - wtorek (tyg. nieparz.)
 • Guzowski Stanisław dr hab. inż., prof. PK - A427
      11:00 - 12:00 - czwartek
     
 • Kaczor Grzegorz mgr inż. - A425
       10:00 - 11:00 - poniedziałek
        9:15 - 10:45 - czwartek
 • Karwala Krzysztof dr inż. - A422
    12:00 - 13:00 - środa
 • Kisielewski Piotr dr inż. - J213
     9:00 - 10:00 - poniedziałlek
   13:00 - 14:00 - czwartek
 • Kuczek Tomasz dr inż. - J202
    9:15 - 10:00 - wtorek
      
 • Kuźnar Małgorzata mgr inż. - A430
    11:00 - 13:00 - wtorek

 • Lorenc Augustyn dr inż. - A424
    10:00 - 12:00 - środa
     
 • Michnej Maciej dr inż. - A431
     12:30 - 13:30 - poniedziałek
 • Młynarski Stanisław dr inż. - A432
     12:45 - 14:15 - wtorek
 • Piec Paweł dr hab. inż., prof. PK  - A428
     13:00 - 14:00 - poniedziałek
     13:00 - 14:00 - czwartek 

 • Sanecki Henryk, dr hab. inż. - J201
     13:30 - 15:00 - czwartek
 • Skowron Jacek dr inż. - J203
      12:00 - 12:30 - wtorek
 • Sowa Andrzej dr hab. inż. - A429
     17:00 - 18:00 - wtorek
      9:00  - 10:00 - środa
 • Szachniewicz Bartosz mgr inż. - J202
      11:00 - 12:30 - poniedziałek
   
 • Szkoda Maciej dr inż. - A423
      13:00 - 14:00 - czwartek
      10:00 - 11:00 - piątek
 • Tułecki Adam dr inż. - A436
      12:00 - 14:00 - wtorek

 • Wyraz Elżbieta mgr inż. - A422
      9:15 - 10:45 - wtorek
 • Zając Grzegorz dr inż.  - A426
      12:45 - 14:15 - wtorek

 

 • Doliński Dawid mgr inż., administrator lokalny
  tel. 12/ 374-36-57
  pokój: A441
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Gajewska Teresa dr inż., adiunkt
  Pracownik Zakładu Systemów Logistycznych M-08-2
  tel. 12/ 374-33-25
  pokój: A424
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  publikacje: Google Scholar
 • Górowski Maciej mgr, wykładowca
  Pracownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 374-33-19
  pokój: J202
  e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  publikacje: Google Scholar
 • Kaczor Grzegorz mgr inż., asystent
  Pracownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 374-33-14
  pokój: A425
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  publikacje: Google Scholar
 • Kisielewski Piotr dr inż., adiunkt
  Pracownik Zakładu Systemów Logistycznych M-08-2
  tel. 12/ 374-33-12
  pokój: J213
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Korman Lucyna lic., Biblioteka IPSz
  tel. 12/ 374-33-17
  pokój: 3.11.2
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Kuczek Tomasz dr inż., adiunkt
  Pracownik Zakładu Systemów Logistycznych M-08-2
  tel. 12/ 374-37-67
  pokój: J202
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  strona www: http://m8.mech.pk.edu.pl/~kuczek/
  publikacje: Google Scholar
 • Kuźnar Małgorzata mgr inż. asystent
  Pracownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 374-36-59
  pokój: A430
  e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Michnej Maciej dr inż., adiunkt
  Zastępca Dyrektora Instytutu
  Pracownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 374-35-22
  pokój: A431
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  publikacje: Google Scholar
 • Młynarski Stanisław dr inż., adiunkt
  Kierownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 374-33-22
  pokój: A432
  e-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nowakowski Wojciech, technik
  tel. 12/ 374-33-12
  pokój: J213
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Skowron Jacek dr inż.,  adiunkt
  tel. 12/ 374-33-13
  pokój: J203
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Smereka Jan mgr inż., st. specjalista n-t
  tel. 12/ 374-33-14
  pokój: A425
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Sowa Andrzej dr hab. inż., adiunkt
  Pracownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 374-33-18
  pokój: A429
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  strona www: http://m8.mech.pk.edu.pl/~sowa/
 • Suchoszek Ewa, specjalista, Sekretariat IPSz
  tel. 12/ 374-33-10
  pokój: A419
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Szachniewicz Bartosz mgr inż., asystent
  Pracownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 374-33-19
  pokój: J202
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  publikacje: Google Scholar
 • Szkoda Maciej dr inż., adiunkt
  p.o. Dyrektor Instytutu
  Kierownik Zakładu Systemów Logistycznych M-08-2
  tel. 12/ 374-35-12
  pokój: A423
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  strona www: http://m8.mech.pk.edu.pl/~szkoda/
  publikacje: Google Scholar
 • Zając Grzegorz dr inż., adiunkt
  Pracownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych M-08-1
  tel. 12/ 374-36-26
  pokój: A426
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pracownicy emerytowani:

 • Cegielny Emil dr inż., em.,
  tel. 12/ 374-36-25
  pokój: A421
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Grzyb Andrzej dr hab. inż., em.,
  tel. 12/ 374-33-15
  pokój: J203
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Guzowski Stanisław dr hab. inż., prof. PK, em.,
  tel. 12/ 374-36-58
  pokój: A427
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Karwala Krzysztof dr inż., em.,
  tel. 12/ 374-36-56
  pokój: A422
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Piec Paweł dr hab. inż., prof. PK, em.,
  tel. 12/ 374-33-16
  pokój: A428
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tułecki Adam dr inż., em.,
  tel. 12/ 374-33-24
  pokój: A436
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 5.11.1877
 • Powołanie CK Szkoły Politechnicznej we Lwowie, noszącej imię austriackiego cesarza Franciszka Józefa II.
 • 1890
  Powołanie Katedry Teorii Ruchu Kolejowego z kierownikiem prof. zw. Romanem Gostowskim - Inspektorem Kolei Arcyksięcia Albrechta.
 • 1918-1924
  Przekształcenie CK Szkoły Politechnicznej w Politechnikę Lwowską z pięcioma wydziałami: Architektury, Chemicznym, Komunikacyjnym, Mechanicznym i Rolniczo - Lasowym.
 • 1921
  Odtworzenie Katedry Kolejnictwa - kierownik prof. Kazimierz Zipser.
 • 1923
  Katedra Budowy Maszyn Kolejowych, kierownik prof. nadzw. Wilhelm Mozer; 1938/39 - mgr inż. Antoni Pohlmann - asystent. 1938-1941 prof. dr inż. Adolf Langrod, znany specjalista w zakresie budowy i utrzymania taboru kolejowego.
 • 1946
  Powołanie w Krakowie Wydziałów Architektury, Inżynierii i Komunikacji Akademii Górniczej - dekret Rady Ministrów z 19.11.1946 z mocą od 1.04.1945.
  Wydział Komunikacji: dziekan - prof. kontr. inż. Ignacy Czerniewski.
  Oddziały: Kolejowo-Mechaniczny, Lotniczy, Samochodowy.

  Katedry Oddziału Kolejowo - Mechanicznego:
    - Katedra Budowy Taboru Kolejowego,
          kierownik - prof. zw. dr inż. Adolf Langrod.
    - Katedra Gospodarki Trakcyjnej i Napraw Taboru,
          kierownik - prof. kontr. Ignacy Czerniewski.
    - Katedra Eksploatacji Kolejowej,
          kierownik prof. kontr. Mieczysław Gronowski.
    - Katedra Sygnalizacji i Zabezpieczeń Kolei,
          kierownik - prof. kontr. Stanisław Haupt.
 • 1953
  Przekształcenie Wydziału Komunikacji w Wydział Mechaniczny, zamiast systemu oddziałowego wprowadza się specjalności. Oddział Kolejowo-Mechaniczny przekształca się w specjalność: Pojazdy Szynowe.
  Zreformowanie programów nauczania, likwidacja dotychczasowych katedr i powołanie w ich miejsce:
    - Katedry Budowy Pojazdów Szynowych,
          kierownik - prof. Adolf Langrod, od 1964 z-ca prof. Antoni Pohlmann,
    - Katedry Technologii Napraw, Obsługi i Eksploatacji Pojazdów Szynowych
          kierownik - prof. Ignacy Czerniewski, od 1965 - doc. dr inż. Jan Broś.
 • 1958
  Likwidacja Zakładu Technologii Wytwarzania Pojazdów Szynowych w Katedrze Budowy Pojazdów Szynowych i przejęcie prowadzonej tematyki przez nowoutworzoną Katedrę Technologii i Eksploatacji Pojazdów Szynowych.
 • 1970
  Powołanie Instytutu Pojazdów Szynowych (doc. dr inż. Jan Broś) Politechniki Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym w miejsce obu Katedr z zakładami:
    - Zakład Konstrukcji Pojazdów Szynowych,
          kierownik - st. wykł. Antoni Pohlman,
          od 1973 - doc. dr inż. Zdzisław Romaniszyn.
    - Zakład Technologii i Napraw Pojazdów Szynowych
          kierownik - doc. dr inż. Jan Broś.
    - Zakład Eksploatacji Technicznej Pojazdów Szynowych
          kierownik - prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisowski.
 • 1975
  Przeniesienie Instytutu Pojazdów Szynowych z Wydziału Mechanicznego na nowopowstały Wydział Transportu, złożony z trzech Instytutów:
    - Instytutu Organizacji i Techniki Transportu Kolejowego,
    - Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki,
    - Instytutu Pojazdów Szynowych.

  W skład Instytutu Pojazdów Szynowych wchodziły:
      - Zakład Konstrukcji Pojazdów Szynowych
          kierownik - doc. dr inż. Zdzisław Romaniszyn,
      - Zakład Technologii i Napraw Pojazdów Szynowych
          kierownik - prof. dr hab. inż. Jan Broś,
      - Zakład Eksploatacji Technicznej Pojazdów Szynowych
          kierownik - prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisowski, od 1986 - dr inż. Paweł Piec,
      - Pracownia Hamulców COBiRTK Warszawa
          kierownik - dr inż. Jan Jerzy Zbertek.
 • 1990
  Likwidacja Wydziału Transportu i powrót Instytutu Pojazdów Szynowych na Wydział Mechaniczny w strukturze bezzakładowej - dyrektor - prof. dr hab. inż. Janusz Oprzędkiewicz.
 • 1992
  Powołanie w Instytucie Pojazdów Szynowych dwóch zakładów:
    - Zakład Dynamiki i Konstrukcji Pojazdów Szynowych
          kierownik - prof. dr hab. inż. Roman Bogacz
    - Zakład Niezawodności i Eksploatacji Technicznej Pojazdów Szynowych
          kierownik - prof. dr hab. inż. Janusz Oprzędkiewicz.
 • 1997
  Powołanie w Instytucie nowej jednostki: Pracowni Technologii i Zaplecza Technicznego Pojazdów Szynowych.
 • 1999
  Powołanie w Instytucie Katedry Niezawodności i Eksploatacji Technicznej.
 • od 2007
  Instytut Pojazdów Szynowych działa w strukturze:

      M-81 Zakład Dynamiki i Konstrukcji Pojazdów Szynowych
      M-82 Zakład Niezawodności i Eksploatacji Technicznej
      M-83 Pracownia Jakości i Logistyki Transportu
      M-84 Laboratorium Badań Kosztów Cyklu Trwałości
      M-85 Laboratorium Badań Symulacyjnych i Hałasu Pojazdów
 • rok akademicki 2013/2014
  Instytut Pojazdów Szynowych działa w strukturze:

      M-81 Zakład Projektowania i Budowy Pojazdów Szynowych
      M-82 Zakład Eskploatacji i Bezpieczeństwa Transportu Szynowego
      M-83 Zakład Systemów Logistycznych
      M-84 Laboratorium Badań Kosztów Cyklu Trwałości
      M-85 Pracownia Inżynierii Niezawodności
 • od 2014
  Instytut Pojazdów Szynowych działa w strukturze:

      M-81 Zakład Projektowania i Budowy Pojazdów Szynowych
      M-82 Zakład Niezawodności i  Eksploatacji Technicznej
      M-83 Pracownia Systemów Logistycznychod 2014
 • od 2017
  Instytut Pojazdów Szynowych działa w strukturze:

      M-08-1 Zakład Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych
      M-08-2 Zakład Systemów Logistycznych

Dyrektorzy Instytutu

 • 01.09.2017 - obecnie - p.o. dr inż. Maciej Szkoda
 • 01.09.2014 - 31.08.2017 - p.o. dr inż. Grzegorz Zając
 • 01.09.2013 - 31.08.2014 - dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód
 • 01.02.2007 - 31.08.2013 - dr hab. Stanisław Guzowski prof. PK
 • 01.09.1997 - 20.12.2006 - dr hab. Stanisław Dżuła prof. PK
 • 01.10.1991 - 30.09.1997 - prof. dr hab. inż. Janusz Oprzędkiewicz
 • 17.11.1987 - 30.09.1991 - doc. dr inż. Zdzisław Romaniszyn
 • 01.09.1986 - 07.11.1987 - prof. dr hab. inż. Jan Broś
 • 01.10.1982 - 11.07.1986 - prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisowski
 • 01.09.1970 - 30.09.1982 - prof. dr hab. inż. Jan Broś

Dyrekcja Instytutu:

dr inż. Maciej Szkoda
p.o. Dyrektora Instytutu

dr inż. Maciej Michnej
Zastępca Dyrektora Instytutu

Kolegium Instytutu:

 1. dr inż. Maciej Szkoda 
 2. dr inż. Maciej Michnej
 3. dr inż. Grzegorz Zając
 4. dr inż. Stanisław Młynarski
 5. dr hab. inż Henryk Sanecki
 6. dr hab. inż. Andrzej Sowa

Jednostki organizacyjne:

Zakład Budowy i Eksploatacji Pojazdów Szynowych (M-08-1)

Zakład Systemów Logistycznych (M-08-2)

 

Instytut Pojazdów Szynowych jest wykonawcą wielu prac, ekspertyz, opinii i analiz dla przemysłu. Poniżej przedstawiamy zakres tematyczny realizowanych prac przez poszczególne zakłady. Zachęcamy także do pobrania broszury informacyjnej.

Zakład M-81:

 • Lokomotywy i pojazdy z napędem spalinowym – przekładnie elektryczne, hydrauliczne,
 • Elektryczne, spalinowe zespoły trakcyjne,
 • Wagony pasażerskie towarowe,
 • Przekładnie elektryczne pojazdów z napędem spalinowym,
 • Eksploatacja pojazdów szynowych (charakterystyki trakcyjne, systemy utrzymania, WT, DTR, WTW i O pojazdów, badania i próby pojazdów, ekspertyzy i opinie techniczne),
 • Modernizacja pojazdów szynowych,
 • Identyfikacja charakteru obciążeń kolejowych i tramwajowych podstacji trakcyjnych,
 • Optymalizacja - Algorytmy genetyczne,
 • Symulacja komputerowa maszyn,
 • Symulacja dynamiki maszyn - Multibody Dynamics,
 • Optymalizacja wymiarowa konstrukcji,
 • Optymalizacja toplogiczna konstrukcji cienkościennych,
 • Bezpieczeństwo bierne pojazdów,
 • Zmęczenie materiału: opracowanie projektu stołowej maszyny zmęczeniowej do wyznaczania charakterystyk zmęczeniowych wieloosiowych,
 • Konstrukcje kompozytowe: opracowanie metodyki projektowania konstrukcji samonośnych wykonanych z kompozytów,
 • Optymalizacja konstrukcji pojazdów szynowych z uwzględnieniem kosztów LCC,
 • Hamulce elektromagnetyczne w pojazdach szynowych,
 • Wpływ szczeliny powietrznej między płozą a szyną kolejową na charakterystykę liniowego hamulca wiroprądowego,
 • Identyfikacja wybranych niezdatności elektrycznych silników trakcyjnych,
 • Budowa pojazdów szynowych, lokomotywy spalinowe, lokomotywy elektryczne, zespoły trakcyjne, wagony,
 • Analizy wytrzymałościowe z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych,
 • Projektowanie pojazdów szynowych pod względem wzornictwa i ergonomii,
 • Projektowanie kabin i pulpitów sterowniczych, analizy ergonomiczne i  funkcjonalne, opracowywanie innowacyjnych rozwiązań związanych z modułową zabudową kabin, wyposażeniem i rozwiązaniami ergonomicznymi,
 • Tematyka związana z symulatorami jazdy pojazdów szynowych, szkoleniami na symulatorach, funkcjonalności i rozwiązania techniczne stosowane w symulatorach,
 • Bezpieczeństwo i inżynieria ruchu pojazdów szynowych,
 • Eksploatacja pojazdów szynowych,
 • Systemy informacyjno-decyzyjne w transporcie,
 • Optymalizacja systemów eksploatacji,
 • Wspomaganie komputerowe procesów eksploatacji w transporcie,
 • Symulacja procesów eksploatacji,
 • Badania trybologiczne elementów pneumatycznego hamulca klockowego,
 • Badania modelowe par ciernych w ruchu posuwisto-zwrotnym,
 • Badania modelowe par ciernych w ruchu obrotowym,
 • Komputerowe systemy jakoœci pojazdów.

Zakład M-82:

 • Systemy logistyczne w transporcie
 • Dobór środków transportowych dla współczesnych rynków przewozowych
 • Kryteria oceny jakości usług logistycznych
 • Metody oceny dostawców usług logistycznych 
 • Zarządzanie jakością usług logistycznych
 • Logistyka magazynowa i procesy zachodzące w magazynach
 • Systemy automatycznej identyfikacji produktów
 • Logistyka produkcji i dystrybucji
 • Decyzje lokalizacji magazynów i centrów logistycznych
 • Analiza i optymalizacja procesów logistycznych i transportowych
 • Sposoby zabezpieczania ładunków
 • Marketing w transporcie
 • Systemy jakości w branży TLS
 • Problemy transportu chłodniczego
 • Analiza kosztów cyklu życia LCC (Life Cycle Costs Analysis) oraz analiza korzyści-kosztów (Cost-Benefit Analysis) dla przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych w logistyce i transporcie
 • Analiza kosztów eksploatacji środków transportowych
 • Ocena efektywności systemów transportowych ze zmianą szerokości torów 1435/1520 mm
 • Analizy rynkowe dotyczące oceny stanu aktualnego i prognozy krótkookresowej rozwoju rynku TSL
 • Analiza SWOT dla przedsięwzięć inwestycyjnych w transporcie
 • Studia wykonalności dotyczące projektów inwestycyjnych w transporcie
 • Modelowanie komputerowe i projektowanie sieci transportowych w komunikacji miejskiej
 • Synchronizacja linii komunikacyjnych (City transport line synchronization)
 • Optymalizacja rozkładów jazdy (Time table optimization)
 • Optymalizacja zadań transportowych w komunikacji miejskiej (vehicle and crew scheduling)
 • Optymalizacja przydziału zadań transportowych (Crew rostering)
 • Technologie mobilne w logistyce komunikacji miejskiej (Mobile technology in city logistics)
 • Modelowanie komputerowe sieci kolejowej
 • Planowanie i dyspozycja pojazdów, drużyn trakcyjnych i konduktorskich (vehicle and crew scheduling)
 • Optymalizacja przydziału zadań transportowych (Crew rostering)
 • Technologie mobilne w logistyce komunikacji miejskiej (Mobile technology in railway logistics)
 • Niezawodność i bezpieczeństwo obiektów technicznych,
 • Synteza niezawodności konstrukcji obiektów technicznych,
 • Modelowanie niezawodności obiektów technicznych,
 • Wspomaganie komputerowe w niezawodności,
 • Symulacja procesów eksploatacji,
 • Projektowanie systemów utrzymania obiektów technicznych,
 • Optymalizacja trwałości, niezawodności i kosztów eksploatacji,
 • Analiza ryzyka w systemach i procesach,
 • Analiza RAMS dla systemów technicznych,
 • Analiza bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL.
 • Analizy LCC (Life Cycle Cost Analysis) oraz analizy korzyści-kosztów (Cost-Benefit Analysis) dla przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych w transporcie,
 • Analizy LCC dla środków transportu szynowego i drogowego,
 • Analiza kosztów eksploatacji środków transportowych,
 • Ocena efektywności przewozów towarowych i pasażerskich ze zmianą szerokości torów 1435/1520 mm,
 • Ocena efektywności metod pokonania różnej szerokości torów 1435/1520 mm,
 • Analizy rynkowe:
  • Ocena stanu aktualnego i prognozy krótkookresowe rozwoju rynku transportowego,
  • Analizy SWOT dla przedsięwzięć inwestycyjnych w transporcie.
 • Studia wykonalności, wyceny:
  • Studia wykonalności dotyczące projektów inwestycyjnych w transporcie kolejowym,
  • Wycena nowych i używanych środków transportowych.

     

 

 

 

Politechnika Krakowska
Wydział Mechaniczny
Instytut Pojazdów Szynowych - M8

31-864 Kraków,
al. Jana Pawła II 37

tel.: +48 12 / 374 33 10
fax: +48 12 / 374 33 11

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://m8.mech.pk.edu.pl

 

Małopolska Noc Naukowców 2017 - jak co rok zapraszamy do sprawdzenia swoich sił jako motorniczy w pierwszym polskim symulatorze tramwaju.