Pojedyncze strony

bud. J, pok. J211.2, II p., tel. +48 12 374 33 17,  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bibliotekarz - lic. Lucyna Korman

 Uprzejmie informujemy, że w dniach od 12 do 26 sierpnia 2019 r. Biblioteka IPSz jest nieczynna.

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 900 - 1430.

 

Prezentacja biblioteki

Biblioteka Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej (M-08) gromadzi, opracowuje oraz udostępnia zbiory biblioteczne i zasoby informacji naukowej niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego i obsługi badań naukowych prowadzonych w Instytucie Pojazdów Szynowych.

Biblioteka IPSz ma swoją wieloletnią historię. Księgozbiór gromadzony jest od 1949 roku, w okresie gdy biblioteka była w Katedrze Gospodarki Trakcyjnej i Napraw Taboru Wydziału Komunikacji Akademii Górniczej. Następnie funkcjonowała jako biblioteka Katedry Budowy Pojazdów Szynowych i Katedry Technologii i Eksploatacji Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej. Od 1970 roku (data powołania Instytutu Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym PK) działa jako Biblioteka Instytutu Pojazdów Szynowych (M-08).

Tworzenie i uzupełnianie księgozbioru biblioteki było i jest jednym z celów działalności Instytutu Pojazdów Szynowych. W ciągu 70 lat powstał specjalistyczny księgozbiór obejmujący literaturę z zakresu nauk technicznych.
Cechą charakterystyczną księgozbioru jest szeroko reprezentowany zbiór wydawnictw naukowych polskiego piśmiennictwa kolejowego od 1922 do 2019 roku.

Kolekcja zbiorów Biblioteki IPSz zawiera 5197 woluminów książek. 

Zbiory obejmują wydawnictwa polskie i zagraniczne. Zasięg chronologiczny zasobów obejmuje lata od 1905 do 2019.

Kolekcja zbiorów sprzed 1945 roku zawiera wydawnictwa polskie i zagraniczne. Najstarsze książki pochodzą z początku XX wieku. W grupie polskich druków najstarsze to: Podoski R. , Koleje i tramwaje elektryczne. Tom 1 i 2. Warszawa, Wydawnictwa Naukowe Komisji Wydawniczej, 1922, Wasiutyński A., Drogi żelazne. Powstanie i organizacja dróg żelaznych [...]. Wyd. 2. Warszawa, 1925.  Kolekcja polskiej  literatury przedwojennej obejmuje lwowiana (książki wydane we Lwowie autorstwa profesorów Politechniki Lwowskiej).  Stanowią ją głównie podręczniki z dziedziny kolejnictwa i budowy pojazdów szynowych, m. in. publikacje autorstwa prof. Wilhelma Mozera:  Stawidła suwakowe parowozów tłokowych, Lwów, Książnica - Atlas 1938, Budowa i obliczanie części parowozów,Lwów, Książnica - Atlas 1935, Budowa parowozów, Tom 1, Cześć ogólna, Lwów, Warszawa, Książnica Polska 1934.  W bibliotece znajdują się opracowania wydane w ramach Wydawnictw Technicznych Ministerstwa Komunikacji w Warszawie (WTMK),  m. in. prace: inż. Edmunda Chwaścińskiego Kolejowa służba drogowa. Tom 1, WTMK nr 11, 1939 ,  dr Teofila Bissagi Geografia kolejowa Polski z uwzględnieniem stosunków gospodarczo-komunikacyjnych. Nr 9 (WTMK), 1938. W zbiorach biblioteki jest prekursorska praca inż. Eugeniusza Raabego, Kolejki linowe. Nr 5 (WTMK), 1936.

Ciekawostką kolekcji są albumy rysunków technicznych wagonów: wagon pocztowy 3-osiowy (wyd. PKP, 1930), wagony osobowe 4-osiowe konstrukcji żelaznej (wyd. PKP, 1931).   

Zbiór przedwojennych wydawnictw zagranicznych jest najliczniej reprezentowany przez książki niemieckie.  Część z nich jest drukowana niemieckim gotykiem. Najstarsza pozycja to: Harras H., Technologisches Lexikon der Textil-Industrie und verwandten Gebiete. Ester Teil: Technologisches Worterbuch Deutch-Englisch. Bayer Co., Elberfeld, 1905. Zbiory biblioteki  IPSz zdobi 7 tomów Enzyklopadie des Eisenbahnwesens wydanych przez Urban & Schwarzenberg, Berlin - Wien, w latach  1912 - 1923.

Materiały wydane po roku 1945 r. stanowią ok. 99% księgozbioru. Są to wydawnictwa z zakresu nauk technicznych. Główny trzon zbiorów zawiera  książki z następujących dziedzin: transport lądowy (kolejowy, drogowy),  środki transportu lądowego, technika środków transportu lądowego, tabor kolejowy, pojazdy trakcyjne, wagony, wyposażenie i obsługa taboru kolejowego, eksploatacja środków transportu lądowego, technika dróg komunikacyjnych (lądowych), linie kolejowe, zarządzanie w transporcie, logistyka, spedycja, magazynowanie. Ponadto biblioteka ma w swoich zbiorach publikacje z zakresu maszynoznawstwa, technologii mechanicznej, materiałoznawstwa, metaloznawstwa, elektrotechniki, niezawodności, informatyki, matematyki, fizyki i chemii. 

Zasoby biblioteki obejmują głównie monografie i  podręczniki.   Dostępne są także kolekcje: poradników technicznych, encyklopedii, leksykonów  i słowników. Osobny zbiór tworzą czasopisma.

Wśród zgromadzonych wydawnictw część stanowią materiały Konferencji Naukowej Pojazdy Szynowe (od 1973 do 2014 roku) i  Konferencji  Naukowej QSET "Quality, Safety and Ecology in Transport". W zasobach biblioteki znajdują się prace doktorskie, rozprawy habilitacyjne oraz publikacje pracowników Instytutu Pojazdów Szynowych.

Wydawnictwa konferencyjne Instytutu Pojazdów Szynowych PK w największej na świecie bazie bibliograficznej WordCat

Zbiory Biblioteki IPSz  regularnie powiększają się o nowe nabytki.

 

Udostępnianie zbiorów

Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu, poprzez wypożyczanie na zewnątrz i wypożyczanie międzybiblioteczne. Zapewnia swobodny dostęp do zbiorów. 

Biblioteka prowadzi działalność informacyjną w oparciu o kolekcję własną oraz zasoby zewnętrzne. Tworzy zestawienia bibliograficzne dla potrzeb dydaktyki i badań naukowych, wskazuje źródła informacji, a także uczestniczy w pracach dokumentacyjnych dorobku naukowego pracowników Instytutu.

Na terenie biblioteki czytelnicy mają możliwość korzystania z Internetu na przeznaczonych do tego stanowiskach. Do dyspozycji czytelników jest skaner.

 

Katalog kartkowy

Katalog kartkowy obejmuje zasoby (wydawnictwa zwarte) zgromadzone w Bibliotece Instytutu Pojazdów Szynowych, uszeregowane w dwóch podkatalogach:

  • katalog alfabetyczny
  • katalog rzeczowy

Katalog komputerowy

Od 2011  roku wszystkie nabytki książkowe Biblioteki IPSz są wprowadzane do systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Krakowskiej, który tworzy Biblioteka Politechniki Krakowskiej, jako biblioteka główna oraz biblioteki jednostek organizacyjnych PK.


Komputerowy katalog zbiorów bibliotek Politechniki Krakowskiej

Przy wyszukiwaniu dzieł prosimy zwrócić uwagę na lokalizację. Egzemplarze, które znajdują się w Bibliotece Instytutu Pojazdów Szynowych oznaczone są kodem lokalizacji:  BPK Biblioteka WydziałowaUdostępniane w Bibliotece M-8. Status "nie do wypożyczenia" oznacza, że w tym przypadku opcja zamawiania i rezerwacji egzemplarza przez katalog komputerowy nie jest możliwa. Zamawianie i wypożyczanie tych dzieł odbywa się bezpośrednio w Bibliotece M-08.

 

Nabytki Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych: 2019,  2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

 

Czasopisma aktualnie prenumerowane:

 

Cenne dary powiększyły księgozbiór biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych

Księgozbiór doc. dr inż. Zdzisława Romaniszyna – dar Marii Romaniszyn

W latach 2004 – 2013 Pani Maria Romaniszyn - wdowa po docencie Zdzisławie Romaniszynie - przekazała do Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych księgozbiór męża. Sygnowany znakiem własności Docenta księgozbiór ze względu na swoją unikatową wartość i zakres przedmiotowy jest wyodrębniony jako Kolekcja Docenta Zdzisława Romaniszyna. Biblioteka zawiera ponad 100 woluminów - literaturę specjalistyczną głównie z dziedziny budowy i eksploatacji pojazdów szynowych. Dary obejmują lwowiana, publikacje autorstwa Profesorów, którzy tworzyli Instytut Pojazdów Szynowych. Część cennego księgozbioru stanowią pozycje posiadające odręczne dedykacje napisane przez Autorów. Ciekawostką przekazanej kolekcji są rysunki i modele lokomotyw i wagonów wykonane przez docenta Zdzisława Romaniszyna. Rysunki możemy zobaczyć w sali 13 (budynek główny Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, IV piętro). Pasjonatów modelarstwa kolejowego zapraszamy na stałą wystawę w bibliotece.

Dar prof. dr hab. inż. Janusza Oprzędkiewicza

Dzięki Profesorowi Januszowi Oprzędkiewiczowi zbiory Biblioteki IPSz zostały wzbogacone o cenne dary książkowe. Darowizna obejmuje m. in. unikatowe przedwojenne niemieckie wydawnictwa encyklopedyczne z dziedziny kolejnictwa, a także podręczniki z zakresu niezawodności maszyn.

Dar Marty Wlazło

W latach 2012 – 2013 do zbiorów biblioteki wpłynęły książki dr hab. inż. Stanisława Dżuły - będące darem Jego córki - Pani Marty Wlazło. Przekazane publikacje dotyczące pojazdów szynowych zawierają odręczne dedykacje napisane przez autorów.

W ostatnim okresie wpłynęły do biblioteki dary  pochodzące od pracowników naukowych Instytutu Pojazdów Szynowych. Są to m. in. podręczniki, egzemplarze autorskie monografii i materiałów konferencyjnych.

Dyrekcja Instytutu Pojazdów Szynowych i biblioteka składają serdeczne podziękowania
Szanownym Darczyńcom, którzy przekazali dla naszej biblioteki dary książkowe i inne materiały.
Podarowane kolekcje wzbogaciły nasz księgozbiór o cenne wydawnictwa, często niedostępne
już na rynku księgarskim.

 Pozyskane od Państwa dary są wyrazem przychylności i przywiązania do Politechniki Krakowskiej
i Instytutu Pojazdów Szynowych.

 

Regulamin Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych

 

PRZYDATNE LINKI


Bibliografia Publikacji Pracowników PK

E-zasoby Biblioteki PK: Web of Science, Scopus, PKN i inne...

Reforma na Politechnice Krakowskiej

BazEkon

Przewodnik Bibliograficzny

Transportation Research Information Services

Wirtualna Biblioteka Nauki 

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych 

logistyka.pl pierwszy polski portal logistyczny

 InfoRAIL.pl

 NaKolei.pl

 

KATALOGI CENTRALNE

 Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT

 Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich - KaRo

 Katalog centralny WORLD CAT

 

UWAGA DYPLOMANCI

 

Informujemy, że egzamin dyplomowy

dla studentów wszystkich rodzajów studiów planowany

jest

w dniu 19 września 2019 r.

 

 

Składanie prac wraz z kompletem dokumentów

(wzory zamieszczone na stronie WM)

 

 w dniu 6 września 2019 r., w pokoju A419, w godzinach 8:30 - 14:30

Inżynieria Pojazdów Szynowych to uruchomiona w 2017 roku innowacyjna, prowadzona w systemie dualnym specjalność kształcenia kadry inżynierskiej na kierunku „Transport / Inżynieria Środków Transportu”, która jest odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się sektor budowy pojazdów szynowych oraz idące za tym zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę inżynierską w tej branży.

Specjalność ta łączy w sobie teorię i praktykę zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców. W ramach przedmiotów specjalnościowych studenci zdobywają wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie praktyczne z zakresu budowy, projektowania, technologii, certyfikacji, eksploatacji pojazdów szynowych, które umożliwiają im łatwe podjęcie pracy w przedsiębiorstwach związanych z transportem szynowym i innych dziedzinach gospodarki. 

Głównym założeniem specjalności jest ścisła współpraca z przedsiębiorstwami branżowymi. Grupy studenckie liczące maksymalnie 15 osób spełniają założenia idei „mistrz – uczeń” czyli zapewnienia odpowiedniego kontaktu dydaktycznego studenta z wykładowcą i wysoko kwalifikowanymi praktykami w tej dziedzinie.

Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej jak również przedstawicieli przemysłu oraz przedsiębiorstw i instytucji branżowych zajmujących się projektowaniem, produkcją, eksploatacją pojazdów, ich komponentów lub systemów. 

Specjalność Inżynieria Pojazdów Szynowych prowadzona jest przez Instytut Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej przy współpracy z Grupą NEWAG – czołowym polskim producentem nowoczesnego taboru szynowego oraz z innymi wiodącymi firmami z branży przemysłu taboru szynowego. 

 


Główni partnerzy specjalności IPS:

     

             

 

 oraz z:

     

 

 

Największą innowacją w stosunku do innych prowadzonych specjalności są płatne praktyki inżynierskie (z możliwością zatrudnienia na umowę o pracę) trwające przez cały ostatni semestr w wybranym przedsiębiorstwie. Podczas tych praktyk student efektywnie wykorzysta zdobytą na uczelni wiedzę oraz umiejętności. Będzie pracował używając systemów informatycznych, których obsługi nauczył się podczas laboratoriów komputerowych na uczelni. Praca dyplomowa inżynierska będzie realizowana z tematyki związanej, z projektami wykonywanymi podczas praktyki w przemyśle pod kierunkiem dwóch promotorów: przedstawicieli uczelni i przemysłu.

 

 

Prezentacja specjalności - pobierz PDF

Prezentacja w formacie PDF

 

 

REKRUTACJA III edycja specjalności:

W maju 2019 r. uruchomiona została rekrutacja na III edycję specjalności IPS. Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne.

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Zasady wyboru specjalności (PDF)

Formularz aplikacji (PDF)

Formularz aplikacji (PDF)

Formularz aplikacji (PDF)

Deklarację chęci udziału w rekrutacji należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Pojazdów Szynowych WM PK (pok. A419) do 10.01.2020.

Rekrutacja odbywa się spośród studentów wszystkich kierunków Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Dla wszystkich zainteresowanych udostępnione zostaną materiały dotyczące podstaw budowy i eksploatacji pojazdów szynowych wraz z pozycjami literatury, z którymi zapoznanie się będzie przydatne do przejścia kolejnych etapów kwalifikacji. Materiały te są do pobrania w Sekretariacie Instytutu Pojazdów Szynowych. Warunkiem otrzymania materiałów jest złożenie deklaracji studenta o przystąpieniu do procesu kwalifikacji.

 

WYBRANE WYDARZENIA z życia IPS chronologicznie:

W listopadzie 2017 rozpoczęła się pierwsza rekrutacja na specjalność spośród WSZYSTKICH studentów Wydziału Mechanicznego, którzy są obecnie po 3-im semestrze studiów i chcieliby rozpocząć studia na IPS od letniego semestru roku akademickiego 2017/18.

Pierwsze spotkanie informacyjne miało miejsce w dniu 8 listopada 2017 o godzinie 13:00 w auli A123. Podczas prezentacji przedstawiciele IPSz PK i partnerskich firm przemysłowych przedstawili korzyści wynikające ze studiowania na specjalności oraz zasady rekrutacji.

 

 

W w ramach pierwszego etapu rekrutacji na nową Specjalność INŻYNIERIA POJAZDÓW SZYNOWYCH zgłosiło się i zakwalifikowało 24 kandydatów spośród różnych kierunków studiów Wydziału Mechanicznego.

W dniu 10.01.2018 roku odbył się II etap rekrutacji. W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, Komisja Rekrutacyjna złożona z przedstawicieli IPSz PK, Grupy NEWAG oraz partnera przemysłowego KNORR-BREMSE Polska, wyłoniła 15-to osobową grupę studencką, która rozpoczęła zajęcia na Specjalności w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18.

 

W dniu 25.01.2018 r. nasz Instytut wraz z partnerami przemysłowymi, zorganizował Dzień Otwarty specjalności INŻYNIERIA POJAZDÓW SZYNOWYCH. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem podczas którego można było zasięgnąć szczegółowych informacji na temat IPS jak również zasad rekrutacji. Dodatkową atrakcją była możliwość wypróbowania swoich sił za sterami symulatora tramwaju.

Dzień Otwarty IPS  Dzień Otwarty IPS

Dzień Otwarty IPS  Dzień Otwarty IPS

 

28.02.2018 r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia na pierwszej edycji Specjalności. W tym semestrze studenci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu budowy i eksploatacji pojazdów szynowych oraz komputerowego wspomagania projektowania CAD - 3D.

 

19.04.2018 zorganizowany został kolejny Dzień Otwarty, czyli spotkanie informacyjne Specjalności, podczas którego można było porozmawiać z nauczycielami tej specjalności, przedstawicielami firm partnerskich, a co najważniejsze również wymienić poglądy ze studentami, którzy już w tym roku skorzystali z tej innowacyjnej formy kształcenia. 

 

W piątek 18.05.2018 rokubstudenci mieli okazję poznać tajniki budowy i eksploatacji taboru tramwajowego w Stacji Obsługi Tramwajów „Podgórze” Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie - partnera specjalności. Zobaczyli między innymi budowę podwozi i nadwozi, układów hamulcowych, układów napędowych, systemów i układów pomocniczych. Zapoznali się również z procesem eksploatacji tramwajów oraz zakresami prac przeglądowych, remontowych i modernizacyjnych wagonów. Brali także udział w specjalnie zorganizowanych przejazdach testowych tramwaju NGT6 na torze prób. Podczas tych przejazdów poznawali jak działają poszczególne systemy i układy w tramwajach oraz według jakich zasad przeprowadza się badania techniczne tramwajów. Mieli też niepowtarzalną szansę samodzielnego poprowadzenia tramwaju, aby jeszcze lepiej zrozumieć złożoność takiego pojazdu. Wszystko to oczywiście pod nadzorem wysoko wykwalifikowanego personelu MPK S.A. oraz przedstawicieli Instytutu Pojazdów Szynowych PK.

   

   

 

W dniu 25.05.2018 r. studenci uczestniczyli w praktycznych zajęciach laboratoryjnych w NEWAG S.A. - czyli głównej firmie partnerskiej Specjalności. Podczas tej wizyty zapoznali się budową nowoczesnych pojazdów szynowych oraz technologią ich wytwarzania. Poznali też przykładowe techniki spawania, które wykorzystuje się do produkcji konstrukcji metalowych pojazdów. Podczas zajęć mieli też możliwość wypróbowania się w roli maszynistów, czyli prowadzili elektryczny zespół trakcyjny typu 36WEa "Impuls" na specjalnym torze testowym na terenie zakładu. Wszystko to oczywiście pod nadzorem wykwalifikowanego personelu Grupy NEWAG i przedstawicieli IPSz PK.

   

 
W piątek 22 czerwca 2018 r. studenci uczestniczyli w laboratoriach podsumowujących cały przedmiot Budowa Pojazdów Szynowych. Zajęcia odbyły się w Zakładzie Południowym PKP INTERCITY S.A., gdzie szczegółowo omówiona została budowa podwozi lokomotyw, zespołów trakcyjnych i wagonów. Następnie grupa udała się do Pracowni Hamulców Instytutu Kolejnictwa, gdzie zapoznali się z procesem badań homologacyjnych układu hamulcowego elektrycznego zespołu trakcyjnego typu 36WEd "Impuls 2", wyprodukowanego przez NEWAG S.A. Teraz przed nimi najważniejszy egzamin - właśnie z budowy pojazdów szynowych.
 
 
   
 
   

 

W dniach 19 - 20 września 2018 r. przedstawiciele specjalności brali udział w Międzynarodowych Targach Transportu szynowego INNOTRANS 2018 w Berlinie.To największe takie wydarzenie w Europie, odbywające się cyklicznie co 2 lata. Na torach wystawowych można było zobaczyć 155 pojazdów. Messe Berlin szacowało, że InnoTrans odwiedziło w tym roku ponad 130 tys. gości z całego świata.

Uczestniczenie w targach, to duży zastrzyk doświadczenia dla naszych studentów, którzy wybrali Inżynierię Pojazdów Szynowych jako specjalność.

 

 

W listopadzie 2018 roku studenci pierwszej edycji specjalności odbyli zajęcia laboratoryjne w zapleczu serwisowym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, w firmie PROTOR S.A., zajmującej się naprawą i utrzymaniem wagonów towarowych oraz w zakładzie grupy GHH BONATRANS w czeskim Bohuminie, gdzie poznali tajniki wytwarzania zestawów kołowych do pojazdów szynowych.

 

 

  

W ramach zajęć z projektowania pojazdów szynowych studenci realizują projekty z wykorzystaniem specjalistycznego, trójwymiarowego oprogramowania CAD. Wykonują projekt mechaniczny, w którym muszą odpowiednio zaprojektować i dobierać komponenty niezbędne do wykonania określonej w zadaniu zabudowy. W następnym kroku weryfikują swój projekt numerycznie pod względem wytrzymałości, korzystając z Metody Elementów Skończonych. Po wprowadzonych modyfikacjach wynikających z procesu obliczeń, tworzą dokumentację konstrukcyjną w formie rysunków płaskich, zgodnie z zasadami rysunku technicznego. Zajęcia z projektowania są prowadzone przez zawodowych konstruktorów mechaników i inżynierów ds. obliczeń z NEWAG S.A.
Taka forma zajęć projektowych zapewnia, że studenci poznają proces projektowania oraz potrafią dobrać odpowiednie narzędzia programów CAD / CAE do zaprojektowania konkretnych rozwiązań technologicznych.

 

 

W ramach zajęć z projektowania pojazdów szynowych wiedza studentów z zakresu projektowania pojazdów szynowych została również poszerzona o systemy zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji metalowych. Było to możliwe dzięki współpracy partnerskiej z firmą BARWA z Kielce. Przedstawiciel tej firmy podczas wykładu wprowadził ich w tajniki technologii powłok antykorozyjnych i lakierów. W przyszłym semestrze studenci odbędą praktyczne zajęcia w laboratoriach firmy.

 Pan Rafał Pauli z firmy BARWA (środek), Maciej Michnej - Zastępca Dyrektora IPSz (z prawej), Maciej Górowski - NEWAG S.A. / IPSz (z lewej)

Równolegle z powyższą tematyką zajęć trwają wykłady i laboratoria z przedmiotu Napęd i hamowanie pojazdów szynowych, prowadzone przez przedstawicieli firm partnerskich - KNORR-BREMSE, a w przyszłym semestrze również firmy MEDCOM z Warszawy.

 

14 grudnia 2018 roku odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Rektora Politechniki Krakowskiej za rok 2018. Nagroda za osiągnięcia dydaktyczne została przyznana zespołowi, który opracował innowacyjny program nauczania i uruchomił specjalność Inżynieria Pojazdów Szynowych (G. Zając, M. Górowski, B. Szachniewicz, A. Sowa, M. Szkoda, M. Michnej). To kolejny dowód, że wybierając tą specjalność skorzystasz ze specjalistycznego i innowacyjnego programu kształcenia.

 

 

16.01.2019 r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne na drugą edycję specjalności. Komisja składająca się z przedstawicieli naszego Instytutu, NEWAG S.A. oraz KNORR-BREMSE Polska, wybrała spośród kandydatów 14-to osobową grupę, która już w lutym 2019 roku rozpocznie zajęcia.

 

Początkiem 2019 roku nawiązaliśmy współpracę dydaktyczną z Oddziałem Małopolskim spółki Przewozy Regionalne "POLREGIO". Dzięki temu już od marca studenci specjalności, będą mogli zapoznać się z pracą drużyn trakcyjnych i zasadami ruchu pociągów, jeżdżąc wraz z maszynistami w pociągach obsługiwanych przez tego przewoźnika.
Inicjatywa ta, to kolejny krok w strategii innowacyjnego nauczania na specjalności IPS - łączenia teorii z praktyką.

 

W dniu 4 marca Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK reprezentował naszą jednostkę na III Konferencji STUDIA DUALNE ODPOWIEDZIĄ NA POTRZEBY PRZEMYSŁU 4.0, w której uczestniczył Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Jarosław Gowin oraz Z-ca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - Aleksander Nawrat. W ramach konferencji przedstawiono możliwości realizacji programu ogłoszonego przez NCBiR poświęconego kształceniu dualnemu, w które wpisuje się nasza innowacyjna specjalność - Inżynieria Pojazdów Szynowych.

 

 

12 kwietnia 2019 r. Studenci drugiej edycji specjalności uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych, w Stacji Obsługi Tramwajów „Podgórze” Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie. Analogicznie jak studenci poprzedniej edycji zapoznali się między innymi z budową podwozi i nadwozi, układów hamulcowych, układów napędowych, systemów i układów pomocniczych. Poznali też proces eksploatacji tramwajów oraz zakresy prac przeglądowych, remontowych i modernizacyjnych wagonów. Ważnym punktem zajęć była możliwość samodzielnego poprowadzenia tramwaju. Tym razem jazdy odbywały się na torze prób wagonem typu 126N "Nevelo" produkcji NEWAG S.A. Ostatnim punktem zajęć był przejazd przez automatyczną myjnię.

 

 

 

 

W kwietniu 2019 r. rozpoczęły się  jazdy studentów specjalności w kabinach pojazdów trakcyjnych przewoźnika POLREGIO w ramach podpisanej umowy o współpracę w zakresie dydaktycznym i naukowo - badawczym.  Ma to na celu zapoznanie studentów z pracą drużyn trakcyjnych oraz zasadami eksploatacji pociągów na szlakach kolejowych.

 

 

26 kwietnia 2019 studenci pierwszej edycji odbyli zajęcia laboratoryjne w firmie 3A Composites Mobility w Mielcu -> https://3acompositesmobility.com
Firma ta jest czołowym, europejskim producentem elementów kompozytowych do pojazdów szynowych. Była to okazja do zapoznania się z procesem projektowania i wytwarzania kompozytów do wyposażenia wnętrz pojazdów jak również komponentów zewnętrznych takich jak przede wszystkim ściany czołowe. Każdy mógł własnoręcznie uczestniczyć w produkcji laminatów, poznając szczegółowo sposoby ich wytwarzania. To kolejne zajęcia bezpośrednio przygotowujące przyszłych inżynierów do realizacji zadań projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych.

 

Zajęcia w mieleckiej fabryce poprzedzone były wykładem dotyczącym wykorzystywanym technologiom wytwarzania kompozytów (laminowanie ręczne, termoforming, Vacuum Resin Infusion (VAK) oraz Structural Sandwich Bonding (AVT). Poruszany był też bardzo ważny aspekt dotyczący procesu klejenia wg normy DIN 6701. Zajęcia te przeprowadzone były przez pracowników Firmy 3A Composites w naszym Instytucie.

 

 

 

Dzień przed kompozytami mieli zajęcia w firmie SPAWSYSTEM GNIEWCZYNA RAILWAY COMPONENTS Sp. z o. o. z Przeworska => www.spawsystem.pl w której poznawali proces produkcji konstrukcji spawanych do podwozi i nadwozi pojazdów szynowych.
Była to również kolejna okazja do praktycznego zapoznania się z technikami spawania, a po zajęciach zorganizowany został przejazd Przeworską Koleją Wąskotorową "Pogórzanin".

 

 

9 czerwca 2019 roku partnerska firma KNORR-BREMSE zorganizowała zajęcia laboratoryjne związane z układami hamulcowymi dla studentów pierwszej edycji. Zajęcia te były uzupełnieniem praktycznym wykładów i zajęć projektowych.

 

 

10 maja 2019 roku studenci drugiej edycji uczestniczyli w praktycznych zajęciach laboratoryjnych w NEWAG S.A.

Na terenie firmy zapoznali się z budową nowoczesnych pojazdów szynowych (elektrycznych i spalinowych) oraz technologią ich wytwarzania. Poznali też przykładowe techniki spawania, które wykorzystuje się do produkcji konstrukcji metalowych pojazdów. Pod okiem instruktorów spawania wykonywali spoiny zarówno do łączenia stali czarnej jak i aluminium.

Podczas zajęć mieli też możliwość wypróbowania się w roli maszynistów, czyli prowadzili nowoczesną elektryczną lokomotywę typu E6ACTa "Dragon 2" na specjalnym torze testowym.

 

 

Podczas tych zajęć mieli również za zadanie zapoznać się z rysunkami konstrukcyjnymi wybranych podzespołów pojazdów oraz zobaczyli Dział Badań i Rozwoju Grupy NEWAG - miejsce gdzie pracują konstruktorzy, technolodzy i projektanci realizujący projekty pojazdów produkowanych w firmie.

 

23 i 24 maja 2019 studenci pierwszej edycji byli w Warszawie gdzie pierwszego dnia odbyli zajęcia w Instytucie Kolejnictwa - największej polskiej jednostce badawczej, certyfikacyjnej i homologacyjnej pojazdów szynowych. Zobaczyli laboratoria związane z badaniami statycznymi, dynamicznymi taboru jak również te związane z materiałami w tym przede wszystkim aspektami niepalności materiałów. Specjalnie dla nich pokazano sposób badania tzw. nabiegania wagonów z wykorzystaniem specjalnej rampy grawitacyjnej.

   

Drugiego dnia zajęcia miały miejsce w firmie MEDCOM Sp. z.o.o. - światowego producenta układów energoelektronicznych w tym napędów trakcyjnych i systemów sterowania do pojazdów szynowych, autobusów elektrycznych i trolejbusów. Podczas części wykładowej poruszane były zagadnienia związane z teorią ruchu pojazdów szynowych oraz stosowanymi komponentami, układami i systemami. Ta część zakończyła się testem sprawdzającym. W ramach laboratoriów studenci zobaczyli jak projektuje i produkuje się komponenty do obwodów zasilania, napędów trakcyjnych i obwodów pomocniczych stosowanych w nowoczesnych pojazdach.

 

Wyjazd ten był też dla nich okazją powrotu do historii - po czwartkowych zajęciach odwiedzili "Stację Muzeum", czyli warszawskie muzeum kolejnictwa.

 

Semestr letni roku akademickiego 2018/19 zakończyliśmy wyjściem laboratoryjnym ze studentami drugiej edycji  do Zakładu Południowego PKP Intercity S.A. oraz do Pracowni Hamulców Instytutu Kolejnictwa. Było to podsumowanie zajęć z tematyki budowy pojazdów szynowych szczególnie w zakresie budowy podwozi i układów hamulcowych.

 

 

 

1-ego lipca 2019 studenci pierwszej edycji specjalności INŻYNIERIA POJAZDÓW SZYNOWYCH rozpoczęli płatny staż w firmie NEWAG S.A., w ramach programu stażowego Unii Europejskiej dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Przez najbliższe 3 miesiące będą zagłębiać się w tematykę projektowania, konstrukcji i wytwarzania pojazdów szynowych. Obecnie biorą czynny udział w procesie produkcyjnym pojazdów, aby poznać praktyczną stronę ich wytwarzania, a następnie rozpoczną prace projektowe w Zespole Konstrukcyjnym Działu Badań i Rozwoju.
Od października natomiast realizować będą płatne staże specjalnościowe w wybranych firmach partnerskich, w ramach VII semestru studiów. Przez 4 miesiące będą zdobywać kolejne kompetencje związane z projektowaniem i technologią wytwarzania. Ten etap zakończy się w lutym 2020 roku obroną pracy inżynierskiej. Studenci, którzy na obydwa staże wybrali firmę NEWAG będą w niej łącznie przez ponad 7 miesięcy. Dzięki stażom zdobędą nieocenione praktyczne doświadczenie zawodowe jeszcze przed ukończeniem studiów.
Powyższe staże inżynierskie to jedne z kluczowych etapów innowacyjnej formy kształcenia na dualnej specjalności Inżynieria Pojazdów Szynowych. Warto zauważyć, że studenci, którzy będą odbywać staż specjalnościowy w NEWAGu, zostaną na ten czas zatrudnieni, na umowę o pracę z możliwością jej przedłużenia po skończeniu studiów.
 
 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! TRWA REKRUTACJA NA III edycję 2019-2020.

Już po raz trzeci Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej przyłącza się do akcji w ramach European Mobility Week, czyli Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, w ramach której mieszkańcy Krakowa będą mogli poznać z perspektywy motorniczego, jakie mogą być konsekwencje różnych niebezpiecznych zachowań na torowisku tramwajowym oraz na przystankach.

Warsztaty pod nazwą WALK & TRAM z wykorzystaniem Symulatora Tramwaju NGT6 - pierwszego polskiego symulatora tramwaju odbędą się 20 września 2019 r., w godz. 13:00 - 17:00.

Więcej szczegółów na stornie akcji EMW 2019 => http://www.mobilityweek.eu/theme-2019

EMW 2019

 

 

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 16 lipca 2019 r. została podpisana umowa ramowa o współpracy ze spółką Koleje Małopolskie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Bogdana Kondratowicza. Umowa dotyczy współpracy naukowo-technicznej, wymiany doświadczeń, realizacji projektów inżynierskich i badawczych oraz wsparcia procesu dydaktycznego w ramach innowacyjnej specjalności prowadzonej w systemie dualnym - Inżynieria Pojazdów Szynowych. Specjalność ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe stawiane przez przemysł kadrze inżynierskiej w branży pojazdów szynowych. Spółka Koleje Małopolskie wzmocni grupę przewoźników zaangażowanych w tą specjalność: PKP INTERCITY, POLREGIO i MPK S.A. w Krakowie.
 
 
 
 

https://pojazdy-szynowe.eu

 

 

W tym tygodniu studenci specjalności INŻYNIERIA POJAZDÓW SZYNOWYCH rozpoczęli płatny staż w firmie NEWAG S.A., w ramach programu stażowego Unii Europejskiej dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Przez najbliższe 3 miesiące będą zagłębiać się w tematykę projektowania, konstrukcji i wytwarzania pojazdów szynowych. Obecnie biorą czynny udział w procesie produkcyjnym pojazdów, aby poznać praktyczną stronę ich wytwarzania, a następnie rozpoczną prace projektowe w Zespole Konstrukcyjnym Działu Badań i Rozwoju.
Od października natomiast realizować będą płatne staże specjalnościowe w wybranych firmach partnerskich, w ramach VII semestru studiów. Przez 4 miesiące będą zdobywać kolejne kompetencje związane z projektowaniem i technologią wytwarzania. Ten etap zakończy się w lutym 2020 roku obroną pracy inżynierskiej. Studenci, którzy na obydwa staże wybrali firmę NEWAG będą w niej łącznie przez ponad 7 miesięcy. Dzięki stażom zdobędą nieocenione praktyczne doświadczenie zawodowe jeszcze przed ukończeniem studiów.
Powyższe staże inżynierskie to jedne z kluczowych etapów innowacyjnej formy kształcenia na dualnej specjalności Inżynieria Pojazdów Szynowych. Warto zauważyć, że studenci, którzy będą odbywać staż specjalnościowy w NEWAGu, zostaną na ten czas zatrudnieni, na umowę o pracę z możliwością jej przedłużenia po skończeniu studiów.
 
 
  
 

Informujemy, że uruchomiliśmy rekrutację na V edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych "BUDOWA I EKSPLOATACJA POJAZDÓW SZYNOWYCH" w roku akademickim 2019/2020. Planowane rozpoczęcie zajęć: 28 września 2019 r. 

Wszystkich chętnych do podjęcia tych studiów zapraszamy do przesłania zgłoszeń do 20.09.2019r. Limity miejsc na studiach wynoszą: min. 15, max. 24 osoby O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie budowy, wytwarzania i eksploatacji pojazdów szynowych. Program studiów obejmuje zagadnienia:

  • budowy pojazdów szynowych stosowanych w transporcie kolejowym, tramwajowym, a w tym także układów elektrycznych, sterowania, napędu i hamowania,
  • systemów i metod projektowania rozwiązań konstrukcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania 3D,
  • eksploatacji pojazdów szynowych, a w szczególności niezawodności, bezpieczeństwa oraz zużycia i diagnostyki,
  • analiz LCC i efektywności pojazdów szynowych.

Program został skonsultowany z wiodącymi przedsiębiorstwami wytwarzającymi i eksploatującymi pojazdy szynowe. W trakcie studiów przewidziane są wykłady, zajęcia projektowe i laboratoryjne ze specjalistami z danej dziedziny.

Nasze studia podyplomowe w 2018 roku otrzymały certyfikat "Studia z przyszłością".

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

 

18 czerwca zakończyliśmy zajęcia w roku akademickim 2018/2019. Teraz przed studentami zaliczenia i egzaminy. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wyjazdów laboratoryjnych związanych z pojazdami szynowymi, które zrealizowaliśmy w tym roku. Jest tego trochę - prawda?
Obecnie w skali Wydziału Mechanicznego PK to nasz Instytut realizuje największą ilość branżowych wyjazdów laboratoryjnych. Wszystko to, by studenci mieli jak najbliższy kontakt praktyczny z pojazdami – ich projektowaniem, budową, eksploatacją i utrzymaniem.

 

TRANSPORT – specjalność: Inżynieria Pojazdów Szynowych – I edycja (III rok)

- ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA (Łódź) – regionalny operator kolejowy – stacja utrzymania taboru Łódź Widzew

- PROTOR (Pyskowice) – Zakład Napraw i Budowy Wagonów

- GHH BONATRANS (Bohumin, Czechy) – producent zestawów kołowych

- ARCELOR MITTAL POLAND – Oddział Kraków – linia technologiczna produkcji stali

- 3A COMPOSITIES Mobility (Mielec) – producent elementów kompozytowych do pojazdów szynowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne)

- BARWA (Kielce) - dostawca systemów lakierniczych PPG - zabezpieczenie antykorozyjne pojazdów (zajęcia teoretyczne i praktyczne)

- KNORR-BREMSE (Kraków) – dostawca systemów hamulcowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne)

- INSTYTUT KOLEJNICTWA (Warszawa) – jednostka badawcza i certyfikująca

- MEDCOM (Warszawa) – producent napędów trakcyjnych i układów sterowania (zajęcia teoretyczne i praktyczne)

- POLREGIO – Przewozy Regionalne – Oddział Małopolski w Krakowie – jazdy w kabinach maszynisty pociągów w celu zapoznania się z pracą drużyn trakcyjnych i eksploatacją taboru

 

TRANSPORT – specjalnosć: Inżynieria Pojazdów Szynowych – II edycja (II rok)

- MPK S.A. w Krakowie – Stacja Obsługi Tramwajów „Podgórze” i Stacja Obsługi i Remontów „Podgórze”

- NEWAG Nowy Sącz – czołowy polski producent taboru szynowego

- PKP INTERCITY – Zakład Południowy w Krakowie – stacja utrzymania pojazdów trakcyjnych

- INSTYTUT KOLEJNICTWA – Pracownia Hamulców w Krakowie

 

TRANSPORT – przedmiot: Budowa środków transportu szynowego (I rok)

- NEWAG Nowy Sącz – czołowy polski producent taboru szynowego

- MPK S.A. w Krakowie – Stacja Obsługi Tramwajów „Podgórze”

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – przedmiot: Pojazdy szynowe (II rok)

- NEWAG Nowy Sącz – czołowy polski producent taboru szynowego

- MPK S.A. w Krakowie – Stacja Obsługi Tramwajów „Podgórze”

 

INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO – przedmiot: Budowa pojazdów szynowych (II rok)

- NEWAG Nowy Sącz – czołowy polski producent taboru szynowego

 

BUDOWA I EKSPLOATACJA POJAZDÓW SZYNOWYCH – studia podyplomowe

- NEWAG Nowy Sącz – czołowy polski producent taboru szynowego

- MPK S.A. w Krakowie – Stacja Obsługi Tramwajów „Podgórze”

- GHH BONATRANS (Bohumin, Czechy) – producent zestawów kołowych

- INSTYTUT KOLEJNICTWA – Pracownia Hamulców w Krakowie

- INSTYTUT KOLEJNICTWA – Tor Doświadczalny w Żmigrodzie

- PKP INTERCITY – Zakład Południowy w Krakowie – stacja utrzymania pojazdów trakcyjnych

 

A przed nami duże zmiany - kierunek TRANSPORT zmienia swoją nazwę na INŻYNIERIA ŚRODKÓW TRANSPORTU. A my przypominamy, że trwa rekrutacja na trzecią edycję specjalności IPS. Szczegółowe informacje na stronie: http://m8.mech.pk/edu.pl/IPS

 

 

 

Tegoroczny semestr letni zakończyliśmy wyjściem laboratoryjnym ze studentami drugiej edycji specjalności Inżynieria Pojazdów Szynowych do Zakładu Południowego PKP Intercity S.A. oraz do Pracowni Hamulców Instytutu Kolejnictwa. Było to podsumowanie zajęć z tematyki budowy pojazdów szynowych szczególnie w zakresie budowy podwozi i układów hamulcowych.

Teraz przed nimi najważniejszy egzamin specjalnościowy z budowy pojazdów szynowych. Już dziś życzymy powodzenia.