Pojedyncze strony

bud. J, pok. J211.2, II p., tel. +48 12 374 33 17,  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bibliotekarz - lic. Lucyna Korman

 

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 1000 - 1430.

 

Prezentacja biblioteki

Biblioteka Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej (M-08) gromadzi, opracowuje oraz udostępnia zbiory biblioteczne i zasoby informacji naukowej niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego i obsługi badań naukowych prowadzonych w Instytucie Pojazdów Szynowych.

Biblioteka IPSz ma swoją wieloletnią historię. Księgozbiór gromadzony jest od 1948 roku, w okresie gdy biblioteka była w strukturach Wydziału Komunikacji Akademii Górniczej. Następnie funkcjonowała jako biblioteka Katedry Budowy Pojazdów Szynowych i Katedry Technologii i Eksploatacji Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej. Od 1970 roku (data powołania Instytutu Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym PK) działa jako Biblioteka Instytutu Pojazdów Szynowych (M-8).

Tworzenie i uzupełnianie księgozbioru biblioteki było i jest jednym z celów działalności Instytutu Pojazdów Szynowych. W ciągu 69 lat powstał specjalistyczny księgozbiór obejmujący literaturę z zakresu nauk technicznych. Zawiera on wydawnictwa z następujących dziedzin: transport, transport lądowy (kolejowy, drogowy), środki transportu lądowego, technika środków transportu lądowego, tabor kolejowy, pojazdy trakcyjne, wagony, wyposażenie i obsługa taboru kolejowego, eksploatacja środków transportu lądowego, technika dróg komunikacyjnych (lądowych), linie kolejowe, zarządzanie w transporcie, logistyka i spedycja. Ponadto biblioteka ma w swoich zbiorach podręczniki z zakresu maszynoznawstwa, technologii mechanicznej, materiałoznawstwa, metaloznawstwa, elektrotechniki, informatyki, matematyki, fizyki i chemii. Wśród zgromadzonych wydawnictw część stanowią materiały konferencji organizowanych przez Instytut Pojazdów Szynowych, a to: Konferencja Naukowa POJAZDY SZYNOWE, Konferencja Naukowa QSET Jakość, Bezpieczeństwo i Ekologia w Transporcie. W zasobach biblioteki znajdują się także prace doktorskie, rozprawy habilitacyjne oraz publikacje pracowników Instytutu.

Kolekcja zbiorów Biblioteki IPSz obejmuje 5240 woluminów książek, 74 woluminy czasopism (w tym 15 tytułów aktualnie prenumerowanych) oraz normy.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu, przez wypożyczanie na zewnątrz i wypożyczanie międzybiblioteczne. Zapewnia swobodny dostęp do zbiorów. 

Na terenie biblioteki czytelnicy mają możliwość korzystania z Internetu zarówno na przeznaczonych do tego stanowiskach komputerowych, jak i na własnych urządzeniach. Do dyspozycji czytelników jest skaner.

Biblioteka prowadzi działalność informacyjną w oparciu o kolekcję własną oraz zasoby zewnętrzne. Tworzy zestawienia bibliograficzne dla potrzeb dydaktyki i badań naukowych, wskazuje źródła informacji, dokumentuje dorobek naukowy pracowników Instytutu.

 

Nabytki biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych  2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.

Katalog kartkowy

Katalog kartkowy zawiera zasoby (wydawnictwa zwarte) zgromadzone w Bibliotece Instytutu Pojazdów Szynowych przed rokiem 2011, uszeregowane w dwóch podkatalogach:

 • katalog alfabetyczny
 • katalog rzeczowy

Katalog komputerowy

Od roku 2011  wszystkie nabytki książkowe Biblioteki IPSz są wprowadzane do systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Krakowskiej, który tworzy Biblioteka Politechniki Krakowskiej, jako biblioteka główna oraz biblioteki jednostek organizacyjnych PK.


Komputerowy katalog zbiorów bibliotek Politechniki Krakowskiej

Przy wyszukiwaniu dzieł prosimy zwrócić uwagę na lokalizację. Egzemplarze, które znajdują się w Bibliotece Instytutu Pojazdów Szynowych oznaczone są kodem lokalizacji:  BPK Biblioteka Wydziałowa -  Udostępniane w Bibliotece M-8. Status "nie do wypożyczenia" oznacza, że w tym przypadku opcja zamawiania i rezerwacji egzemplarza przez katalog komputerowy nie jest możliwa. Wypożyczanie tych dzieł odbywa się bezpośrednio w Bibliotece M-08.

 

Czasopisma aktualnie prenumerowane:

 

Cenne dary powiększyły księgozbiór biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych

Księgozbiór doc. dr inż. Zdzisława Romaniszyna – dar Marii Romaniszyn

W latach 2004 – 2013 Pani Maria Romaniszyn - wdowa po docencie Zdzisławie Romaniszynie - przekazała do Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych księgozbiór męża. Sygnowany znakiem własności Docenta księgozbiór ze względu na swoją unikatową wartość i zakres przedmiotowy jest wyodrębniony jako Kolekcja Docenta Zdzisława Romaniszyna. Biblioteka zawiera ponad 100 woluminów - literaturę specjalistyczną głównie z dziedziny budowy i eksploatacji pojazdów szynowych. Dary obejmują publikacje autorstwa Profesorów, którzy tworzyli Instytut Pojazdów Szynowych. Część cennego księgozbioru stanowią pozycje posiadające odręczne dedykacje napisane przez Autorów. Ciekawostką przekazanej kolekcji są rysunki i modele lokomotyw i wagonów wykonane przez docenta Zdzisława Romaniszyna. Rysunki możemy zobaczyć w sali 13 (budynek główny Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, IV piętro). Pasjonatów modelarstwa kolejowego zapraszamy na stałą wystawę w bibliotece.

Dar prof. dr hab. inż. Janusza Oprzędkiewicza

Dzięki Profesorowi Januszowi Oprzędkiewiczowi zbiory Biblioteki IPSz zostały wzbogacone o cenne dary książkowe. Darowizna obejmuje m. in. unikatowe wydawnictwa encyklopedyczne z dziedziny pojazdów szynowych, a także podręczniki z zakresu niezawodności maszyn.

Dar Marty Wlazło

W latach 2012 – 2013 do zbiorów biblioteki wpłynęły książki dr hab. inż. Stanisława Dżuły - będące darem Jego córki - Pani Marty Wlazło. Przekazane publikacje dotyczące pojazdów szynowych zawierają odręczne dedykacje napisane przez autorów.

W ostatnim okresie wpłynęły do biblioteki dary  pochodzące od pracowników naukowych Instytutu. Są to m. in. podręczniki, egzemplarze autorskie monografii i materiałów konferencyjnych.

Dyrekcja Instytutu Pojazdów Szynowych i biblioteka składają serdeczne podziękowania Szanownym Darczyńcom, którzy przekazali dla naszej biblioteki dary książkowe i inne materiały. Podarowane kolekcje wzbogaciły nasz księgozbiór o cenne wydawnictwa, często niedostępne
już na rynku księgarskim.

 Pozyskane od Państwa dary są wyrazem przychylności i przywiązania do Politechniki Krakowskiej
i Instytutu Pojazdów Szynowych.

 

Regulamin Biblioteki Instytutu Pojazdów Szynowych

 

PRZYDATNE LINKI


Bibliografia Publikacji Pracowników PK

e-zasoby Biblioteki PK: Web of Science, SCOPUS, PKN i inne...

Czasopisma punktowane MNiSzW - ujednolicowy wykaz czasopism za lata 2013-2016

Przewodnik Bibliograficzny

Transportation Research Information Services


Wirtualna Biblioteka Nauki 

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych 

e¬logistyka.pl pierwszy polski portal logistyczny

 Inforail

 Na Kolei

 

KATALOGI CENTRALNE

 Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT

 Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich - KaRo

 Katalog centralny WORLD CAT

 

 

Informujemy, że drugi etap rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjne) na specjalność INŻYNIERIA POJAZDÓW SZYNOWYCH będzie miał miejsce w dniu 10.01.2018 (środa) od godziny 9:00 w sali J29.

Inżynieria Pojazdów Szynowych to uruchomiona w 2017 roku innowacyjna specjalność kształcenia kadry inżynierskiej na kierunku „Transport”, która jest odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się sektor budowy pojazdów szynowych oraz idące za tym zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę inżynierską w tej branży.

Specjalność ta łączy w sobie teorię i praktykę zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców. W ramach przedmiotów specjalnościowych student zdobędzie wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie praktyczne z zakresu budowy, projektowania, technologii, certyfikacji, eksploatacji pojazdów szynowych, które umożliwią mu łatwe podjęcie pracy w przedsiębiorstwach związanych z transportem szynowym i innych dziedzinach gospodarki. 

Głównym założeniem specjalności jest ścisła współpraca z przedsiębiorstwami branżowymi. Grupy studenckie liczące maksymalnie 15 osób będą spełniały założenia idei „mistrz – uczeń” czyli zapewnienia odpowiedniego kontaktu dydaktycznego studenta z wykładowcą i wysoko kwalifikowanymi praktykami w tej dziedzinie.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej jak również przedstawicieli przemysłu oraz przedsiębiorstw i instytucji branżowych zajmujących się projektowaniem, produkcją pojazdów, ich komponentów lub systemów. 

Specjalność Inżynieria Pojazdów Szynowych prowadzona jest przez Instytut Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej przy współpracy z Grupą NEWAG – czołowym polskim producentem nowoczesnego taboru szynowego oraz z innymi wiodącymi firmami z branży przemysłu taboru szynowego. 

 


Główni partnerzy specjalności IPS:

       

     

 

Zaprosiliśmy również do współpracy:

     

 

Największą innowacją w stosunku do innych prowadzonych specjalności będą płatne praktyki inżynierskie (z możliwością zatrudnienia na umowę o pracę) trwające przez cały ostatni semestr w wybranym przedsiębiorstwie. Podczas tych praktyk student efektywnie wykorzysta zdobytą na uczelni wiedzę oraz umiejętności. Będzie pracował używając systemów informatycznych, których obsługi nauczył się podczas laboratoriów komputerowych na uczelni. Praca dyplomowa inżynierska będzie realizowana z tematyki związanej, z projektami wykonywanymi podczas praktyki w przemyśle pod kierunkiem dwóch promotorów: przedstawicieli uczelni i przemysłu.

 

W listopadzie 2017 rozpoczęła się pierwsza rekrutacja na specjalność spośród WSZYSTKICH studentów Wydziału Mechanicznego, którzy są obecnie po 3-im semestrze studiów i chcieliby rozpocząć studia na IPS od letniego semestru roku akademickiego 2017/18.

Pierwsze spotkanie informacyjne miało miejsce w dniu 8 listopada 2017 o godzinie 13:00 w auli A123. Podczas prezentacji przedstawiciele IPSz PK i partnerskich firm przemysłowych przedstawili korzyści wynikające ze studiowania na specjalności oraz zasady rekrutacji.

 

 

Kolejne prezentacje specjalności dla studentów, którzy w przyszłym semestrze dokonywać będą wyboru specjalności odbędą się w grudniu br.

Z przyjemnością informujemy, że w ramach pierwszego etapu rekrutacji na nową Specjalność INŻYNIERIA POJAZDÓW SZYNOWYCH zgłosiło się i zakwalifikowało 23 kandydatów spośród różnych kierunków studiów Wydziału Mechanicznego. Przed nimi teraz drugi etap rekrutacji, w którym zostanie wyłoniona grupa studencka do 15-tu osób. Rozpoczną one zajęcia na Specjalności już w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18.

 

II etap rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjne) odbędą się w dniu 10.01.2018 r. od godziny 9:00 w sali J29.

 

Prezentacja specjalności (PDF)

Prezentacja w formacie PDF

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Poniżej dokumenty rekrutacyjne dla studentów po 3-cim semestrze roku 2017/18:

Zasady wyboru specjalności (PDF)

Formularz aplikacji (PDF)

Formularz aplikacji (PDF)

Formularz aplikacji (PDF)

 UWAGA! Materiały szkoleniowe dot. budowy i eksploatacji pojazdów szynowych o których mowa w "Zasadach wyboru specjalności", są już dostępne w Sekretariacie IPSz PK.

 

Poniżej dokumenty rekrutacyjne dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2017/18:

Zasady wyboru specjalności (PDF)

Formularz aplikacji (PDF)

Formularz aplikacji (PDF)

Formularz aplikacji (PDF)

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Szanowni Państwo.

Informujemy, że zgodnie z zasadami rekrutacji na specjalność INŻYNIERIA POJAZDÓW SZYNOWYCH stworzona została lista rankingowa.

Poniżej lista studentów, którzy przystąpią do II etapu:

BARANOWSKI Radosław 12T1
BOREK Wojciech 13M3
BRONOWICKI Daniel 13M3
BROŃSKA Monika 12T1
CHROPEK Maria 12T1
DZIATKOWICZ Zuzanna 12T1
DZIURA Jakub 13M1
FILAR Bartosz 12T1
GUZEK Magdalena 12T1
HANDYDRAJ Daria 12T1
JURAK Krzysztof 12T1
KASIŃSKI Grzegorz 12M2
KISZKA Maciej 12T1
KRAMARZ Krystian 12T1
KULAS Klaudia 12T2
KUTEK Michał 12T2
KWIATKOWSKA Katarzyna 12T2
ORZEŁ Michał 12T2
SOLPA Justyna 12T3
TOMCZYK Jakub 12T3
TOMICZEK Łukasz 12T1
URUBIEUSKI Ivan 12T3

 

Dokładne terminy styczniowych rozmów kwalifikacyjnych przed powołaną komisją rekrutacyjną przedstawimy do 21 grudnia 2017 roku.

Terminy konsultacji w roku akademickim 2017/2018

 • Cegielny Emil dr inż.  - A421
     11:00-12:30 - wtorek
 • Gajewska Teresa dr inż.  - A424
     10:00 - 12:00 - środa
 • Górowski Maciej mgr - J202
     09:15 - 10:00 - czwartek
 • Grzyb Andrzej dr hab. inż., prof. PK - J203
      14:30 - 15:30 - wtorek (tyg. nieparz.)
 • Guzowski Stanisław dr hab. inż., prof. PK - A427
      11:00 - 12:00 - czwartek
     
 • Kaczor Grzegorz mgr inż. - A425
       10:00 - 10:45 - poniedziałek
        12:45 - 13:30 - wtorek
 • Karwala Krzysztof dr inż. - A422
    12:00 - 13:00 - środa
 • Kisielewski Piotr dr inż. - J213
   14:00 - 16:00 - czwartek
 • Kuczek Tomasz dr inż. - J202
    9:15 - 10:00 - wtorek
      
 • Kuźnar Małgorzata mgr inż. - A430
    11:00 - 13:00 - wtorek

 • Lorenc Augustyn dr inż. - A424
    10:00 - 12:00 - wtorek
     
 • Michnej Maciej dr inż. - A431
     12:30 - 13:30 - poniedziałek
 • Młynarski Stanisław dr inż. - A432
     12:45 - 14:15 - wtorek
 • Piec Paweł dr hab. inż., prof. PK  - A428
     13:00 - 14:00 - poniedziałek
     13:00 - 14:00 - czwartek 

 • Sanecki Henryk, dr hab. inż. - J201
     13:30 - 15:00 - czwartek
 • Skowron Jacek dr inż. - J203
      11:00 - 12:30 - wtorek
 • Sowa Andrzej dr hab. inż. - A429
     17:00 - 18:00 - wtorek
      9:00  - 10:00 - środa
 • Szachniewicz Bartosz mgr inż. - J202
      14:15 - 15:00 - wtorek
   
 • Szkoda Maciej dr inż. - A423
      13:00 - 14:00 - czwartek
      10:00 - 11:00 - piątek
 • Tułecki Adam dr inż. - A436
      12:00 - 14:00 - wtorek

 • Wyraz Elżbieta mgr inż. - A422
      11:00 - 12:30 - poniedziałek
 • Zając Grzegorz dr inż.  - A426
      11:00 - 13:00 - wtorek

Z przyjemnością informujemy, że w ramach pierwszego etapu rekrutacji na nową Specjalność INŻYNIERIA POJAZDÓW SZYNOWYCH zgłosiło się 22 kandydatów spośród różnych kierunków studiów Wydziału Mechanicznego. Przed nimi teraz drugi etap rekrutacji, w którym zostanie wyłoniona grupa studencka do 15-tu osób. Rozpoczną one zajęcia na specjalności już w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18. O szczegółowych terminach rozmów kwalifikacyjnych zgodnych z przyjętymi kryteriami rekrutacji będziemy informować w najbliższym czasie.

Aktualne informacje również na stronie: http://m8.mech.pk.edu.pl/IPS

W dniu 8 listopada 2017 roku odbyła się pierwsza prezentacja nowej, innowacyjnej specjalności kształcenia kadry inżynierskiej uruchomionej przez IPSz PK, Grupę NEWAG oraz firmy partnerskie - "Inżynieria Pojazdów Szynowych". Podczas spotkania ze studentami przedstawiciele IPSz PK i partnerskich firm przemysłowych przedstawili korzyści wynikające ze studiowania na specjalności oraz zasady rekrutacji.

W tym też dniu ruszyła rekrutacja na tą specjalność. Pierwsze zajęcia rozpoczną się już w lutym 2018 roku.

Szczegółowe informacje na temat specjalności oraz zasad rekrutacji można znaleźć na stronie: http://m8.mech.pk.edu.pl/IPS

      

 

 

UWAGA DYPLOMANCI

Informujemy, że egzamin dyplomowy dla studentów wszystkich rodzajów studiów odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 r. o godz. 9:00 w pokoju A420

 
 

UWAGA DYPLOMANCI

Informujemy, że kolejny egzamin dyplomowy dla studentów wszystkich rodzajów studiów odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 r.

Składanie prac wraz z kompletem dokumentów

(wzory zamieszczone na stronie WM http://w3.mech.pk.edu.pl/)

w dniu 3.11.2017 r., w pokoju A419, w godzinach 8:30 - 14:30

Specjalności prowadzone przez Instytut Pojazdów Szynowych na kierunkach:

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Opiekun kierunku: prof dr hab. inż. Józef Gawlik

Specjalność:
Inżynieria produkcji środków transportu masowego
Kierownik: dr hab. inż. Paweł Piec, prof. PK
zobacz opis specjalności

 

Transport

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Andrzej Sowa

Specjalność:
Inżynieria Pojazdów Szynowych
Kierownik: dr hab. inż. Henryk Sanecki
http://m8.mech.pk.edu.pl/IPS - strona specjalności

Specjalność:
Eksploatacja i niezawodność w transporcie
Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Sowa,
zobacz opis specjalności

Specjalność:
Logistyka i spedycja
Kierownik: dr hab. inż. Henryk Sanecki

 zobacz opis specjalności