UWAGA DYPLOMANCI

 

Informujemy, że egzamin dyplomowy

planowany jest w następujących terminach:

 

  1. 24 stycznia 2020 r. - studenci I stopnia, tylko gr. 14T8, specjalność IPS
  2. 30-31 stycznia 2020 r. - studenci I stopnia, tylko (grupa 14T4) specjalność LiS
  3. 13-14 lutego 2020 r. – pozostali studenci I i II stopnia

 

Składanie prac wraz z kompletem dokumentów

(wzory zamieszczone na stronie WM)

 

odpowiednio:

ad.1   w dniu 13 stycznia 2020 r., w pokoju A419, w godzinach 8:30 - 14:30

ad.2   w dniu 17 stycznia 2020 r., w pokoju A419, w godzinach 8:30 - 14:30

ad.3   w dniu 31 stycznia 2020 r., w pokoju A419, w godzinach 8:30 - 14:30

 

1. Prace dyplomowe – mają być klejone i oprawione w papier (nie mogą zawierać żadnych elementów

   plastikowych bądź metalowych)

2. Zdjęcia – nie podpisane!