8 kwietnia 2020 odbyła się prezentacja w formie wideokonferencji ofert stażowych wraz omówieniem tematyki prac dyplomowych inżynierskich dla studentów dualnej specjalności Inżynieria Pojazdów Szynowych. Zgodnie z założeniami, analogicznie jak w roku poprzednim, studenci cały 7. semestr spędzą w wybranej firmie partnerskiej i realizować będą zadania związane docelowo z ich pracą inżynierską. To idealny sposób na połączenie teorii z praktyką i zdobycie doświadczenia jeszcze w czasie studiów. Staże mogą być płatne w tym oferowane jest również zatrudnienie na umowę o pracę z możliwością przedłużenia po obronie. Prace inżynierskie realizowane są pod nadzorem promotora z przemysłu i promotora z uczelni. Łącznie oferty dotyczą 10 firm i instytucji z czego 5 to oferty płatne.