Uprzejmie informujemy, że w pierwszym numerze magazynu "Kultura Bezpieczeństwa" ukazał się artykuł autorstwa Macieja Szkody i Macieja Michneja pt.: Kształcenie specjalistycznych kadr inżynierskich realizowane przez Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej, promujący specjalność Inżynieria Pojazdów Szynowych.
„Kultura Bezpieczeństwa" to cykliczny magazyn wydawany przez Urząd Transportu Kolejowego, który ma propagować zasady kultury bezpieczeństwa na polskim rynku kolejowym. Wydawnictwo zawierać będzie artykuły opisujące dotychczasowe i przyszłe działania sygnatariuszy oraz ich osiągnięcia m.in. w zakresie:
- innowacji, badań naukowych i techniki;
- wdrożonych systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem;
- programów kształcenia i działalności szkół oraz uczelni wyższych.
Uroczysta premiera publikacji odbyła się 12 grudnia 2019 r. podczas gali UTK w Auli Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Cały artykuł dostępny jest TUTAJ.