Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 28 listopada 2019 r. podpisaliśmy umowę o współpracy z firmą SIEMENS Mobility.
Umowa dotyczy przede wszystkim współpracy w obszarze naukowym i dydaktycznym, w tym objęcia przez SIEMENS Mobility patronatu nad nowym kierunkiem studiów: Inżynieria Środków Transportu.
Współpraca dydaktyczna obejmuje bardzo szeroki obszar działalności firmy, a zwłaszcza problematyki istotnej dla kierunku:
- przemysłu kolejowego w zakresie innowacyjnych technologii wytwarzania i eksploatacji środków transportu,
- inteligentnych systemów transportowych i rozwiązań w zakresie mobilności,
- zintegrowanych rozwiązań dla transportu i logistyki.