Tegoroczny semestr letni zakończyliśmy wyjściem laboratoryjnym ze studentami drugiej edycji specjalności Inżynieria Pojazdów Szynowych do Zakładu Południowego PKP Intercity S.A. oraz do Pracowni Hamulców Instytutu Kolejnictwa. Było to podsumowanie zajęć z tematyki budowy pojazdów szynowych szczególnie w zakresie budowy podwozi i układów hamulcowych.

Teraz przed nimi najważniejszy egzamin specjalnościowy z budowy pojazdów szynowych. Już dziś życzymy powodzenia.