30 maja 2019 r. w naszym Instytucie gościliśmy uczestników drugiego Ogólnopolskiego Zjazdu Klas Kolejowych, organizowanego przez Technikum Komunikacyjne nr 25 w Krakowie. Podczas spotkania, na które przybyło około 150 osób, odbyła się prezentacja naszego Instytutu w tym oferty dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem dualnej specjalności Inżynieria Pojazdów Szynowych. Pracownicy IPSz wygłosili również referaty związane z projektowaniem, budową i eksploatacją pojazdów szynowych oraz zagadnieniami logistycznymi.
W ramach wizyty uczniowie wypróbowali również swoich sił w naszym Symulatorze Tramwaju.