Informujemy, że do kwietnia 2019 roku w naszym Instytucie realizowany jest projekt pod nazwą "Studium wykonalności szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie" (projekt CEF nr 2016-PL-TM-0026-S), którego Beneficjentem jest Gmina Miejska Kraków.

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji pozwalającej na dokładne określenie warunków realizacji szybkiego i bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie z uwzględnieniem tzw. szybkiego tramwaju i budowy metra. Studium koordynuje firma ILF Consulting Engineers Polska.Nasz Instytut realizuje zadania związane z doborem i oceną efektywności taboru szynowego, który mógłby zostać zastosowany w przypadku wdrożenia projektu.

>Więcej informacji<

Wizualizacja poglądowa - projekt semestralny studentów kierunku IWP WM PK pt.: "Metro dla Krakowa" -  2017/2018.