Z wielką przyjemnością informujemy, że w kwietniu bieżącego roku rozpoczynamy warsztaty pod nazwą: „Laboratorium Małego Inżyniera”. Jest to projekt Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, którego celem jest umożliwienie rozwoju uniwersalnych kompetencji uczniów klas wczesnoszkolnych oraz przedszkolaków starszych (w wieku 5-10 lat). W ramach projektu przewidziano następujące moduły: inżynierski, bezpieczeństwa ruchu i programowania, transportowy i inżynierii wiatrowej. Warsztaty te odbywać się będą z wykorzystaniem naszego Symulatora Tramwaju NGT6 wraz z specjalnie opracowanym towarzyszącym programem edukacyjnym.

Omawiany projekt, który będzie trwał do 2021 roku, realizowany jest w ramach konkursu „Trzecia Misja Uczelni”, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - wpisującego się w ideę społecznej odpowiedzialności nauki. Jego celem jest opracowanie i realizacja programów kształcenia i działań dydaktycznych, kursów oraz szkoleń we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji.

W zajęciach organizowanych przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki będzie uczestniczyć kilka tysięcy dzieci i młodzieży z kilkudziesięciu szkół i przedszkoli Małopolski (m.in. z Krakowa, Nowego Sącza, Gorlic, Słomnik, Nowego Wiśnicza, Luborzycy, Zabierzowa, Gródka nad Dunajcem, Wieliczki, Dobczyc, Michałowic) i Podkarpacia (w tym Dębicy i Sędziszowa).
 

Więcej informacji: TUTAJ