W dniu 28.03.2019 r. przedstawiliśmy studentom pierwszej edycji specjalności Inżynieria Pojazdów Szynowych oferty płatnych 4-ro miesięcznych staży inżynierskich (VII semestr) wraz z tematyką dyplomów inżynierskich. Zakresy tematyczne projektów dyplomowych, które będą realizowane podczas stażu przygotowały firmy partnerskie. Ich realizacja odbywać się będzie pod opieką dwóch promotorów - promotora ze strony firmy (część praktyczna projektu) i promotora ze strony uczelni (część teoretyczna projektu).

Płatny staż inżynierski będzie realizowany w okresie od 01.10.2019 do 31.01.2020 r. w wybranej przez studenta firmie partnerskiej.