W dniu 21 marca 2019 r. podczas Europejskiego Forum Taboru Kolejowego 2019, przedstawiciele Instytutu brali udział w debacie: Innowacyjny, autonomiczny czy efektywny - oczekiwania względem taboru kolejowego dziś i jutro. Jednym z uczestników debaty był dr inż. Grzegorz Zając. Wstępne prace koncepcyjne nad autonomicznym pojazdem szynowym już trwają w naszym Instytucie.