Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej partnerem merytorycznym Europejskiego Forum Taborowego 2016.

Europejskie Forum Taborowe 2016 to konferencja organizowana przez TOR Konferencje i portal CEE Railway Rolling Stock Review. Jak co roku, wydarzenie to podejmie tematykę zakupów i modernizacji taboru kolejowego w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. To już trzecia edycja największej i najbardziej prestiżowej konferencji w regionie, poświęconej wielowątkowej dyskusji na temat stanu obecnego i przyszłości branży dostawców kompletnych pojazdów szynowych, producentów komponentów i podzespołów, poddostawców,  dostawców usług i urządzeń służących utrzymaniu taboru kolejowego.

Jako partner merytoryczny, Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej w ramach konferencji przedstawi problematykę  opłacalności modernizacji lokomotyw oraz standaryzacji i unifikacji w kontekście zamówień na elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne.

W 2016 r. dyskusja podczas konferencji będzie prowadzona wokół sześciu głównych zakresów tematycznych:

Ocena opłacalności modernizacji, a zakup nowych pojazdów – na bazie dotychczasowych doświadczeń,

  • Zapotrzebowanie rynków regionu na lokomotywy towarowe – nowoczesne konstrukcje, potrzeby i plany zakupowe w kolejnych latach (w kontekście rozpoczętej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej),
  • Innowacyjne konstrukcje wagonów towarowych jako jedna z podstaw powodzenia w biznesie logistycznym (nowoczesne technologie, nowe rynki zbytu),
  • Spalinowe i elektryczne zespoły trakcyjne (przegląd rynku, planowane przyszłe zamówienia do 2020 r.),
  • Panel klientów – czego pragną, jakie życzenia i uwagi wobec producentów mają zamawiający pojazdy pasażerskie – samorządy i przewoźnicy samorządowi?
  • Prawo Unii Europejskiej – nowe przepisy, perspektywy, trudności, wpływ na rynek (dopuszczenia, TSI), bariery.

Więcej informacji na temat wydarzenia, program oraz możliwość rejestracji:
http://www.tor-konferencje.pl//wydarzenia/europejskie-forum-taborowe-2016-230.html