Instytut Kolejnictwa w Warszawie podpisał z Politechniką Krakowską umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej.

16 kwietnia br. została podpisana umowa pomiędzy Politechniką Krakowską a Instytutem Kolejnictwa w Warszawie. Jej celem jest współpraca     naukowo-techniczna w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji konferencji naukowych i seminariów, publikacji artykułów, wyników badań, wspólnej realizacji projektów inżynierskich i badawczych.

Dzięki umowie uczelnia będzie miała możliwość wykorzystania do celów dydaktycznych specjalistycznego oprogramowania i sprzętu będącego w dyspozycji Instytutu Kolejnictwa. Studenci Politechniki zajmujący się tematyką transportu szynowego, infrastruktury kolejowej i tramwajowej oraz badaniami pojazdów szynowych skorzystają z zawodowych i dyplomowych praktyk organizowanych przez Instytut.

Umowę podpisali: prorektor ds. badań naukowych PK prof. Jan Kazior i dyrektor Instytutu Kolejnictwa w Warszawie dr inż. Andrzej Żurkowski. Prorektor prof. Jan Kazior wyraził zadowolenie z nawiązanej współpracy i wyraził nadzieję, iż dzięki niej obie strony odniosą korzyści w dziedzinie naukowo-technicznej.