W dniu 17.03.2015 r. w sali A124, Krzysztof Sułkowski oraz Krzysztof Warmiński z Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie, zaprezentowali najważniejsze aspekty dotyczące Transportowego Dozoru Technicznego dla rynku kolejowego.

 

Słuchacze zapoznali się między innymi z prawnymi regulacjami, zakresem działania TDT oraz z możliwościami laboratorium (z siedzibą w Krakowie). Omówione zostały również takie zagadnienia jak homologacja pojazdów czy ocena zgodności odnosząca się do składników interoperacyjności kolei. Więcej informacji można znaleźć w zamieszczonych prezentacjach.


Prezentacja 1
Prezentacja 2